Farmaatsiaterminoloogia

Farmaatsiaterminoloogia (© Ravimiamet 2015) elektroonne versioon

* Märge „vet“ näitab, et termin on kasutatav ainult veterinaarias.Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
EndotservikaalgeelEndocervical gelPooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil endotservikaalseks manustamiseks mõeldud geel.
Endotservikaalgeeli pulber ja lahustiPowder and solvent for endocervical gelKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrite segu ja lahustit endotservikaalgeeli valmistamiseks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
HambaemulsioonDental emulsionEmulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
HambageelDental gelHüdrofiilsest geelist koosnev pooltahke ravimvorm, mida manustatakse hammastele ning igemetele hõõrudes.
HambalahusDental solutionLahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
HambapastaToothpasteHüdrofiilsest pastast koosnev pooltahke mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele hõõrudes.
HambapulberDental powderÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
HambapulkDental stickTahke üheannuseline ravimvorm dentaalseks manustamiseks. Ümarvarva kujuline pulk valmistatakse enamasti pressimisel või vormivalamisel.
HambasuspensioonDental suspensionSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
Hambatsemendi lahusSolution for dental cementHambatsemendi valmistamiseks kasutatav lahus
Hambatsemendi pulberPowder for dental cementHambatsemendi valmistamiseks kasutatav pulber.
Hambatsemendi pulber ja lahusPowder and solution for dental cementHambatsemendi valmistamiseks kasutatavad pulber ja lahus.
HambatsementDental cementPooltahke ravimvorm, mis hammaste sisse või peale kantuna kõvastub ning moodustab plommi või sideme.
PeriodontaalgeelPeriodontal gelGeel, mida manustatakse hamba ja igeme vahelisse taskusse.
PeriodontaalinsertPeriodontal insertTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb igemetaskusse viidavast ravimpanusest. Biolagunev insert on toimeainet aeglaselt vabastav ravimleht.
PeriodontaalpulberPeriodontal powderÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida manustatakse hambataskusse/periodontaalmembraanile.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
ImplantaatImplantTahke steriilne ravimvorm, mille suurus ja kuju sobivad parenteraalseks siirdamiseks. Võib olla valmistatud vormivalamisel vm meetodil, v.a kokkupressimine. Iga implantaat on steriilses pakendis, mis võib olla varustatud paigaldusseadmega. Kasutatakse lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
ImplantatsioonikettImplantation chainTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb mittedegradeeritud niidile paigutatud väikestest keradest moodustatud ketist, mis võimaldab keti ülejäägid pärast kindlat toimeaega eemaldada. Iga implantatsioonikett on steriilses pakendis. Implantatsiooniketti kasutatakse lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
ImplantatsioonimaatriksImplantation matrixVedelikuga immutatud adsorbenti (näiteks kollageeni) sisaldav organismi implanteeritav tahke steriilne ravimvorm. Implantatsioonimaatriksid vabastavad toimeainet(id) võimalikult pika aja jooksul, omades enamasti lokaalset toimet. Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul.
Implantatsioonipasta pulber ja lahustiPowder and solvent for implantation pasteKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest valmistatakse pastataoline dispersioon organismi siirdamiseks lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
Implantatsiooni-suspensioonImplantation suspensionSuspensioon kehasse siirdamiseks.
ImplantatsioonitablettImplantation tabletTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ainult tahkest toimeainest või segust, mille koostises toimeaine on. Valmistatud pressimisel sobiva suuruse ja kujuga enamasti nahaaluseks manustamiseks ettenähtud implantaadiks. Iga implantatsioonitablett on eraldi steriilses pakendis. Implantatsioonitabletid vabastavad toimeainet pikema aja vältel lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Annustatud inhalatsioonipulberInhalation powder, pre-dispensedTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist, mis on pakendatud muusse sobivasse vormi peale kõvakapsli. Ravimvorm paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
Inhalatsiooniaerosool, emulsioonPressurised inhalation, emulsionInhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud pakendisse.
Inhalatsiooniaerosool, lahusPressurised inhalation, solutionInhalatsioonilahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud pakendisse.
Inhalatsiooniaerosool, suspensioonPressurised inhalation, suspensionInhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud pakendisse.
Inhalatsiooniaur, kapselInhalation vapour, capsuleKapslist koosnev tahke ravimvorm, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt kas kapsli või selle sisu lisamisel kuuma vette.
Inhalatsiooniaur, lahusInhalation vapour, solutionVedel ravimvorm; lahus, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt lahuse lisamisel kuuma vette.
Inhalatsiooniaur, pulberInhalation vapour, powderÜhest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt pulbri lisamisel kuuma vette.
Inhalatsiooniaur, salvInhalation vapour, ointmentPooltahke ravimvorm; salv, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime.
Inhalatsiooniaur, tablettInhalation vapour, tabletTahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette.
Inhalatsiooniaur, vedelikInhalation vapour, liquidPuhtal kujul vedelast toimeainest koosnev vedel ravimvorm, näiteks eeterlikud õlid. Inhalatsiooniaur tekitatakse vedeliku lisamisel kuuma vette.
InhalatsioonigaasInhalation gasSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Soovituslik on kasutada termineid "meditsiiniline surugaas", "krüogeenne meditsiiniline gaas" ja "meditsiiniline vedelgaas".
InhalatsioonipulberInhalation powderTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mida manustatakse kindlat annust tagava mehhanismiga varustatud inhalaatori abil.
Inhalatsioonipulber kõvakapslisInhalation powder, hard capsuleTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist kõvakapslis. Kapsel paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
Nebuliseeritava lahuse pulberPowder for nebuliser solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav lahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
Nebuliseeritava suspensiooni pulberPowder for nebuliser suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav suspensioon, dispergeerides pulbrit ettenähtud vedelikus.
Nebuliseeritav emulsioonNebuliser emulsionInhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
Nebuliseeritav lahusNebuliser solutionInhalatsioonilahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel.
Nebuliseeritav suspensioonNebuliser suspensionInhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
IntramammaaremulsioonIntramammary emulsionVedel steriilne ravimvorm; üht või mitut toimeainet sisaldav emulsioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks emulsiooni viimiseks nisajuhasse.*
IntramammaarlahusIntramammary solutionVedel steriilne ravimvorm; üht või mitut toimeainet sisaldav lahus intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks lahuse viimiseks nisajuhasse.*
IntramammaarsalvIntramammary ointmentPooltahke steriilne ravimvorm; üht või mitut dispergeeritud toimeainet sisaldav salv intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks salvi viimiseks nisajuhasse.*
IntramammaarsuspensioonIntramammary suspensionVedel steriilne ravimvorm; üht või mitut sobivas kandjas dispergeeritud toimeainet sisaldav suspensioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks suspensiooni viimiseks nisajuhasse.*
NisapulkTeat stickTahke üheannuseline ravimvorm looma nisajuhasse paigutamiseks.*

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
IntrauteriinemulsioonIntrauterine emulsionVedel intrauteriinseks manustamiseks mõeldud ravimvorm; üht või mitut toimeainet sisaldav emulsioon.*
IntrauteriinkapselIntrauterine capsuleTahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslina, mis sisaldab vedelat või poolvedelat ravimvormi intrauteriinseks manustamiseks. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.*
IntrauteriinlahusIntrauterine solutionVedel intrauteriinseks manustamiseks mõeldud ravimvorm; lahus, kus üks või mitu toimeainet on lahustatud sobivas lahustis.*
Intrauteriinne ravivahendIntrauterine delivery systemTahke üheannuseline manustamissüsteem ravimi intrauteriinseks manustamiseks. Süsteem vabastab toimeaine(d) pikema aja vältel.
IntrauteriinsuspensioonIntrauterine suspensionVedel intrauteriinseks manustamiseks mõeldud ravimvorm; suspensioon, kus üks või mitu toimeainet on dispergeeritud sobivas lahustis.*
IntrauteriintablettIntrauterine tabletTahke üheannuseline ravimvorm; kokkupressimisel või vormivalamisel valmistatud emakasse manustamiseks sobiva suuruse ja kujuga tablett. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.*

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
IntravesikaallahusSolution for intravesical useSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Intravesical solution - Intravesikaallahus"
IntravesikaallahusIntravesical solutionVesilahus intravesikaalseks manustamiseks sobiva aplikaatori abil. Terminit ei kasutata põieloputuslahuse kohta.
PõieloputuslahusBladder irrigationSteriilne ravimvorm; steriliseeritud vesi või vesilahus kusepõie loputamiseks.
Põieloputuslahuse pulberPowder for bladder irrigationTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mille steriilses vees lahustamisel saadakse põieloputuslahus.
UretraalgeelUrethral gelPooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil uretraalselt manustatav geel.
UretraalpulkUrethral stickTahke üheannuseline steriilne ravimvorm ureetrasse sisestamiseks. Uretraalpulgad on ureetra mõõtmetele vastava suuruse ja kujuga. Valmistatakse pressimisel või vormivalamisel.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Mesilaste suitsupaberBee smoke paperTahke ravimvorm; immutatud paber, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits.*
Mesilaste suitsupulkBee smoke stickTahke ravimvorm, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits.*
NebuliseerimislahusNebulisation solutionNebulisaatoris aorosooliks muudetav üht või mitut toimeainet sisaldav lahus massmedikatsiooniks. Üksikloomade raviks mõeldud ravimvormide osas vt inhaleeritavad ravimvormid.*
Taru ravimgeelBee-hive gelPooltahke mitmeannuseline ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; geel, millest toimeaine vabanemine toimub aurustumise või füüsilise kontakti teel pikema aja vältel.*
Taru ravimribaBee-hive stripTahke ravimvorm; toimeaine(te)ga immutatud maatriks, kust toimeaine vabanemine toimub aurustumisel või füüsilise kontakti tõttu pikema aja vältel.*

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Dentaalne vedelgaasLiquefied gas for dental useSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Tegemist on meditsiiniseadmega.
DentaalpastaDental pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb sobivas aluses peendispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse. Terminit ei kasutata hambapasta kohta.
Endosinusiaallahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for endosinusial solution
Endosinusiaalne loputussuspensioonEndosinusial wash, suspension
Epilesionaallahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for epilesional solution
Epiloesionaallahuse pulberPowder for epilesional solution
Gastroresistentne kaetud tablettGastro-resistant coated tabletSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Gastro-resistant tablet - Gastroresistentne tablett"
Geeli pulber ja geelPowder and gel for gel
Geel rõhukonteinerisGel in pressured container
Graanulid joogivees manustamiseksGranules for use in drinking water
graanulid kotikesesGranules in sachet
Hambageeli pulber ja lahustiPowder and solvent for dental gel*
Hambalahuse pulberPowder for dental solution
Hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahusSolution for haemodialysis/haemofiltration
Hemodialüüsilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for solution for haemodialysis
Hemodialüüsilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for haemodialysis solution
Igemegeeli pulber ja lahustiPowder and solvent for gingival gel
Immutatud tampoon inhalatsiooniksInhalation impregnated padSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Inhalation vapour, impregnated pad - Inhalatsiooniaur, immutatud tampoon"
Implantaat süstlisImplant in pre-filled syringe
Implantatsioonimaatriksi pulber, lahusti ja maatriksPowder, solvent and matrix for implantation matrix
Implantatsioonisuspensiooni pulberPowder for implantation suspension
Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulberPowder for concentrate for dispersion for infusion
Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulber, dispersioon ja lahustiPowder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for infusion
Infusioonidispersiooni kontsentraatConcentrate for dispersion for infusion
Infusiooniemulsiooni kontsentraatConcentrate for emulsion for infusion
Infusioonilahuse kontsentraadi kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for concentrate for solution for infusion
Infusioonilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for solution for infusion
Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahustiPowder and solvent for concentrate for solution for infusion
Infusioonilahuse kontsentraat ja lahjendiConcentrate and diluent for solution for infusionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate and solvent for solution for infusion - Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti"
Infusioonilahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for solution for infusion
Infusioonilahuse lahustiSolvent for solution for infusion
Infusioonilahus ja suukaudne lahusSolution for infusion and oral solutionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Solution for infusion - Infusioonilahus"
InfusioonisuspensioonSuspension for infusionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada termineid "Dispersion for infusion - Infusioonidispersioon, Emulsion for infusion - Infusiooniemulsioon või Solution for infusion - Infusioonilahus"
Infusioonisuspensiooni kontsentraatConcentrate for suspension for infusionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada termineid "Concentrate for dispersion for infusion - Infusioonidispersiooni kontsentraat, Concentrate for emulsion for infusion - Infusiooniemulsiooni kontsentraat või Concentrate for solution for infusion - Infusioonilahuse kontsentraat"
Inhalatsiooniaur, emulsioonInhalation vapour, emulsion
Inhalatsiooniaur, immutatud tampoonInhalation vapour, impregnated padTerminite ühtlustamise eesmärgil asendab see termin termini "Inhalation impragnated pad - Immutatud tampoon inhalatsiooniks"
Inhalatsiooniaur, immutatud tompInhalation vapour, impregnated plugImmutatud tomp, mis eraldab inhaleeritavat auru. Näiteks patsient hingab läbi tompu sisaldava vahendi, õhk liigub läbi või ümber tombu ning seal sisalduv(ad) toimeaine(d) aurustub(vad).
