Imikute nahaprobleemid

Vastsündinud lapse nahk on õhuke ja ärrituse suhtes õrn. On normaalne, et see hakkab paar päeva pärast sündimist ketendama, on kuiv või ilmuvad nahale pisikesed punnikesed ja mähkmelööve. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor Siret Läänelaid juhendab, kuidas beebide sagedamini esinevate nahaprobleemidega toime tulla.

Pedikuloos - tüütu, kuid tavaline

Kooliaasta algusega koos muutuvad aktuaalseks parasitaarhaigusi puudutavad teemad. Ebameeldivateks tegelasteks, kellega lastekollektiivides sageli kokku puutuda tuleb, on täid. Täpsemalt on tegemist peatäitõve ehk pedikuloosiga.

Imikute toitumisprobleemid

Esimesel eluaastal kulub lapsel koguni 30% toiduga saadud energiast kasvamisele. Seetõttu on väga oluline märgata tõrkeid, mis võivad esineda imiku toitmisel, teada, milline on lapse tavapärane kasvutempo, ja tunda ära võimalikele haigusseisunditele viitavad märgid. 

Uus 2. tüüpi diabeedi ravijuhend on ilmunud

Äsja valmis uus Eesti 2. tüüpi diabeedi ravijuhend. Avaldame ülevaate ravijuhendist ja olulistest diabeeti käsitlevatest punktidest. See artikkel on kokkuvõte ravijuhendi koostamisega seotud olnud spetsialistide dr Anneli Rätsepa (Ülikooli Perearstikeskus) ja professor Vallo Volke (Tartu Ülikooli Kliinikum) juba varasemalt ajakirjades Perearst ja Eesti Arst ilmunud artiklite ja intervjuude põhjal kõlama jäänud seisukohtadest. 

Pereõed osalevad üha rohkem unetervise parandamisel

Unest maksab patsiendiga alati kõnelda. Kui une kvaliteet on hea, on ka tervis parem. Eesti Haigekassa toel alustati hiljuti täiskasvanute unehäirete ravijuhendi koostamisega, kuid selle valmimine võtab paar aastat aega. See artikkel annab mõned soovitused, kuidas uneprobleemiga haiget perearstipraksises ära tunda ja käsitleda.    

Pereõde ja kroonilise haigusega patsient

Praeguseks on krooniliste haigete jälgimine ning krooniliste haiguste sekundaarne ennetus perearstikeskustes saanud aina rohkem pereõdede töö osaks. See artikkel annabki ülevaate pereõe rollist kroonilise haigusega patsientide käsitluses perearstipraksises astmapatsiendi näitel ning tutvustab ka vastavaid ravijuhendeid.

Peavalukonsultant Ria Bhola: peavaluga tegelevad järjest enam ka teised spetsialistid

Peavalu ravimisel on kasvanud teiste erialade roll, kaasatud pole vaid arstid, rääkis Londoni Rahvusliku Neuroloogiahaigla peavaluteenistuse peavalukonsultant Ria Bhola, kes rõhutas õdede tähtsust peavaluga tegelemisel.

Õe roll peavalupatsiendi käsitluses

Peavalu ravi peaks olema kompleksne ja multidistsiplinaarne – ravimeeskonnas kasvab arsti kõrval üha enam ka teiste spetsialistide, sealhulgas õdede roll. Pereõe ülesandeks peavaluga patsiendi logistikas on esmane nõustamine ja toetamine, samuti peavalupäeviku pidamise olulisuse selgitamine.

Riina Sinisoo: pereõdede tegevus on alahinnatud

31 aastat Vinni Tervisekeskuses töötanud pereõde Riina Sinisoo, kes lisaks pereõe tööle pakub koduõendusteenust ning rajab hooldekeskust, leiab, et eestlased ei ole pereõdede rolli veel täielikult teadvustanud. Õdede positsiooni parandamiseks tuleks Sinisoo hinnangul muuta õppesüsteemi.

Juhtkiri: Seisame oma väärtuste eest

Head kolleegid, töine aeg aastast on taas alanud. Et töö sujuks ladusamalt ning oleks vaheldust, jätkuvad juba traditsiooniks saanud pereõdede konverentsid. Sügiskonverents toimub 18. novembril Tartus. Põhisessioonil keskendume unemeditsiini teemadele. Arutleme, milline on pereõe osa uneprobleemidega patsiendi käsitluses, milliseid uuringuid patsient vajab ning milline näeks välja optimaalne logistika. Töötubade teemad oleme sellele konverentsile noppinud eelmistel pereõdede konverentsidel osalenute antud tagasisidest. Ootame rohket osavõttu ning ka mõtteid edaspidiseks teemavalikuks.