RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk III: D50-D89

Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid

Morbi sanguinis et organorum haemopoeticorum atque aliquae morbositates ad mechanismos immunales pertinentes

Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanisms

V.a.:
Teisiti täpsustamata (süsteemne) autoimmuuntõbi [M35.9]
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid [P00-P96]
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (tüsistused) [O00-O99]
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad [Q00-Q99]
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused [E00-E90]
Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HIV-tõbi [B20-B24]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [S00-T98]
Kasvajad [C00-D48]
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed [R00-R99]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
D50-D53Toitumisaneemiad Anaemiae nutritionales Nutritional anaemias
D55-D59Hemolüütilised aneemiad Anaemiae haemolyticae Haemolytic anaemias
D60-D64Aplastilised ja muud aneemiad Anaemiae aplasticae et aliae Aplastic and other anaemias
D65-D69Koagulatsioonidefektid e hüübivuspuuded, purpur ja muud hemorraagilised seisundid Defectus coagulationis, purpura et aliae condiciones haemorrhagicae Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions
D70-D77Muud vere- ja vereloomeelundite haigused Alii morbi sanguinis et organorum haematopoeticorum Other diseases of the blood and blood-forming organs
D80-D89Teatavad immuunmehhanismi haaravad haigusseisundid Aliquae perturbationes ad mechanismum immunalem pertinentes Certain disorders involving the immune mechanism