Inhalatsiooniaur, kihisev tablettInhalation vapour, effervescent tablet
InhalatsioonilahusInhalation solutionVedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm; inhaleerimiseks mõeldud lahus. Ravimvorm on rõhu all mitte olevas annustamismehhanismiga pakendis. Terminit ei kasutata ravimvormide „nebuliseeritav lahus“ ja „inhalatsioonaerosool, lahus“ kohta.
Inhalatsioonipulber, tablettInhalation powder, tabletTahke mitmeannuseline ravimvorm inhalatsiooniks, inhalatsioonipulbri annus mõõdetakse tabletist inhalaatoris, näiteks väikese koguse pulbri eraldamisega tabletist
Intraokulaarse instillatsioonilahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for instillation solution for intraocular use
Intraokulaarse loputuslahuse lahustiSolvent for solution for intraocular irrigation
Intraokulaarse loputuslahuse pulberPowder for solution for intraocular irrigation
IntraperitoneaallahusSolution for intraperitoneal useSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Intraperitoneal solution - Intraperitoneaallahus"
IntrauteriinvahtIntrauterine foam
Intravesikaallahuse kontsentraatConcentrate for intravesical solution
Intravesikaallahuse kontsentraatConcentrate for solution for intravesical useSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate for intravesical solution - Intravesikaallahuse kontsentraat"
Intravesikaallahuse pulber  Powder for solution for intravesical useSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Powder for intravesical solution - Intravesikaallahuse pulber"
Intravesikaallahuse pulber  Powder for intravesical solution
Intravesikaallahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for intravesical solution
Intravesikaalsuspensiooni kontsentraadi pulberPowder for concentrate for intravesical suspension
Intravesikaalsuspensiooni pulberPowder for intravesical suspension
Intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for intravesical suspension
Intravesikaal-/süstelahusIntravesical solution/solution for injection
intravesikaal-/süstelahuse pulberPowder for intravesical solution/solution for injection
Intravitreaalne implantaat aplikaatorisIntravitreal implant in applicator
Kaetud graanulid kotikesesCoated granules in sachet
KoeliimilahusSolution for sealant
Kõrva-/ninatilgad, suspensioonEar/nasal drops, suspensionTerminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
Kõrva-/silma-/ninatilgad, lahusEar/eye/nose drops, solutionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Ear/eye/nasal drops, solution - Kõrva-/silma-/ninatilgad, lahus"
Kõrva-/silma-/ninatilgad, lahusEar/eye/nasal drops, solution
Kõrva-/silmasalvEar/eye oinment
Kõrva-/silmatilgad, lahusEar/eye drops, solution
Kõrva-/silmatilgad, suspensioonEar/eye drops, suspensionTerminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
Kuristus-/ninaloputuslahusGargle/nasal wash
Kuristus-/suuloputuslahusGargle/mouthwash
Kutaanse ravimi kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for cutaneous useSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate and solvent for cutaneous solution - Nahalahuse kontsentraat ja lahusti"
Lahus joogivees manustamiseksSolution for use in drinking waterLahus veterinaarseks kasutamiseks, mida lisatakse looma joogivette. Kui lubatud on ka loomale otse suhu manustamine, siis on manustamisviis, samuti vajalikud lahjenduse juhised, täpselt kirjeldatud ravimiinfos.*
Lüofilisaat joogivees manustamiseksLyophilisate for use in drinking water
Naha- ja ninasalvCutaneous and nasal ointmentSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Cutaneous/nasal ointment - Naha-/ninasalv"
Nahalahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for cutaneous solution
Nahalahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for cutaneous solution
Nahalahus/suuõõnelahuse kontsentraatCutaneous solution/concentrate for oromucosal solutionTerminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
Naha-/ninasalvCutaneous/nasal ointment
Nahasprei kontsentraat, emulsioonConcentrate for cutaneous spray, emulsion
Nahasprei, salvCutaneous spray, ointmentSalv, mis moodustub vedelast preparaadist manustamise käigus rõhu all olevast spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendist.
Närimis-/dispergeeruv tablettChewable/dispersible tablet
Nebuliseeritava lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for nebuliser solution
Ninasprei ja suuõõnelahusNasal spray and oromucosal solutionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Nasal spray, solution/oromucosal solution - Ninasprei, lahus/suuõõnelahus"
Ninasprei lahuse pulberPowder for solution for nasal spraySelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Nasal spray, powder for solution - Ninasprei, lahuse pulber"
Ninasprei, lahuse pulberNasal spray, powder for solution
Ninasprei, lahus/suuõõnelahusNasal spray, solution/oromucosal solution
Ninasprei, lahus üheannuselises konteinerisNasal spray, solution in single-dose container
Nina-/suuõõnelahusNasal/oromucosal solution
Nina-/suuõõnesprei, lahusNasal/oromucosal spray, solution
Ninatilgad, lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for nasal drops, solution
Õhukese polümeerikattega tablett ja gastroresistentsed graanulid kotikesesFilm-coated tablet and gastro-resistant granules in sachetTahke ravimvorm, mis koosneb kotikesse pakitud õhukese polümeerikattega tabletist ja gastroresistentsetest graanulitest, mis neelatakse koos ühekordse annusena. Kui annus koosneb kahes või rohkemast tabletist kasutatakse terminit „Õhukese polümeerikattega tabletid ja gastroresistentsed graanulid kotikeses“.
Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraatConcentrate for solution for peritoneal dialysis
Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraatConcentrate for peritoneal dialysis solutionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate for solution for peritoneal dialysis - Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraat"
Pillid üheannuselises konteinerisPillules in single-dose container
Pulber joogivees manustamiseksPowder for use in drinking water*
Pulber joogivees/piimas manustamiseksPowder for use in drinking water/milk
Radiofarmatseutilise prekursori lahusRadiopharmaceutical precursor, solution
Ravimtaimetee kotisHerbal tea in bagRavimtaimetee poorses kotis (teekott), mis pannakse vette, et saada ühekordselt valmistatav ja manustatav suukaudne vesitõmmis
Rektaalsuspensiooni tablett ja lahustiTablet and solvent for rectal suspension
Silmasalv üheannuselises konteinerisEye ointment in single-dose container
Silmatilgad, lahus üheannuselises konteinerisEye drops, solution in single-dose container
Silmatilgad, suspensioon üheannuselises konteinerisEye drops, suspension in single-dose container
Silmatilgad, toimeainet prolongeeritult vabastav lahus üheannuselises konteinerisEye drops, prolonged-release solution in single-dose container
Spreiemulsiooni kontsentraatConcentrate for spray emulsion
Spreisuspensioon ja -lahusSuspension and solution for spray
Suspensioon joogivees manustamiseksSuspension for use in drinking water*
SüstedispersioonDispersion for injection
Süstedispersiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for dispersion for injection
Süsteemulsiooni emulsioon ja suspensioonEmulsion and suspension for emulsion for injection
Süste-/infusioonidispersiooni gaas ja lahustiGas and solvent for dispersion for injection/infusionSteriilne ravimvorm, mis sisaldab gaasi ja vedelikku kas samas või erinevates kambrites. Gaas ja vedelik segatakse enne manustamist, et tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse süstimise või infusiooni teel.
Süste-/infusiooniemulsioonEmulsion for injection/infusion
Süste-/infusiooniemulsioon süstlisEmulsion for injection/infusion in pre-filled syringe
Süste-/infusioonilahusSolution for injection/infusion
Süste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for solution for injection/infusion
Süste-/infusioonilahuse kontsentraatConcentrate for solution for injection/infusion
Süste-/infusioonilahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for solution for injection/infusion
Süste-/infusioonilahuse pulberPowder for solution for injection/infusion
Süste-/infusioonilahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for injection/infusion
Süste-/infusioonilahus süstlisSolution for injection/infusion in pre-filled syringe
Süstelahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for solution for injection
Süstelahuse pulber ja lahusPowder and solution for solution for injection
Süstelahuse pulber ja lahusti kolbampullisPowder and solvent for solution for injection in cartridge
Süstelahuse pulber ja lahusti pen-süstlisPowder and solvent for solution for injection in pre-filled pen
Süstelahuse pulber ja lahusti süstlisPowder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe
Süstelahus kolbampullisSolution for injection in cartridge
Süstelahus nõelata injektorisSolution for injection in needle-free injector
Süstelahus pen-süstlisSolution for injection in pre-filled pen
Süstelahus süstlisSolution for injection in pre-filled syringe
Süste-/naha torketesti lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for injection/skin-prick test
Süsteravimi kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for injectionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate and solvent for solution for injection - Süstelahuse kontsentraat ja lahusti"
Süstesuspensiooni graanulid ja lahustiGranules and solvent for suspension for injection
Süstesuspensiooni kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for suspension for injection
Süstesuspensiooni lahus ja suspensioon süstlisSolution and suspension for suspension for injection in pre-filled syringe
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for suspension for injection*
Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlisPowder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe
Süstesuspensiooni pulber ja suspensioonPowder and suspension for suspension for injection
Süstesuspensiooni suspensioon ja lahustiSuspension and solvent for suspension for injection
Süstesuspensioon kolbampullisSuspension for injection in cartridge
Süstesuspensioon pen-süstlisSuspension for injection in pre-filled pen
Süstesuspensioon süstlisSuspension for injection in pre-filled syringe
Süste- või infusioonilahuse pulber ÂPowder for solution for injection or infusionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Powder for solution for injection/infusion - Süste-/infusioonilahuse pulber"
Suukaudne lahus kotikesesOral solution in sachet
Suukaudne lahus/nebuliseeritava lahuse kontsentraatOral solution/concentrate for nebuliser solution
Suukaudne lahus üheannuselises konteinerisOral solution in single-dose container
suukaudne pulber kotikesesOral powder in sachet
Suukaudne /rektaallahusOral/rectal solution
Suukaudne /rektaalsuspensioonOral/rectal suspension
Suukaudne suspensioon joogivees manustamiseksOral suspension for use in drinking water*
Suukaudne suspensioon kotikesesOral suspension in sachet
Suukaudsed tilgad, lahuse graanulidOral drops, granules for solution
Suukaudsed tilgad, suspensioonipulberOral drops, powder for suspension
Suukaudsed tilgad, vedelikOral drops, liquid
Suukaudse ja rektaalsuspensiooni graanulidGranules for oral and rectal suspensionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Granules for oral/rectal suspension - Suukaudse /rektaalsuspensiooni graanulid"
Suukaudse lahuse graanulid kotikesesGranules for oral solution in sachet
Suukaudse lahuse kontsentraatConcentrate for oral solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel sobivas lahustis saadakse suukaudne lahus.
