RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk VII: H00-H59

Silma- ja silmamanuste haigused

Morbi oculi et organorum oculi accessoriorum

Diseases of the eye and adnexa

V.a.:
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid [P00-P96]
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused [A00-B99]
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (tüsistused) [O00-O99]
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad [Q00-Q99]
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused [E00-E90]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [S00-T98]
Kasvajad [C00-D48]
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed [R00-R99]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
H00-H06Silmalau, pisaraelundite ja silmakoopa haigusseisundid Morbositates palpebrae, systematis lacrimalis et orbitae Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit
H10-H13Konjunktiivi e sidekesta haigusseisundid Morbositates conjunctivae Disorders of conjunctiva
H15-H22Skleera e kõvakesta, kornea e sarvkesta, iirise e vikerkesta ja tsiliaar- e ripskeha haigusseisundid Morbositates sclerae, corneae, iridis et corporis ciliaris Disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body
H25-H28Läätse haigusseisundid Morbositates lentis Disorders of lens
H30-H36Kor[i]oidea e soonkesta ja reetina e võrkkesta haigusseisundid Morbositates chor[i]oideae et retinae Disorders of choroid and retina
H40-H42Glaukoom e rohekae Glaucoma Glaucoma
H43-H45Klaaskeha ja silmamuna haigusseisundid Morbositates corporis vitrei et bulbi oculi Disorders of vitreous body and globe
H46-H48Nägemisnärvi ja -kulglate haigusseisundid Morbositates nervi optici et tractuum opticorum Disorders of optic nerve and visual pathways
H49-H52Silmalihaste, binokulaarliikumise, akommodatsiooni e silmaseaduvuse ja refraktsiooni- e murdumishäired Morbositates musculorum oculi, motus binocularis, accommodationis et refractionis Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction
H53-H54Nägemishäired ja pimedus Perturbationes visus et amaurosis Visual disturbances and blindness
H55-H59Silma ja silmamanuste muud haigusseisundid Aliae perturbationes oculi et organorum accessoriorum Other disorders of eye and adnexa