Aktuaalseid õigusteadmisi meditsiinis (Tartu)

Lisa kalendrisse18-10-2018 13:3518-10-2018 13:35Europe/TallinnAktuaalseid õigusteadmisi meditsiinis (Tartu)KOOLITUS TOIMUB *Tartus, aadressil Sõpruse pst 2 *kell 11-16...Tartu

Toimumiskoht: Tartu
Toimumisaeg: N, 18. Oktoober 2018
Korraldaja: MTÜ Õiguskoolitus

KOOLITUS TOIMUB Tartus, aadressil Sõpruse pst 2 kell 11-16

 

Koolitusel käsitletakse teemasid:

 

1. Kohtupraktikat ja ametlikke seisukohti meditsiiniõiguses aastal 2018

1.1. Kohtupraktika

            1.1.1. Tervishoiuteenuse osutamise lepinguga seotud vaidlused: tervishoiuteenuse osutamise lepingu mõiste (VÕS § 758), tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustus (VÕS § 761), tervishoiuteenuse osutamine (VÕS § 762), patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus (VÕS § 766), dokumenteerimiskohustus (VÕS § 769).

            1.1.2. Raviviga täna meditsiiniõiguse kehtivas regulatsioonis – määratlemine, tõendamine, nõuded

            1.1.3. Korruptsioonikuriteod meditsiiniasutustes – menetluspraktika, kaasused, karistusmäärad

1.2. Õiguskantsleri seisukohad:

              1.2.1. Tervishoiutöötajate eesti keele oskus

              1.2.2. Tervishoiuteenuste hinnakujundus

2. Isikuandmete kaitse meditsiiniteenuses

2.1. Andmekaitse Inspektsiooni juhis "Isikuandmed tervishoiusektoris"

2.2. Muudatused isikuandmete töötlemise nõuetes seoses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

             2.2.1. Terviseandmed kui eriliiki isikuandmed

             2.2.2. Tervishoiuteenuse osutaja kohustused isikuandmete töötlemisel

3. Järelevalve tervishoiusektoris

3.1. Riikliku järelevalve teostaja (Terviseameti) õigused ja kohustused menetluse läbiviimisel.

3.2. Riikliku järelevalve adressaadi õigused ja kohustused menetluse ajal,

3.3. Riikliku järelevalve haldusakti vaidlustamine.

 

4. Osalejate küsimused ja arutelud

 

 

Osalemistasu on 125 eurot

Küsimused koolitusega seoses on oodatud e-posti teel aadressil oiguskoolitus@gmail.com

Registreeri SIIN