suukaudse lahuse pulber kotikesesPowder for oral solution in sachet
Suukaudse lahuse tablett ja pulberTablet and powder for oral solution
Suukaudse /rektaallahuse kontsentraatConcentrate for oral/rectal solution
Suukaudse /rektaalsuspensiooni graanulidGranules for oral/rectal suspension
Suukaudse /rektaalsuspensiooni pulberPowder for oral/rectal suspension
Suukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulidGastro-resistant granules for oral suspension
Suukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulid kotikesesGastro-resistant granules for oral suspension in sachet
Suukaudse suspensiooni graanulid ja lahustiGranules and solvent for oral suspension
Suukaudse suspensiooni graanulid kotikesesGranules for oral suspension in sachet
Suukaudse suspensiooni suspensioon ja kihisevad graanulidSuspension and effervescent granules for oral suspension
Suukaudse suspensiooni tablettTablet for oral suspensionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Dispersible tablet - Dispergeeruv tablett"
Suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulidProlonged-release granules for oral suspension
suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikesesProlonged-release granules for oral suspension in sachet
Suukaudsete tilkade graanulid, lahusGranules for oral drops, solutionSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Oral drops, granules for solution - Suukaudsed tilgad, lahuse graanulid"
Suuloputuslahuse pulberMouthwash, powder for solution
Suuloputuslahuse pulberPowder for mouthwash
Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahusOromucosal/laryngopharyngeal solution/spray, solution
Suuõõne-/larüngofarüngeaalne lahusOromucosal/laryngopharyngeal solution
Suuõõne-/larüngofarüngeaalne lahus/spreiOromucosal/laryngopharyngeal solution/spraySelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray, solution - Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahus"
SuuõõneplaasterOromucosal patch
Suuõõnepulber kotikesesOromucosal powder in pouch
Toimeainet modifitseeritult vabastavad suukaudse suspensiooni graanulidModified-release granules for oral suspension
Toimeainet modifitseeritult vabastav õhukese polümeerikattega tablettModified-release film-coated tabletSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Modified-release tablet - Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett"
toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikesesProlonged-release granules in sachet
Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for prolonged-release suspension for injection
toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioonProlonged-realease suspension for injectionSuspensioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, mida manustatakse süstimisel. Toimeaine vabaneb pikema aja vältel.
Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlisProlonged-release suspension for injection in pre-filled syringe
Vaginaallahuse graanulidGranules for vaginal solution

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
KõrvageelEar gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav geel. Vajadusel kasutatakse geeliga immutatud tampooni.
KõrvakreemEar creamPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav kreem. Vajadusel kasutatakse kreemiga immutatud tampooni.
KõrvaloputusemulsioonEar wash, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH väärtusega õlivesiemulsioon välise kuulmekäigu puhastamiseks.
KõrvaloputuslahusEar wash, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH väärtusega vesilahus välise kuulmekäigu puhastamiseks.
KõrvapulberEar powderTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast välisele kuulmekäigule kantavast pulbrist. Pakendile on paigaldatud sobiv aplikaator või puhumisseade.
KõrvapulkEar stickTahke üheannuseline koonilise kujuga ravimvorm välisesse kuulmekäiku panemiseks, kus see sulab või lahustub.
KõrvasalvEar ointmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav salv. Vajadusel kasutatakse salviga immutatud tampooni.
Kõrvasprei, emulsioonEar spray, emulsionVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimemulsioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
Kõrvasprei, lahusEar spray, solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimlahus. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
Kõrvasprei, suspensioonEar spray, suspensionVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimsuspensioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
KõrvatampoonEar tamponTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm määratud ajaks välisesse kuulmekäiku panemiseks. Koosneb ühe või mitme toimeainega immutatud sobivast materjalist tampoonist.
Kõrvatilgad, emulsioonEar drops, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav emulsioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema kogusena
Kõrvatilgad, lahusEar drops, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlilahus. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema kogusena.
Kõrvatilgad, lahus üheannuselises konteinerisEar drops, solution in single-dose container
Kõrvatilgad, suspensioonEar drops, suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlisuspensioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema kogusena.
Kõrvatilgad, suspensiooni pulber ja lahustiEar drops, powder and solvent for suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse kõrvatilgad.
Kõrvatilgad, suspensioon üheannuselises konteinerisEar drops, suspension in single-dose container
NinageelNasal gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; hüdrofiilne geel, mida manustatakse ninna lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
NinakreemNasal creamPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; õlivesi-tüüpi kreem, mida manustatakse ninna lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
NinaloputuslahusNasal washVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; enamasti isotooniline lahus ninaõõne puhastamiseks.
NinapulberNasal powderTahke mitmeannuseline ravimvorm; üht või mitut tahket toimeainet sisaldav ninaõõnde pihustatav pulber.
NinapulkNasal stickTahke üheannuseline enamasti ümarvarva või koonuse kujuline ravimvorm, mida manustatakse nasaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
NinasalvNasal ointmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; salv, mida manustatakse ninna lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
Ninasprei, emulsioonNasal spray, emulsionVedel mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks manustamiseks mõeldud emulsioon. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga pakendisse.
Ninasprei, lahusNasal spray, solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks manustamiseks mõeldud lahus. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga pakendisse.
Ninasprei, suspensioonNasal spray, suspensionVedel mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks manustamiseks mõeldud suspensioon. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga pakendisse.
Ninatilgad, emulsioonNasal drops, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav emulsioon.
Ninatilgad, lahusNasal drops, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav lahus.
Ninatilgad, lahus üheannuselises konteinerisNasal drops, solution in single-dose containerVeterinaarias kasutamiseks mõeldud, ühest või mitmest külmkuivatatud pulbrist koosnev ravimvorm, mis dispergeeritakse kaasas olevas lahustis, et saada ninatilkadena manustatav suspensioon.
Ninatilgad, suspensioonNasal drops, suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav suspensioon.
Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for nasal drops, suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud, ühest või mitmest külmkuivatatud pulbrist koosnev ravimvorm, mis dispergeeritakse kaasas olevas lahustis, et saada ninatilkadena manustatav suspensioon.*

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Krüogeenne meditsiiniline gaasMedicinal gas, cryogenicGaas, mis vedeldub 1,013 baari juures temperatuuril alla -150 °C.
Meditsiiniline surugaasMedicinal gas, compressedRõhu all gaas, mis on temperatuuril -50 °C gaasilises olekus.
Meditsiiniline vedelgaasMedicinal gas, liquefiedRõhu all gaas, mis on temperatuuril -50 °C osaliselt vedel.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Antikoagulant ja veresäilituslahusAnticoagulant and preservative solution for bloodKehavälise verega segatav steriilne vesilahus.
DispersioonDispersionSüsteem, mis koosneb kahest või enamast faasist. Terminit kasutatakse vaid juhul kui terminid "suspensioon" ja "emulsioon" ei ole kohased.
Elundite säilituslahusSolution for organ preservationSteriilne ravimvorm, mis koosneb elektrolüütide lahusest, kusjuures tüüpiliselt kontsentratsioonis, mis on lähedane elektrolüütide intratsellulaarsele koostisele. Lahust kasutatakse imetajatele siiratavate organite säilitamiseks, kaitsmiseks ja/või perfusiooniks.
Eluskoe ekvivalentLiving tissue equivalentKoekultuurist saadud eluskude, mida kasutatakse kehakudede taastamiseks. Vastav kude, nagu epiderm, derma, kõhr või lihas, tuleb ära nimetada.
GastrointestinaalemulsioonGastroenteral emulsionEmulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
GastrointestinaallahusGastroenteral solutionLahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
GastrointestinaalsuspensioonGastroenteral suspensionSuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
HaavapulkWound stickÜheannuseline steriilne haava sisestatav ravimvorm. Ümarvarva või koonuse kujuline pulk, kus toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud sobivas aluses ning mis võib kehatemperatuuril lahustuda või sulada.
Hambaproteesi lakkDenture lacquerVedel ravimvorm, mis hambaproteesidele kantuna moodustab laki.
Immutatud tampoonImpregnated padAbsorbeeriva materjali tükk, mis on immutatud toimeainet sisaldava vedelikuga.
Immutatud tompImpregnated plugTahke (näiteks polüetüleen), enamasti poorsest materjalist tükk, mida on impregneeritud vedela, pooltahke või tahke faasiga. Terminit ei kasutata implantaatide, padjakeste, käsnade ega tampoonide kohta.
IntestinaalgeelIntestinal gelGeelist koosnev pooltahke ravimvorm, mida manustatakse soolestikku.
IntraperitoneaallahusIntraperitoneal solutionIntraperitoneaalseks kasutamiseks mõeldud steriilne lahus. Terminit ei kasutata peritoneaaldialüüsilahuse kohta.
KoeliimSealantVedel rohkem või vähem viskoosne ravimvorm, mida kasutatakse kudede liimimiseks.
Koeliimi maatriksSealant matrixKoeliimiga või pulbriga, mis moodustab koeliimi sobiva vedelikuga (näiteks verega) kokkupuutes, immutatud või kaetud materjalist koosnev tahke steriilne ravimvorm, mis toimib koeliimina. Materjal võib ise moodustada osa liimist. Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul.
Koeliimi pulber ja lahustiPowder and solvent for sealantKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu ja lahustit koeliimi valmistamiseks.
LoputuslahusIrrigation solutionSteriilne suurekoguseline vesilahusel baseeruv ravimvorm, mida kasutatakse kehaõõne, haavade ja pindade loputamiseks, nt kirurgiliste protseduuride ajal. Võib olla toimeaine(te), elektrolüütide või osmootselt aktiivse(te) aine(te) lahus süstevees või süstevesi ise.
MaoloputuslahusStomach irrigationVedel steriilne vesilahusel baseeruv ravimvorm mao loputamiseks.
Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaatLyophilisate for oculonasal suspensionTahke ravimvorm. Lüofiliseeritud pulber, mida ettenähtud vedelikus dispergeerides saadakse okulonasaaldispersioon.
Provokatsioonitesti lahusSolution for provocation testAllergeen, mis on ettenähtud provokatsioonitesti läbiviimiseks manustatuna ninna, silma või bronhidesse.
Radiofarmatseutiline komplektKit for radiopharmaceutical preparationToode, millest enamasti enne manustamist moodustatakse lõplik radiofarmatseutikum või mida kombineeritakse radionukliididega, et saada lõplik radiofarmatseutikum. Kui toote radiofarmatseutiline olemus on üheselt mõistetav, siis võib sõna "radiofarmatseutiline" ära jätta. Kombinatsioone teiste standardterminitega ei ole soovitatav kasutada.
Radiofarmatseutiline prekursorRadiopharmaceutical precursorRadionukliid, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
RadionukliidgeneraatorRadionuclide generatorSüsteem, mis sisaldab fikseeritud emaradionukliidi, millest toodetakse tütarradionukliid, mis eraldatakse elueerimisel või mõnel muul meetodil ning kasutatakse radiofarmatseutikumis.
RavimkäsnMedicated spongeToimeaine(te)ga immutatud käsn. Rakendatavad on erinevad manustamisviisid.
RavimkotikePouchÜheannuseline kehaõõnde paigutatav üht või mitut toimeainet vabastav kotike.
RavimniitMedicated threadBiolagunev või mittelagunev ravimniit, mis on immutatud toimeaine(te)ga.
Verefraktsiooni modifitseerimislahusSolution for blood fraction modificationSteriilne ravimvorm, mida kasutatakse patsiendi vere fraktsiooni kehavälise modifitseerimise juures. Pärast modifitseerimist viiakse veri tagasi organismi.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
GeelGelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil geelistatud ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine transdermaalne imendumine.*
Immutatud haavasideImpregnated dressingMarli või mõne muu sobiva materjali tükk või riba, mis on immutatud vedela või poolvedela ravimpreparaadiga ning mõeldud kutaanseks kasutamiseks.
