Patsiendikesksus ja vajaduspõhine arstiabi

Katrin Kivisto: uue nimistuga alustamiseks peaks olema rohkem aega


Kaja Arbeiter: visiiditasu peaks maksma ka perearsti patsient

Liis Toome: pediaatrilise abi teine tasand on ohus


Piret Simmo: tervisekeskuste määruse koostamisel arvestati kõikide osapooltega


Esmatasandi jätkusuutlikkuse töögrupi koosolekul arutati olulisimaid teemasid


Määruse kavand: maakondliku tervisekeskuse üks omanik peab olema haigla


Missugused patsiendijuhendid tänavu ilmuvad?

Isiksusehäired ja nende ravivõimalused


Alalõualiigese haigused - konservatiivne ja kirurgiline ravi


Eakate patsientide ravijuhend


Perifeersete arterite haigus


Astma ravi täiskasvanutel


Podagra


Türeoidiit


Transaminaaside tase on tõusnud - mis edasi?


HPV-vastane vaktsineerimine - miks, kellele ja millal?


Rinnavähi diagnostika ja ravi tänapäevased võimalused ning rahvusvahelised kokkulepped

Uudised