IontoforeesilahusSolution for iontophoresisVesilahus transdermaalseks manustamiseks iontoforeesil.
Iontoforeesilahuse pulberPowder for solution for iontophoresisTahke ravimvorm. Pulber, millest ettenähtud vedelikus lahustades saadakse iontoforeesilahus. Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite kohta.
Kalade ravilahuse kontsentraatConcentrate for solution for fish treatmentKontsentraat, mida tuleb lahjendada, et saada lahus kalade ravimiseks immersioonil.*
Kalade ravisuspensiooni pulberPowder for suspension for fish treatmentPulber suspensiooni valmistamiseks kalade ravimiseks immersioonil.*
KastutusemulsioonDip emulsionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel ravimvorm emulsioonina, mida manustatakse, kastes teatud kehapiirkonda emulsiooni.
Kastutusemulsiooni kontsentraatConcentrate for dip emulsionVedel ravimvorm, mida lahjendatakse ettenähtud vedelikus kastutusemulsiooni saamiseks.
KastutuslahusDip solutionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel ravimvorm, mida manustatakse, kastes teatud kehapiirkonda lahusesse.*
Kastutuslahuse kontsentraatConcentrate for dip solutionVedel ravimvorm, mida lahjendatakse ettenähtud vedelikus kastutuslahuse saamiseks.*
Kastutuslahuse pulberPowder for dip solutionÜhe või mitme komponendiga tahke ravimvorm, mida lahustatakse ettenähtud vedelikus kastutuslahuse saamiseks.*
KastutussuspensioonDip suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel ravimvorm suspensioonina, mida manustatakse, kastes teatud kehapiirkonda suspensiooni.*
Kastutussuspensiooni kontsentraatConcentrate for dip suspensionVedel ravimvorm, mida lahjendatakse ettenähtud vedelikus kastutussuspensiooni saamiseks.*
KolloodiumCollodionVedel ravimvorm, mis enamasti sisaldab püroksüliini segus eetri ja etanooliga. Nahale kandes moodustab manustamiskohal elastse kile.*
KõrvalipikEar tagVastava vahendi külge kinnitatud ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse looma kõrva külge. Toimeaine(d) vabanevad difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.*
KreemCreamÜksteises dispergeeritud lipofiilsest ja vesifaasist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline homogeenne ravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine transdermaalne imendumine.*
KriipsuemulsioonPour-on emulsionVedel ravimvorm, nahale valatav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsuemulsioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.*
KriipsulahusPour-on solutionVedel ravimvorm, nahale valatav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsulahuseid kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.*
KriipsususpensioonPour-on suspensionVedel ravimvorm, nahale valatav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsususpensioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.*
NahaemulsioonCutaneous emulsionVedel mitmeannuseline ravimvorm, milles toimeaine on vedelal kujul dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse nahale.
NahalahusCutaneous solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeainest ja sobivast lahustist. Manustatakse nahale.
Nahalahuse kontsentraatConcentrate for cutaneous solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel sobivas lahustis saadakse nahalahus.
Nahalahuse pulberPowder for cutaneous solutionTahke ravimvorm. Pulber, millest ettenähtud vedelikus lahustades saadakse nahalahus. Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite kohta.
NahapastaCutaneous pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb alusest ning suurest hulgast selles dispergeeritud tahke aine osakestest. Manustatakse nahale.
NahaplaasterCutaneous patchElastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse kahjustamata nahale lokaalse toime saavutamiseks toimeaine(te) tungimisel läbi naha.
NahapuistepulberCutaneous powderÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest erineva peensusastmega tahkest ainest. Manustatakse nahale. Terminit ei kasutata sprei puhul.
NahapulkCutaneous stickTahke üheannuseline ravimvorm, enamasti ümarvarva või koonuse kujuline pulk, mida manustatakse nahale lokaalse toime saavutamiseks. Nahapulk võib koosneda üksnes toimeaine(te)st või alusest ja selles lahustunud või dispergeerunud toimeainetest.
Naha skarifikatsioonitesti lahusSolution for skin-scratch testSkarifikatsioonitesti tegemisel kasutatav allergeen.
Nahasprei, emulsioonCutaneous spray, emulsionMitmeannuseline ravimvorm, mis on emulsioonina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Nahasprei, lahusCutaneous spray, solutionMitmeannuseline ravimvorm, mis on lahusena rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Nahasprei, pulberCutaneous spray, powderTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis on pulbrina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Nahasprei, suspensioonCutaneous spray, suspensionMitmeannuseline ravimvorm, mis on suspensioonina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
NahasuspensioonCutaneous suspensionVedel mitmeannuseline ravimvorm, milles üks või mitu toimeainet on väikeste osakestena dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse nahale.
Naha torketesti lahusSolution for skin-prick testTorketesti tegemisel kasutatav allergeen.
NahavahtCutaneous foamVedel mitmeannuseline ravimvorm rõhu all olevas aplikaatoriga pakendis, mille abil saab vabastada suure hulga gaasi sisaldavat vahtu, kuhu on dispergeeritud toimeaine(d). Manustatakse nahale.
NahavedelikCutaneous liquidVedel mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Manustatakse nahale.
NisakastutusemulsioonTeat dip emulsionVedel ravimvorm; nisadele manustatav emulsioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.*
NisakastutuslahusTeat dip solutionVedel ravimvorm; nisadele manustatav lahus. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.*
Nisakastutus/-sprei lahusTeat dip/spray solutionVedel ravimvorm, mis on kasutatav nisakastutuslahuse või nisasprei lahusena*
NisakastutussuspensioonTeat dip suspensionVedel ravimvorm; nisadele manustatav suspensioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.*
Nisasprei, lahusTeat spray solutionVedel ravimvorm; lahus mida pihustatakse nisadele enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.*
Provokatsioonitesti plaasterPlaster for provocation testProvokatsioonitesti tegemisel kasutatav allergeen.
PuderhautisPoulticeHüdrofiilne kuumalt kleepuv alus, milles tahked või vedelad osakesed on dispergeeritud. Puderhautis kantakse enamasti sobivale sidumismaterjalile ning kuumutatakse enne nahale asetamist.
RavimkaelarihmMedicated CollarÜmber looma kaela paigutatav ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, millest toimeaine(d) vabanevad difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.
RavimküünelakkMedicated nail lacquerVedel küüntele kantav ravimvorm, mis moodustab lenduva lahusti aurustumisel laki.
RavimplaasterMedicated plasterElastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse nahale enamasti lokaalse toime saavutamiseks. Ravimplaaster koosneb toimeainet sisaldavast kleepuvast alusest, mis on ühtlase kihina jaotatud sobilikust looduslikust või sünteetilisest materjalist valmistatud toetavale kihile. Kleepuv osa on kaetud kaitsematerjaliga, mis eemaldatakse enne ravimplaastri nahale asetamist. Ravimplaastreid valmistatakse väga erineva suurusega, mh suuremate lõigatavate lehtedena.*
RavimripatsMedicated pendantVastava vahendi külge kinnitatud ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis paigaldatakse näiteks ümber looma kaela.
SalvOintmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest toimeainest ning ühefaasilisest alusest. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne, hüdrofoobne kui ka vesiemulgeeritud. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine transdermaalne imendumine.
ŠampoonShampooVedel või pooltahke mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse peanahale hõõrudes ning hiljem loputatakse veega. Veega hõõrudes tekitavad šampoonid enamasti vahtu. Šampoonid on lahused, suspensioonid või emulsioonid, mis sisaldavad pindaktiivseid aineid.
TäpiemulsioonSpot-on emulsionVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpiemulsioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.*
TäpilahusSpot-on solutionVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpilahuseid kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.*
TäpisuspensioonSpot-on suspensionVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide ärahoidmiseks või nendega nakatunud loomade raviks. Täpisuspensioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml*
Transdermaalne geelTransdermal gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil geelistatud ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Transdermaalseid geele kasutatakse transdermaalselt.
Transdermaalne lahusTransdermal solutionÜhest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest koosnev mitmeannuseline ravimvorm transdermaalseks manustamiseks. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „kriipsulahus“, „iontoforeesilahus“, “täpilahus“ ning „transdermaalne sprei, lahus“ ei ole kohased.
Transdermaalne plaasterTransdermal patchElastne üheannuseline ravimvorm, mida kasutatakse kahjustamata nahal, kus toimeaine vabaneb pikema aja jooksul ja avaldab süsteemset toimet. Transdermaalsed plaastrid koosnevad tagalehest, millele on kinnitatud üht või mitut toimeainet sisaldav mahuti ning mille peal on survetundlik liim, mis tagab ravimi adhesiooni nahka. Tagaleht on toimeine(te)le ning tavaliselt ka veele läbimatu. Mahutisüsteemides võivad toimeained olla lahustunud või dispergeeritud pooltahkes aluses või tahkes polümeermaatriksis, mis on nahast eraldatud vabanemiskiirust mõjutava membraani abil. Survetundlik liim võib olla kantud kogu membraanile või mõnedesse kohtadesse membraanil või ainult membraani ning tagalehe äärele. Maatriksisüsteemid sisaldavad toimeainet tahkes või pooltahkes maatriksis, mille omadused mõjutavad toimeaine difusiooni kiirust nahka. Maatriksisüsteem võib olla ka lahus või dispersioon survetundlikus liimis. Toimeainet vabastav plaastripool on kaetud kaitsva pealistusmaterjaliga, mis enne plaastri nahale asetamist eemaldatakse.
Transdermaalne sprei, lahusTransdermal spray, solutionMitmeannuseline ravimvorm spreiklapiga rõhukonteineris või spreipumbaga varustatud pakendis. Lahus on ette nähtud transdermaalseks kasutamiseks.
Transdermaalne süsteemTransdermal systemKomponentide kogum toimeaine transdermaalseks manustamiseks väliste jõudude mõjul (nt elektrivool, keemiline reaktsioon). Terminit ei kasutata transdermaalse plaastri kohta.
VannilisandBath additiveTahke, pooltahke või vedel ravimvorm vanniveele lisamiseks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
InfusioonidispersioonDispersion for infusionKahest või enamast faasist koosnev steriilne ravimvorm, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse tavaliselt suurtes kogustes enamasti vereringesse. Terminit kasutatakse ainult siis kui termin infusiooniemulsioon ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
Infusioonidispersiooni pulberPowder for dispersion for infusionTahke ravimvorm. Pulber, mida ettenähtud vedelikus dispergeerides saadakse infusioonidispersioon. Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite kohta.
InfusiooniemulsioonEmulsion for infusionSteriilne õlivesiemulsioonist koosnev ravimvorm, mis on ette nähtud, tavaliselt suurtes kogustes, enamasti vereringesse viimiseks.
InfusioonilahusSolution for infusionSteriilne vesilahus, mis on ette nähtud, tavaliselt suurtes kogustes, enamasti vereringesse viimiseks.
Infusioonilahuse kontsentraatConcentrate for solution for infusionVedel steriilne ravimvorm; vesilahus millest saadakse süstelahus ettenähtud vedelikuga lahjendamisel. Võib lisada infusioonilahusele manustamise ajal.
Infusioonilahuse lüofilisaatLyophilisate for solution for infusionLüofiliseeritud ravimvorm, mis enne infusioonil manustamist lahustatakse sobivas lahustis.*
Infusioonilahuse pulberPowder for solution for infusionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse infusioonilahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
Infusioonilahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for infusionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse infusioonilahus.
Infusioonilahus manustamis-süsteemisSolution for infusion in administration systemSteriilne lahus, tavaliselt suurtes kogustes, vereringesse viimiseks süsteemis, mis vajab enne ravimi manustamist seadistamist.Â
Infusioonilahus süstlisSolution for infusion in pre-filled syringe
KardiopleegialahusSolution for cardioplegiaSteriilne vesilahus, mis on mõeldud südame seiskamiseks südameoperatsiooni käigus. Mõned preparaadid võivad enne manustamist vajada kokku segamist teiste preparaatidega, näiteks pH kohandamiseks.
Kontsentraadi pulberPowder for concentrate
SüsteemulsioonEmulsion for injectionEmulsioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, mida manustatakse süstimisel.
Süsteemulsiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for emulsion for injection
SüstegeelGel for injectionHüdrofiilsest geelist koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, kindlasse koesse või organisse süstimiseks.
SüstelahusSolution for injectionLahusest koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, mida manustatakse süstimisel.
Süstelahuse kontsentraatConcentrate for solution for injectionVedel steriilne ravimvorm, millest valmistatakse ettenähtud vedelikus lahustamisel süstelahus.
Süstelahuse lüofilisaatLyophilisate for solution for injectionTahke steriilne ravimvorm, lüofiliseeritud pulber veterinaarias kasutamiseks. Süstelahuse saamiseks lahustatakse pulber ettenähtud lahustis.*
Süstelahuse pulberPowder for solution for injectionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse süstelahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
Süstelahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for injectionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse süstelahus.
Süsteravimi lahustiSolvent for parenteral useVedel steriilne ravimvorm, mida kasutatakse lahustina süsteravimi valmistamisel.
SüstesuspensioonSuspension for injectionSuspensioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, mida manustatakse süstimisel.
Süstesuspensiooni lüofilisaatLyophilisate for suspension for injectionTahke steriilne ravimvorm, lüofiliseeritud pulber veterinaarias kasutamiseks. Süstesuspensiooni valmistamiseks dispergeeritakse pulber ettenähtud lahustis.*
Süstesuspensiooni pulberPowder for suspension for injectionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse süstesuspensioon, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
Süstesuspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for suspension for injectionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse süstesuspensioon.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
HemodiafiltratsioonilahusSolution for haemodiafiltrationSteriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
HemodialüüsilahusSolution for haemodialysisElektrolüütide vesilahus, kus elektrolüütide kontsentratsioon on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
Hemodialüüsilahuse kontsentraatConcentrate for haemodialysis solutionElektrolüütide vesilahus, millest vastava kvaliteediga veega lahjendamisel saadakse hemodialüüsilahus. Võib olla lisatud glükoosi.
HemofiltratsioonilahusSolution for haemofiltrationSteriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
PeritoneaaldialüüsilahusSolution for peritoneal dialysisSteriilne vesilahus intraperitoneaalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele, ja erinevas kontsentratsioonis glükoosi või teisi sobivaid osmootseid aineid.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
RektaalemulsioonRectal emulsionVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav emulsioon. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
RektaalgeelRectal gelPooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev geel, mida manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
RektaalkapselRectal capsuleTahke üheannuseline ravimvorm, rektaalseks manustamiseks sobiva pikerguse kujuga pehmekapsel. Kapsli sisu on vedel või pooltahke ning kapsel võib olla kaetud libiainega.
RektaalkreemRectal creamPooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev emulsioon, mida manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
RektaallahusRectal solutionVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav lahus. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
Rektaallahuse kontsentraatConcentrate for rectal solutionVedel ravimvorm, millest saadakse rektaallahus, lahjendades kontsentraati ettenähtud vedelikuga.
Rektaallahuse pulberPowder for rectal solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaallahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
Rektaallahuse tablettTablet for rectal solutionTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, millest saadakse rektaallahus, lahustades tabletti ettenähtud vedelikus.
RektaalsalvRectal ointmentPooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev salv, mida manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
RektaalsuposiitSuppositoryTahke üheannuseline ravimvorm, mille kuju, suurus ja konsistents on sobivad selle rektaalseks manustamiseks. Suposiidid sisaldavad üht või mitut toimeainet lahustatuna või dispergeerituna sobivas massis, mis võib olla lahustuv, vees dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
RektaalsuspensioonRectal suspensionVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav suspensioon Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
Rektaalsuspensiooni pulberPowder for rectal suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaalsuspensioon, dispergeerides pulbrit ettenähtud vedelikus.
Rektaalsuspensiooni tablettTablet for rectal suspensionTahke üheannuseline ravimvorm, tavaliselt katmata tablett, millest saadakse rektaalsuspensioon, dispergeerides tabletti ettenähtud vedelikus.
RektaaltampoonRectal tamponTahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse ettenähtud ajaks pärakusse lokaalse toime saavutamiseks. Rektaaltampoonid koosnevad sobivast toimeaine(te)ga immutatud materjalist.
RektaalvahtRectal foamVedel üheannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud rõhu all olevasse sobiva aplikaatoriga varustatud pakendisse. Manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
SilmageelEye gelSteriilsest geelist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g geeli, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
Silmageel üheannuselises konteinerisEye gel in single-dose container
SilmainsertOphthalmic insertTahke sobiva suuruse ja kujuga steriilne ravimvorm silma sidekesta kotti sisestamisel lokaalse või okulaarse toime saavutamiseks toimeaine(te) vabanemisel teatud aja jooksul. Silmainsert koosneb toimeaine mahutist, mis on varjatud maatriksis või piiratud tasemekontrolli membraaniga. Pakendatud üksikult steriilsesse pakendisse.
SilmakreemEye creamSteriilsest kreemist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g kreemi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
SilmaloputuslahusEye lotionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; steriilne vesilahus silma pesemiseks või loputamiseks.
Silmaloputuslahuse lahustiEye lotion, solvent for reconstitutionSteriilne lahusti, mida kasutatakse tavaliselt lüofiliseeritud silmaloputuslahuse pulbri lahustamiseks.
SilmaravimliistakOphthalmic stripSteriilne üheannuseline ravimvorm. Sobivast materjalist valmistatud toimeaine(te)ga immutatud liistak, mis manustatakse silmamunale.
SilmasalvEye ointmentSteriilsest salvist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Võivad olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g salvi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
Silmatilgad, emulsioonEye drops, emulsionSteriilsest emulsioonist koosnev vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
Silmatilgad, lahusEye drops, solutionSteriilsest vesi- või õlilahusest koosnev vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
Silmatilgad, suspensioonEye drops, suspensionSteriilsest vesi- või õlisuspensioonist koosnev vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
Silmatilgad, suspensiooni pulber ja lahustiEye drops, powder and solvent for suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse silmatilgad.
Silmatilkade lahustiEye drops, solvent for reconstitutionSteriilne lahusti, mida kasutatakse tavaliselt lüofiliseeritud silmatilkade pulbri lahustamiseks.
Silmatilkade pulber ja lahustiEye drops, powder and solvent for solutionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse silmatilgad.
Toimeainet prolongeeritult vabastavad silmatilgadEye drops, prolonged-releaseVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma, kus toimeaine vabaneb pikema aja vältel.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
BukaalravimkileBuccal filmÜhe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks.
BukaaltablettBuccal tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks.
IgemegeelGingival gelGeelist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse igemetele lokaalse toime saavutamiseks.
IgemelahusGingival solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm. Igemetele manustatav lahus.
IgemepastaGingival pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse igemetele lokaalse toime saavutamiseks.
Keelealune ravimkileSublingual filmÜhe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
Keelealune spreiSublingual sprayLahusest, suspensioonist või emulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse keele alla. Tavaliselt pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga pakendisse.
Keelealune sprei, emulsioonSublingual spray, emulsionEmulsioon, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
Keelealune sprei, lahusSublingual spray, solutionLahus, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
Keelealune sprei, suspensioonSublingual spray, suspensionSuspensioon, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
Keelealune tablettSublingual tabletTahke üheannuseline ravimvorm; sobiva kujuga katmata tablett, mis on tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel. Võidakse kasutada ka teisi tootmismeetodeid, nt vormivalamist. Manustatakse keele alla.
KuristuslahusGargleKuristamiseks kasutatav vesilahusest koosnev vedel ravimvorm lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Ei neelata alla.
Kuristuslahuse kontsentraatConcentrate for gargleVesilahusest koosnev ravimvorm, mille lahjendamisel vees saadakse kuristuslahus.
Kuristuslahuse pulberGargle, powder for solutionÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
Kuristuslahuse tablettGargle, tablet for solutionTabletist koosnev tahke ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
LosengLozengeTahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Loseng on kõva, vormivalamise teel valmistatav ravimvorm. Tavaliselt sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või lagunevad losengid aeglaselt.
Mukoadhesiivne bukaaltablettMuco-adhesive buccal tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse põse limaskestale pikemaajalise süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks. Sisaldavad enamasti hüdrofiilseid polümeere, mis süljega märgudes moodustavad põse limaskestale kleepuva hüdrogeeli.
PastillPastilleTahke pehme üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Pastille valmistatakse looduslike või sünteetiliste polümeeride segu või kummide ja magusainete vormivalamisel. Imedes lahustuvad või lagunevad pastillid aeglaselt.
Pressitud losengCompressed lozengeTahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks. Valmistatakse pressimise teel, tihti rombikujulised, sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
SuuloputuslahusMouthwashSuulimaskestale manustatavast vesilahusest koosnev vedel ravimvorm, mida ei neelata alla. Võib sisaldada abiaineid pH taseme neutraliseerimiseks.
Suuloputuslahuse tablettMouthwash, tablet for solutionKatmata tabletist koosnev tahke ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse suuloputuslahus.
SuuõõnegeelOromucosal gelLüofiliseeritud geelist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemegeeli puhul.
SuuõõnekapselOromucosal capsuleTahke üheannuseline ravimvorm; pehmekapsel, mida näritakse või imetakse lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes.
SuuõõnekreemOromucosal creamÕlivesiemulsiooni sisaldav pooltahke mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes (v.a igemetele) lokaalse toime saavutamiseks.
SuuõõnelahusOromucosal solutionLahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm oromukosaalseks kasutamiseks.
SuuõõnepastaOromucosal pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm pastana, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemepasta kohta.
SuuõõnesalvOromucosal ointmentPooltahke ravimvorm; oromukosaalseks kasutamiseks mõeldud salv, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks.
Suuõõnesprei, emulsioonOromucosal spray, emulsionEmulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
Suuõõnesprei, lahusOromucosal spray, solutionLahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
Suuõõnesprei, suspensioonOromucosal spray, suspensionSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
SuuõõnesuspensioonOromucosal suspensionSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm oromukosaalseks kasutamiseks.
SuuõõnetilgadOromucosal dropsLahusest, suspensioonist või emulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse, tilgutades seda suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Gastroresistentne kõvakapselGastro-resistant capsule, hardÜheannuseline toimeainet viivitatult vabastav kõva kesta sees olev maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsete kõvakapslite valmistamisel täidetakse kõvakapslid enamasti gastroresistentsete graanulite või gastroresistentsete tahkete osakestega või varustatakse kõvakapslid gastroresistentse kestaga. Manustatakse suu kaudu.
Gastroresistentne pehmekapselGastro-resistant capsule, softÜheannuseline toimeainet viivitatult vabastav pehme kesta sees olev maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsed pehmekapslid enamasti valmistatakse, täidetakse ning suletakse ühe tootmistsüklina. Võivad gastroresistentse kesta sees sisaldada vedelaid või pooltahkeid aineid. Manustatakse suu kaudu.
Gastroresistentne tablettGastro-resistant tabletTahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Need omadused saavutatakse tableti katmisel gastroresistentse materjaliga või tahkete osakeste lisamisel gastroresistentsesse materjali enne pressimist. Manustatakse suu kaudu.
Gastroresistentsed graanulidGastro-resistant granulesTahke viivitatult toimeainet vabastav ravimvorm, mis koosneb maohappekindlatest graanulitest, mis vabastavad toimeaine(d) soolemahlades. Need omadused saavutatakse graanulite katmisel või tahkete osakeste immutamisel gastroresistentse materjaliga. Gastroresistentsed graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina.
GraanulidGranulesTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb kuivalt seotud pulbri osakestest, mis on piisavalt vastupidavad käitlemisele. Graanulid on mõeldud suukaudseks manustamiseks ning toimeaine(te) vabanemise kiirus seedetraktis on seotud peamiselt toimeaine(te) omadustega (konventsionaalselt toimeainet vabastavad graanulid). Graanulid võivad olla allaneelatavad, näritavad või enne manustamist vees või mõnes muus sobivas vedelikus lahustatavad.
Kaetud tablettCoated tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis on kaetud ühe või mitme aine (nt suhkrute ja vahade) segu kihiga. Kattesse võib lisada värvaineid, maitse- ja lõhnaaineid ja toimeaineid. Katte paksus on suurem kui õhukese polümeerikattega tabletil. Kaetud tablettidel on sile pind. Manustatakse suu kaudu. Katte lahustumisel või disintegreerumisel sõltub toimeaine(te) vabanemise kiirus seedemahladesse toimeaine(te) peamistest omadustest (konventsionaalne vabanemine).
Kihisevad graanulidEffervescent granulesÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb katmata graanulitest ja sisaldab tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikeskkonnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Kihisevad graanulid lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist vees.
Kihisev pulberEffervescent powderVesikeskkonnas kiiresti reageerivaid ja süsihappegaasi vabastavaid happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate sisaldav ühe- või mitmeannuseline ravimvorm. Suukaudsed pulbrid lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist vees.
Kihisev tablettEffervescent tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid vabastavad vees kiiresti reageerides süsinikdioksiidi. Kihisevad tabletid lahustatakse või dispergeeritakse vees enne suukaudset manustamist.
KõvakapselCapsule, hardÜheannuseline tahke ravimvorm, mis on varieeruva suurusega kõva kesta sees. Kest on valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest ning koosneb kahest silindrilisest osast, mille üks ots on ümar ja suletud ning teine ots avatud. Kesta sisu on tahke või pooltahke ning see viiakse kesta ühte poolde; seejärel kapsel suletakse, asetades teine pool esimese peale. Manustatakse suu kaudu.
Lahustuv ravimtaimeteeInstant herbal teaLüofiliseeritud ravimtaimetee ekstrakti sisaldav tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse vees. Lahustuv ravimtaimetee võib olla lahtiselt (mitmeannuselisena) või kotikestes (üheannuselisena).
LakukiviLick blockTahke plokk, mis sisaldab üht või mitut toimeainet veterinaarias kasutamiseks. Plokk saadakse pressimisel ning manustatakse lakukivi lakkumisel.*
NärimistablettChewable tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mida tuleb enne allaneelamist närida. Manustatakse suu kaudu.
OblaatCachetTahke kaetud kettakujuline üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks.
Õhukese polümeerikattega tablettFilm-coated tabletTahke üheannuseline ravimvorm; mõne minuti jooksul seedetrakti mahlas lahustuv õhukese polümeerikattega kaetud tablett. Polümeerikattega tabletid manustatakse suu kaudu, kusjuures toimeaine(te) vabanemise kiirus ei erine oluliselt katmata tabletist.
PehmekapselCapsule, softÜheannuseline tahke ravimvorm, mis on varieeruva suurusega pehme kesta sees. Kest on valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest ning võib sisaldada üht või mitut tahket toimeainet. Kest on paksem kui kõvakapslil ning koosneb ühest osast, sest pehmekapslid enamasti valmistatakse, täidetakse ning suletakse ühe operatsiooni käigus. Kesta sisu võib olla pooltahke või vedel. Manustatakse suu kaudu.
Pehme närimiskapselChewable capsule, softTahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslis, mis vabastab oma sisu suus. Pehmekapsli sisu võib olla pooltahke või vedel, ette nähtud lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pärast imendumist läbi suu limaskesta või närituna seedetraktis.
PillidPillulesHomöopaatias kasutatav tahke ravimvorm, mille kandja valmistatakse sahharoosist, laktoosist ja teistest sobivatest abiainetest. Pille valmistatakse nende immutamisel ühe või mitme homöopaatilise emalahuse lahjendusega või pideval eelpool nimetatud abiainete ja ühe või mitme homöopaatilise lahjenduse lisamisel. Manustatakse suu kaudu või keele alla.
RavimnärimiskummMedicated chewing-gumTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb peamiselt kummipõhisest alusest, mida tuleb närida, kuid mitte alla neelata.Toimeained vabanevad sülge närimisel. Ravimnärimiskummi kasutatakse lokaalseks (suuõõne) või süsteemseks raviks pärast toimeaine(te) imendumist läbi suu limaskesta või seedetrakti.
RavimpelletidMedicated pelletsTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm veterinaarias kasutamiseks. Ravimpelletid on tavaliselt pressimisel saadud suured graanulid.*
Ravimsööda eelseguPremix for medicated feeding stuffVedel, pooltahke või tahke ravimvorm toimeaine suukaudse manustamise kergendamiseks loomadel. Ravimsööda eelsegusid kasutatakse ravimsööda valmistamisel. Võib kasutada pulbri või graanulitena, mis on vabalt voolavad ja homogeensed. Vedelad ravimvormid on homogeensed suspensioonid või lahused, mida võib saada tiksotroopsetest geelidest või struktuursetest lahustest. Osakeste suurus ja teised omadused kindlustavad toimeaine(te) ühtlase jaotumise valmissöödas.*
Suukaudne kummiOral gumTahke üheannuseline kummitaolise konsistentsiga ravimvorm, mida enne allaneelamist imetakse või näritakse. Terminit ei kasutata ravimnärimiskummi kohta.
Suukaudne lüofilisaatOral lyophilisateTahke üheannuseline ravimvorm, mis on saadud vedeliku või poolvedela aine lüofiliseerimisel. See kiiresti toimeainet vabastav ravimvorm asetatakse suhu, kus toimeaine vabaneb sülge või neelatakse alla. Alternatiivina lahustatakse ravimvorm enne suukaudset manustamist vees.
Suukaudne pulberOral powderÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest erineva peensusastmega tahkest ainest. Suukaudset pulbrit manustatakse vees, veega või mõne teise sobiva vedelikuga.
Suus dispergeeruv ravimkileOrodispersible filmSobivast materjalist ühe- või mitmekihiline kile, mis paigutatakse suhu, kus see enne allaneelamist kiiresti dispergeerub.
Suus dispergeeruv tablettOrodispersible tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis pannakse suhu, kus see enne allaneelamist süljes kiiresti dispergeerub.
TablettTabletTahke üheannuseline katteta ravimvorm, mis saadakse ühtlase suurusega tahkete osakeste pressimisel või muul valmistamisviisil. Tabletid võivad olla ühekihilised, olles saadud osakeste ühekordsel pressimisel, või mitmekihilised, sisaldades erineva koostisega osakeste mitmekordse pressimise tulemusel saadud kontsentrilisi või paralleelkihte. Tablette manustatakse suu kaudu; toimeained vabanevad seedemahladesse, kusjuures vabanemise kiirus sõltub oluliselt toimeainete peamistest omadustest (konventsionaalne vabanemine).
Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulidModified-release granulesTahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb erineval ajal ja/või kohas kui tavalistest graanulitest. Modifitseeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina. Termin hõlmab toimeainet prolongeeritult, viivitatult ning pulseerivalt vabastavaid graanuleid. Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid "gastroresistentsed graanulid" ja "toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid" ei ole kohased.
Toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapselModified-release capsule, hardTahke üheannuseline ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt konventsionaalse vabanemisega kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate kõvakapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad ravimvormid. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „gastroresistente kõvakapsel“ ja „toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel“ ei ole kohased.
Toimeainet modifitseeritult vabastav pehmekapselModified-release capsule, softTahke üheannuseline ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt toimeainet konventsionaalselt vabastavatest kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate kapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad kapslid. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „gastroresistentne pehmekapsel“ või „toimeainet prolongeeritult vabastav pehmekapsel“ ei ole kohased.
Toimeainet modifitseeritult vabastav tablettModified-release tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis käitub toimeaine vabastamise kiiruse, koha ja/või aja seisukohalt erinevalt toimeainet konventsionaalselt vabastavast tabletist. Taotluslik modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad tabletid. Terminit "toimeainet modifitseeritult vabastav tablett" kasutatakse vaid siis, kui terminid "gastroresistentne tablett" või "toimeainet prolongeeritult vabastav tablett" ei ole kohased.
Toimeainet pidevalt vabastav intraruminaalne ravivahendContinuous-release intraruminal deviceTahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagavad mäletseja vatsas toimeaine ühtlase vabanemise kindla aja jooksul. See saavutatakse erosiooni, korrosiooni, osmootse rõhu või mõne muu keemilise, füüsikalise või füsikokeemilise meetodi rakendamisel.*
Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulidProlonged-release granulesTahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb aeglasemalt kui tavalistest graanulitest. Aeglasem vabanemine saavutatakse graanulite spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina.
Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapselProlonged-release capsule, hardTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.
Toimeainet prolongeeritult vabastav pehmekapselProlonged-release capsule, softTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.
Toimeainet prolongeeritult vabastav tablettProlonged-release tabletTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm, mis vabastab toimeainet aeglasemalt kui toimeainet konventsionaalselt vabastav tablett. Toimeaine prolongeeritud vabastamine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.
Toimeainet pulseerivalt vabastav intraruminaalne ravivahendPulsatile-release intraruminal deviceTahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagavad mäletseja vatsas toimeaine vabanemise pulseerivalt ettenähtud koguses kindlaks määratud ühtlase või varieeruva intervalliga. See saavutatakse intraruminaalse ravivahendi metalliliste elementide korrosioonil ruminaalmahlas, mis juhib koostisesse kuuluvate üksuste (tavaliselt tabletid) järjestikust vabanemist.*

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Endotrahheopulmonaalne instillatsioonilahusEndotracheopulmonary instillation, solutionVedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesilahus. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravimvormide kohta.
Endotrahheopulmonaalne instillatsioonisuspensioonEndotracheopulmonary instillation, suspensionVedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesisuspensioon. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravimvormide kohta.
Endotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulberEndotracheopulmonary instillation, powder for solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest valmistatakse endotrahheopulmonaallahus, lahustades pulbrit ettenähtud lahustis.
Endotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulber ja lahustiEndotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solutionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrite segu ja lahustit endotrahheopulmonaallahuse valmistamiseks.
Endotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulber ja lahustiEndotracheopulmonary instillation, powder and solvent for suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrite segu ja lahustit endotrahheopulmonaalsuspensiooni valmistamiseks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Kihisev vaginaaltablettEffervescent vaginal tabletVaginaaltabletist koosnev tahke üheannuseline ravimvorm, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid reageerivad vesikeskkonnas kiiresti, vabastades süsihappegaasi.
VaginaalemulsioonVaginal emulsionVedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaalgeelVaginal gelPooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev geel, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaalkõvakapselVaginal capsule, hardTahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga kõva kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaalkreemVaginal creamPooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev kreem, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaallahusVaginal solutionVedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev lahus, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
Vaginaallahuse tablettTablet for vaginal solutionTahke üheannuseline ravimvorm; vaginaallahuse valmistamiseks mõeldud lahustatav tablett. Võib sisaldada lahustumist soodustavaid aineid.
VaginaalpehmekapselVaginal capsule, softTahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga pehme kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaalravimtampoonMedicated vaginal tamponÜheannuseline tahke piiratud ajaks tuppe sisestatav ravimvorm. Valmistatakse sobivast materjalist ja immutatakse toimeainega.
VaginaalravivahendVaginal delivery systemRavimi manustamise süsteem, mis paigaldatakse tuppe, kus see vabastab oma sisaldise pikema aja jooksul. Terminit ei kasutata vaginaalravimtampooni kohta.
VaginaalsalvVaginal ointmentPooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev salv, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaalsuposiitPessaryTahke üheannuseline ümara kujuga ravimvorm, mis saadakse toimeaine lahuse või dispersiooni vormivalamisel koos sobiva alusega. Manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaalsuspensioonVaginal suspensionVedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev suspensioon, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
VaginaaltablettVaginal tabletTahke üheannuseline ravimvorm; enamasti katmata või õhukese polümeerikattega tablett, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt suuremad ja teistsuguse kujuga kui suukaudsed tabletid.
VaginaalvahtVaginal foamVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud sobiva aplikaatoriga varustatud pakendisse. Vaginaalseks kasutamiseks, näiteks kontratseptsiooniks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
Dispergeeruv tablettDispersible tabletTablett, mis enne suukaudset manustamist dispergeeritakse vedelikus.
Lahustuv tablettSoluble tabletTablett, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse vedelikus.
RavimtaimeteeHerbal teaTahke ravimvorm, mis sisaldab üht või mitut taimset droogi, millest saadakse erineva ekstraktsiooniaja ja -temperatuuri rakendamisel veega suukaudne tõmmis. Droogid võivad olla lahtiselt või kotikestes.
SiirupSyrupVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Siirupid on vesilahused, mida iseloomustab magus maitse ja viskoossus ning mis enamasti sisaldavad lõhna- või maitseaineid. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
SiirupigraanulidGranules for syrupTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ja võib sisaldada ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid aineid.
SiirupipulberPowder for syrupTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisalda ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid abiaineid.
Suspensiooni lüofilisaatLyophilisate for suspensionLüofiliseeritud ravimvorm, mis lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist sobivas lahustis.*
Suukaudne emulsioonOral emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
Suukaudne geelOral gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast suuõõnde manustamist allaneelatav geel.
Suukaudne lahusOral solutionVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
Suukaudne pastaOral pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast suuõõnde manustamist allaneelatav pasta.
Suukaudne suspensioonOral suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, kus üks või mitu toimeainet on dispergeeritud sobivas lahustis. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
Suukaudne vedelikOral liquidVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga, nt mõõtlusikaga.
Suukaudsed tilgad, emulsioonOral drops, emulsionVedel mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mida manustatakse täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
Suukaudsed tilgad, lahusOral drops, solutionÜhest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm suu kaudu manustamiseks. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
Suukaudsed tilgad, suspensioonOral drops, suspensionÜhest või mitmest sobivas lahustis dispergeeritud toimeainest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm suu kaudu manustamiseks. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
Suukaudse lahuse graanulidGranules for oral solutionTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Suukaudse lahuse pulberPowder for oral solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ettenähtud vedelikus lahustumist kergendavaid abiained. Termin hõlmab ka lüofiliseeritud pulbreid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Suukaudse lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for oral solutionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse lahuse valmistamiseks.
Suukaudse suspensiooni graanulidGranules for oral suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis märgumist ja dispergeerumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Suukaudse suspensiooni kontsentraatConcentrate for oral suspensionVedel ravimvorm mida lahjendatakse ettenähtud vedelikuga, et saada suukaudne suspensioon.
Suukaudse suspensiooni pulberPowder for oral suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ettenähtud vedelikus dispergeerumist kergendavaid abiaineid. Termin hõlmab ka lüofiliseeritud pulbreid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Suukaudse suspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for oral suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse suspensiooni valmistamiseks.

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
AurikulaarneAuricular useRavimi manustamine kõrva.
BukaalneBuccal useRavimi manustamine põseõõnde (igeme ja põse vahelisse taskusse) süsteemse toime saavutamiseks.
DentaalneDental useRavimi manustamine hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse.
Eesnäärme siseneIntraprostatic useRavimi manustamine eesnäärmesse.
EkstraamniootilineExtraamniotic useRavimi süstimine koorioni ja amnioni (kõldkesta ja sisemise lootekesta) vahele.
EndosinusiaalneEndosinusial useRavimi manustamine ninakõrvalurgetesse lokaalse toime saavutamiseks.
EndotrahheopulmonaalneEndotracheopulmonary useRavimi manustamine tilkhaaval trahheasse ja/või bronhidesse. Termin ei hõlma inhaleeritavaid ravimvorme (vt „inhalatsioon“).
EndotservikaalneEndocervical useRavimi manustamine emakakaelakanalisse.
EpiduraalneEpidural useRavimi süstimine epiduraalruumi (lülisamba kanali seljaaju kõvakesta ja seljalülide luuümbrise vaheline ruum).
EpilesionaalneEpilesional useRavimi manustamine kahjustunud alale.
GastraalneGastric useRavimi manustamine makku sobiva vahendi abil.
GastrointestinaalneGastroenteral useRavimi manustamine seedetrakti sobiva vahendi abil. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „gastraalne“ ja „intestinaalne“ ei ole kohased.
GingivaalneGingival useRavimi manustamine igemetele.
HemodialüüsHemodialysisVere puhastamine poolläbilaskva membraani abil.
ImplantatsioonImplantationImplantaadi (implantatsioonikett, implantatsioonitablett jms) sisestamine eluskoesse.
InfiltratsioonInfiltrationManustamisviis, kus süstimise tulemusel infiltreerub vedelik sihtkoesse (näiteks anesteetiline infiltratsioon)
InhalatsioonInhalation useRavimi manustamine hingamisteedesse sissehingamisel süsteemse toime või alumistes hingamisteedes lokaalse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma nasaalset ja endotrahheopulmonaalset manustamist.
IntestinaalneIntestinal useRavimi manustamine soolde (kaksteistsõrmiksoolde, tühisoolde, niudesoolde, käärsoolde) sobiva vahendi abil. Termin ei hõlma gastrointestinaalset manustamist.
IntraamniootilineIntraamniotic useRavimi süstimine amnioniõõnde (lootevesikestaga piiratud vedelikukogum loote ümber).
IntraarteriaalneIntraarterial useRavimi süstimine arterisse.
IntraartikulaarneIntraarticular useRavimi süstimine liigeseõõnde.
IntrabursaalneIntrabursal useRavimi süstimine liigestesse ja kõõlustesse.
IntradermaalneIntradermal useRavimi süstimine dermisesse.
IntradiskaalneIntradiscal useRavimi süstimine lülisamba lülide vaheketta säsituuma.
IntraepidermaalneIntraepidermal useRavimi manustamine epidermisesse.
IntrakardiaalneIntracardiac useRavimi süstimine südamelihasesse ja/või südameõõnde.
IntrakavernoosneIntracavernous useRavimi süstimine korgaskehasse.
IntrakolangiopankreaatilineIntracholangiopancreatic use
IntrakoronaarneIntracoronary useRavimi süstimine pärgarterisse.
IntralesionaalneIntralesional useRavimi süstimine või muul moel manustamine otse kahjustuskoldesse.
IntralümfaatilineIntralymphatic useRavimi süstimine lümfisoonde.
IntramammaarneIntramammary useRavimi veterinaarne manustamine udaraveerandisse läbi nisajuha.*
IntramuskulaarneIntramuscular useRavimi süstimine lihaskoesse.
IntraokulaarneIntraocular useRavimi manustamine silma sisse. Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid (nt „intravitreaalne“) ei ole kohased. Termin ei hõlma okulaarset ega subkonjunktivaalset manustamist.
IntraosteaalneIntraosseous useRavimi manustamine luuüdisse. Termin ei hõlma intrasternaalset manustamist.
IntraperikardiaalneIntrapericardial useRavimi süstimine südamepauna.
IntraperitoneaalneIntraperitoneal useRavimi manustamine kõhukelmeõõnde.
IntrapleuraalneIntrapleural useRavimi manustamine rinnakelmeõõnde.
IntraruminaalneIntraruminal useRavimi manustamine vatsa.*
IntrasternaalneIntrasternal useRavimi süstimine rinnaku luuüdisse.
IntratekaalneIntrathecal useRavimi süstimine läbi kõvakesta subarahnoidaalruumi.
IntratserebraalneIntracerebral useRavimi manustamine otse ajukoesse.
IntratservikaalneIntracervical useRavimi süstimine emakakaelakanalisse.
IntratsisternaalneIntracisternal useRavimi manustamine Cisterna Magna’sse.
IntratumoraalneIntratumoral useRavimi süstimine kasvajasse.
IntrauteriinneIntrauterine useRavimi manustamine emakaõõnde.
IntravenoosneIntravenous useRavimi süstimine veeni.
IntravesikaalneIntravesical useRavimi manustamine kusepõide.
IntravitreaalneIntravitreal useRavimi manustamine silma klaaskehasse.
IontoforeesIontophoresisIoniseeritud toimeaine manustamine läbi naha otsese elektrivoolu toimel.
JoogiveesIn drinking water useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda looma joogiveele*
Joogivees/piimasIn drinking water or milk useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda looma joogiveele, piimale või piimaasendajale.*
KastutusDippingRavimi veterinaarne manustamine, sukeldades looma vanni või basseini, mis sisaldab ravimit.*
KeelealuneSublingual useRavimi manustamine keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
KehavälineExtracorporeal useRavimi kasutamine väljaspool keha.
KõhresiseneIntracartilaginous useRavimi manustamine kõhre.
KriipsmanustaminePour-on useRavimi veterinaarne manustamine, valades seda looma selja keskjoonele või pealaele ja sarvede baasi ümber.*
KutaanneCutaneous useRavimi manustamine nahale ja/või nahahaavadele ja/või küüntele ja/või karvadele lokaalse toime saavutamiseks.
LarüngofarüngeaalneLaryngopharyngeal useRavimi manustamine kõrri ja neelu lokaalse toime saavutamiseks (anesteetikumid).
LinnujalasiseneFoot-stab useRavimi manustamine linnu jalga.*
MunasiseneIn ovoRavimi veterinaarne manustamine läbi koore viljastatud munasse.*
Naha skarifikatsiooni kaudneSkin scarificationRavimi manustamine naha kriimustamisel.
NasaalneNasal useRavimi manustamine ninna süsteemse või lokaalse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma alumiste hingamisteede jaoks mõeldud inhalatsiooniteraapiat, vt „inhalatsioon“.
NebulisatsioonNebulisation useAerosooliks muudetud ravimi veterinaarne manustamine massmedikatsiooniks, näiteks lindudele.*
NisanahaleTeat useRavimi veterinaarne manustamine nisade pinnale. Termin hõlmab ka nisakastutust.*
NokakastutusBeak dippingRavimi veterinaarne manustamine, kastes linnu nokka ravimi vesilahusesse.*
OkulaarneOcular useRavimi manustamine silmamunale ja/või konjunktiivile.
OkulonasaalneOculonasal useVeterinaarravimi manustamine tilgutades seda loomade (enamasti lindude) silma ja ninasõõrmetesse või pihustades ravimit loomade peale saavutamaks samasugust toimet.*
OrofarüngeaalneOropharyngeal useRavimi manustamine neelu ülaosasse lokaalse toime saavutamiseks.
OromukosaalneOromucosal useRavimi manustamine suuõõnde lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks (termin hõlmab ka bukaalset manustamist). Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid (nt „gingivaalne“, „keelealune“ jt) ei ole kohased. Termin ei hõlma suukaudset manustamist.
ParavertebraalneParavertebral useRavimi süstimine looma lülisamba kõrvale.*
PeriartikulaarnePeriarticular useRavimi süstimine liigese ümbrusesse.
PerineuraalnePerineural useRavimi süstimine ühe või mitme närvi vahetusse ümbrusesse.
PeriodontaalnePeriodontal useRavimi manustamine hamba ja igeme vahelisse taskusse.
PeriosteaalnePeriosseous useRavimi manustamine luuümbrisesse/-ümbrisele
PeritumoraalnePeritumoral useRavimi manustamine kasvaja ümbrusesse.
Posterioorne jukstaskleraalnePosterior juxtascleral useRavimi manustamine silma kõvakesta subtenoni alla (nt episkleraalruumi) kollatähni lähedale.
RektaalneRectal useRavimi manustamine pärasoolde lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
RetrobulbaarneRetrobulbar useRavimi manustamine silmamuna taha.
Silma eeskambri siseneIntracameral usePreparaadi manustamine otse silma eeskambrisse.
SöödagaIn-feed useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda looma söödale.*
Sööda pinnalTop-dressing useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda sööda pinnale vahetult enne söötmist.*
SubkonjunktivaalneSubconjunctival useRavimi süstimine silma sidekesta alla.
SubkutaanneSubcutaneous useRavimi süstimine otse naha alla.
SubmukoosneSubmucosal useRavimi süstimine otse limaskesta alla.
SuukaudneOral useRavimi manustamine allaneelamisel.
TäppmanustamineSpot-on useRavimi veterinaarne manustamine konkreetsesse punkti looma seljal või kuklapiirkonnas.*
Täpselt määratlemataRoute of administration not applicableTermin kehtib ravimite kohta, mis ei satu otseselt patsiendi kehaga kontakti, või viitab ravimi manustamisele erinevatesse täpsustamata kehapiirkondadesse.
TarusiseneIn-hive useRavimi veterinaarne manustamine tarru asetades või pihustades.*
TiivanahakaudneWing-web-stab useRavimi veterinaarne manustamine linnu tiivanahka.*
TransdermaalneTransdermal useRavimi manustamine nahka, et saavutada pärast nahabarjääri läbimist süsteemne toime.
UretraalneUrethral useRavimi manustamine kusitisse.
VaginaalneVaginal useRavimi manustamine tuppe.
VesikeskkonnakaudneWater-borne useRavimi veterinaarne manustamine mage- või merevee liikidele, lisades ravimit vesikeskkonda.*

Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitstioonVet*
AmpullAmpouleKokkusulatamisel suletud pakend, mis avatakse purustamise teel. Sisu on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
AplikaatorApplicatorManustamisvahend, mida kasutatakse ravimi mingisse kindlasse keha piirkonda viimiseks.
AutomaatsüstalAutomatic injection deviceVahend eelnevalt kindlaks määratud annuse süstimiseks mitmele loomale järgemööda.*
BlisterBlisterPakend (tavaliselt mitmeannuseline), mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et ta mahutaks üksikannuseid. Termin ei hõlma ribapakendit.
BoolipüstolBalling gunVahend tahkete ravimite manustamiseks looma kurku.*
DosaatorMeasuring deviceVahend mõõdetud ainekoguse manustamiseks. Terminit kasutatakse vaid juhul, kui teised terminid ei ole kohased.
Eeltäidetud gastrointestinaalne tuubPre-filled gastroenteral tubeEeltäidetud tuub ravimi manustamiseks gastrointestinaaltrakti.
GaasisilinderGas cylinderEnamasti silindrikujuline pakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur normaalrõhul ja toatemperatuuril toimuva gaasi iseenesliku väljavoolu reguleerimiseks.
HuulikMouthpieceAbivahend, mida kasutatakse ravimi suukaudsel manustamisel või inhaleerimisel.
ImplantaatorImplanterVahend implantaatide paigaldamiseks.*
InhalaatorInhalerVahend ravimi manustamiseks inhalatsioonil. Termin ei hõlma nebulisaatorit.
JootmispüstolDrench gunVahend loomadele vedeliku suukaudseks manustamiseks.*
KanüülCannulaKoonusekujulise otsaga torujas manustamisvahend, mida kasutatakse pooltahkete ravimvormide manustamiseks.
KarpBoxKergest materjalist põhipakend, mis koosneb ühest või mitmest osast ning mida saab sulgeda.
Keeratav korkScrew capÕõnes, sisekeermega silindrikujuline ese pakendi sulgemiseks.
KolbampullCartridgeTavaliselt silindrikujuline pakend, mis sobib vedelatele ja tahketele ravimvormidele. Kasutatakse tavaliselt selleks spetsiaalselt disainitud aparaatides. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
KorkCapIlma keermeta enamasti silindrikujuline õõnes ese, mida kasutatakse pakendite sulgemiseks.
KõrsStrawÕõnes toru, mis sisaldab üht annust, mida manustatakse imedes.
KotikeSachetPaindlikust materjalist pakend, mis koosneb kahest pinnast ning on suletud pitseerimisel või kokkuvoltimisel. Sisu on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
KottBagPaindlikust materjalist pindadega pakend, mis võib olla lameda põhjaga. Põhja alt ja külgedelt suletud pitseerimisel, pealt otstarbest sõltuvalt näiteks materjali sulatamisel. Varustatud eriliste lisadega. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
KriipsuravimikonteinerPour-on containerSisseehitatud aplikaatoriga pakend kriipsmanustamiseks.*
KuulpakendRoll-on containerKuulaplikaatoriga pakend, enamasti pudel.
Lastekindel korkChild-resistant closureSulgur, mille korrektne avamine on keeruline väikelaste, kuid mitte täiskasvanute jaoks.
LendsüstalDartTerava otsaga nool, mis looma nahka lastuna vabastab endas oleva ravimi.*
ManustamissüsteemAdministration systemSüsteem, mis sisaldab süstlaid, kolbampulle jms ning mis vajab enne ravimi manustamist seadistamist.
Mitmeannuseline konteinerMultidose containerPakend, mis on sobilik kahe või enama raviannuse säilitamiseks.
Mobiilne külmutusanumMobile cryogenic vesselLiigutatav soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
MõõteklappMetering valveSulgur, mille kaudu klapi avamisel vabastatakse mõõdetud kogus ainet.
MõõtekorkCupManustamisvahend, mida kasutatakse vedela või mitmeannuselise tahke ravimvormi mõõdetud koguse manustamiseks.
MõõtelusikasMeasuring spoonVedelate ja mitmeannuseliste tahkete ravimvormide manustamiseks mõeldud lusikas.
Mõõtepumbaga mitmeannuseline konteinerMultidose container with metering pump
MõõtepumpMetering pumpSulgur, mille kaudu pumba vajutamisel vabastatakse mõõdetud kogus ainet.
MultipunktaatorMultipuncturerVahend naha punkteerimiseks. Kasutatakse tavaliselt koos immunoloogiliste preparaatidega, eriti diagnostikaks.
MunasüstalIn-ovo injection deviceVahend ravimi automaatseks süstimiseks viljastatud munadesse.*
Nahatorketest-aplikaatorPrick test applicatorVahend allergeeni torketestiks.
NebulisaatorNebuliserVahend vedelikest aerosoolide tekitamiseks. Termin ei hõlma rõhukonteinereid.
NinaaplikaatorNasal applicatorAbivahend, mida kasutatakse ravimi nasaalsel manustamisel.
NõelaplikaatorNeedle applicatorNõelaga sulgur.
Nõelata injektorNeedle-free injectorVahend enamasti vedelravimi manustamiseks läbi nahabarjääri kõrgrõhu abil.
NõelvaktsinaatorStab vaccinatorVahend ravimi manustamiseks linnule torkamisel.*
Õhukindla pumbaga mitmeannuseline konteinerMultidose container with airless pumpMitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga, mis kaitseb pakendi sisu kasutamisaegse saastumise eest.
OtsikNozzleAbivahend vedela või pooltahke ravimi suunatud manustamiseks kindlasse kohta.
Pen-süstelPre-filled penSteriilne ühe- või mitmeannuseline süstimiseks mõeldud vahend, mis koosneb täidetud konteinerist, näiteks kolbampullist, ning selle külge kinnitatud süstlanõelast. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris
PintselBrushVedelate ravimvormide manustamiseks kasutatav peente harjastega vahend.
PintselaplikaatorBrush applicatorPintsliga sulgur.
PipettPipetteTorujas manustamisseade vedelate ravimvormide manustamiseks tilkadena või täpselt mõõdetud kogustena.
PipettaplikaatorPipette applicatorPipetiga sulgur.
PudelBottlePakend, millel on suurem või väiksem kael ja tavaliselt lame põhi.
PuisteaplikaatorDredging applicatorPuistevahendiga sulgur.
PuistekonteinerDredging containerPakend, mis võimaldab ravimi manustamist puistamisel.
Pumbaga mitmeannuseline konteinerMultidose container with pumpMitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga. Terminit ei kasutata mõõtepumba ega õhukindla pumbaga mitmeannuselise konteineri kohta.
PunnkorkStopperTahke silindrikujuline või kooniline ese, mis paigutatakse pakendi avasse selle sulgemiseks.
PurkJarIlma kitsama kaelaosata laia ava ja enamvähem lameda põhjaga taassuletav pakend, mis sobib tahketele ja pooltahketele ravimvormidele (kaasa arvatud vedelikus säilitatavad, nagu näiteks eluskoe ekvivalent).
RibapakendStripKahest kihist koosnev mitmeannuseline tavaliselt perforeeritud pakend, mis sobib tahkete või pooltahkete ravimvormide üksikannuste hoidmiseks. Termin ei hõlma blistrit.
RõhukonteinerPressurised containerPakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur, mis võimaldab pärast selle käivitamist sisu kontrollitud iseeneslikku vabanemist normaalrõhul ja toatemperatuuril.
Sisegradueeringuga manustamisanumInternal graduated calibration chamberPakendi külge kinnitamiseks mõeldud gradueeritud vahend loomale nahavedeliku manustamiseks.*
SkarifikaatorScarifierToimeainega vahend naha kriimustamiseks.*
SpaatelSpatulaLame labidakese taoline manustamisvahend, mida kasutatakse pooltahkete ravimvormide manustamiseks.
SpreiklappSpray valveSulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse klapi mehaanilisel käivitamisel.
SpreipakendSpray containerPakend vedela ravimvormi jaoks, mida manustatakse pihustades, kasutades mehaanilisi vahendeid.
SpreipumpSpray pumpSulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse pumba mehaanilisel käivitamisel.
Statsionaarne külmutusanumFixed cryogenic vesselStatsionaarne soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
SüstalInjection syringeSilindrikujuline, kanüülilaadse otsaga, kinnitatud nõelaga või ilma selleta manustamisseade, millel on liikuv, varrega kolb ning mida kasutatakse täpselt mõõdetud vedela ravimvormi enamasti parenteraalsel manustamisel.
Süstel (eeltäidetud süstal)Pre-filled syringeSüstel ning eeltäidetud süstal on sünonüümid. Termin hõlmab nii üheannuselisi kui ka mitmeannuselisi süstleid. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
SüstlanõelInjection needleSeest õõnes kinnitusvahendiga nõel vedelate ravimvormide manustamiseks.
SuusüstalOral syringeVahend vedela ravimvormi suuõõnde manustamiseks.
TabletipurkTablet containerIlma kitsa kaelata lameda põhjaga kergesti taassuletav pakend, mis sobib tablettide, kapslite jms hoidmiseks.
Täpiravimi aplikaatorSpot-on applicatorVahend täppmanustamiseks.*
TilgutiDropper applicatorKeeratav kork tilgutusotsikuga.
Tilgutiga konteinerDropper containerPakend, enamasti pudel, millel on tilgutusotsik.
Transdermaalne kõrgrõhkjaotussüsteemHigh pressure transdermal delivery deviceSelle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini asemel soovitatav kasutada terminit "Needle-free injector - Nõelata injektor"
TünnBarrelSuuremõõduline pakend, mis sobib vedelatele, tahketele ja pooltahketele ravimvormidele.
TupsutusaplikaatorDabbing applicatorTupsutusvahendiga sulgur.
TuubTubeKokkusurutavast materjalist pakend mitmeannuseliste pooltahkete ravimvormide jaoks. Sisu vabaneb otsiku kaudu pakendi pigistamisel.
UdarasüstalIntramammary syringeVahend ravimi manustamiseks läbi nisajuha.*
Üheannuseline konteinerSingle-dose containerPakend, mis sisaldab ravimi kogust, mis on mõeldud ühekordseks täielikuks või osaliseks manustamiseks.
ViaalVialVäike punnkorgi ja selle kattega pakend parenteraalsete ravimvormide jaoks. Sisu saab eemaldada pärast sulguri läbitorkamist. Pakend võib olla nii ühe- kui ka mitmeannuseline.