Pidepunkt

Aeg on ärev, kohati revolutsioonihõngulinegi, ja kogu meie ühiskond otsib uusi suundi parema elu igatsuses. 

Agi Märdin: planeeritavad tervisekeskused ei tohiks olla tagasiminek polikliinikusüsteemile

Eesti Perearstide Seltsi asutajaliige Agi Märdin oli aastakümneid tagasi Võru linnas esimene perearst, kes astus polikliinikusüsteemist välja ja asus tööle eraettevõttes. Oma otsust pole ta senini kordagi kahetsenud ja leiab, et perearstid tulevad äriühingutena väga hästi toime. Seetõttu loodab Märdin, et esmatasandi tervisekeskustesse koondumisega ei minda tagasi vanale mudelile.

E-konsultatsiooni kasutamine on tõusuteel

E-konsultatsioon võimaldab perearstidel konsulteerida eriarstidega digitaalsete kanalite kaudu ning saada eriarstilt tagasisidet edasise suunamise vajaduse kohta. Oleme järjepidevalt laiendanud erialade valikut ning teenust kasutavate lepingupartnerite arvu.

Tänaseks pakuvad e-konsultatsiooni teenust kolm regionaal- ja neli keskhaiglat. E-konsultatsiooni saab kasutada allergoloogia-immunoloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia, hematoloogia, kardioloogia, neuroloogia, onkoloogia, ortopeedia, otorinolarüngoloogia, pediaatria, pulmonoloogia, reumatoloogia ja uroloogia erialadel.

Hindamaks, kuidas e-konsultatsiooni teenust seni on kasutatud, viis haigekassa käesoleval aastal läbi uuringu, et kaardistada seniseid kogemusi ning koos mõelda, kuidas e-teenust veelgi edukamalt kasutada. E-tervise Sihtasutuse (ETSA) andmete järgi koostati 2016. aasta kolmandas kvartalis juba 1594 saatekirja e-konsultatsioonile, mis on 42% rohkem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Ülevaade Tallinna Perearstide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi ühiskonverentsist

28. oktoobril 2016 Tallinna Perearstide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi koostöös Tallinnas toimunud sügiskonverentsil räägiti peremeditsiini ja pediaatria sõlmküsimustest eesmärgiga pakkuda parimat võimalikku abi ühisele patsiendile – lapsele.

Anne Kleinberg: enne lapse psühhiaatrile saatmist tuleks teha võimalikult palju uuringuid

Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg paneb perearstidele südamele, et nad enne lapse psühhiaatrile saatmist teeksid ära kõikvõimalikud kehalise tervise uuringud ja kaaluksid ka teisi võimalusi, kuhu patsient saata.    

Adenoidi ja mandlitega seotud haigused lapseeas

Adenoidi hüpertroofia, adenoidiidi, kroonilise tonsilliidi, nii adenoidi kui tonsillide hüperetoofia korral, kaasuvate korduvate otiitide, sh kroonilise limakõrva korral saab allergiaravi ja tursevastaste preparaatidega haigust pikema aja jooksul teatud piirides kontrolli alla hoida, kuid tungivalt tuleb kaaluda lapse suunamist maksimaalselt kiirele kirurgilisele ravile.

Kristo Ausmees: rohkem julgust esmase ravi määramisel. Urineerimishäirete ravi eesnäärme healoomulise suurenemise ja üliaktiivse põie korral.

Androloog dr Kristo Ausmees ütleb, et perearstidel võiks olla enam teadlikkust eesnäärmeprobleemidest ja julgust ka esmane ravi määrata ning juhul, kui see ei aita, suunata patsient eriarsti juurde. Ausmees möönab, et paraku ei ole kõik vajalikud uuringud esmatasandil rahastatud ning uuringuteraha peaks kindlasti oluliselt suurendama.    

Spirograafiauuringu tulemus valmis meediku ja patsiendi koostööna

Spirograafia on hingamisteede funktsionaalne uuring. See on kõige esmasem, lihtsam, kiirem, informatiivsem ja kättesaadavam uuring, hindamaks patsiendi kopsufunktsiooni.

Anneli Poola: tavaliselt KOKi korral pöördumine hilineb

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientide õigeaegne leidmine on keeruline, kuna nende pöördumine arsti juurde hilineb, rääkis pulmonoloog Anneli Poola.

Bronhiaalastma diagnostika ja ravi

Perearst saab diagnoosida bronhiaalastmat ja alustada nii leevendus- kui ka baasravi. Samas peab pidama meeles, et astma on krooniline haigus, mistõttu on ravi eluaegne. 

Kersti Veidrik: ei ole erinevust, kas astmat ravib perearst või pulmonoloog. Žanna Šreitor: eriarsti juurde jõuab vähem astmapatsiente

Astma ravijuhendi ilmumisest on möödas natuke üle kahe aasta. Perearst Kersti Veidrik räägib, milline on astmapatsientide käsitlemisel koostöö eriarstide ja esmatasandi vahel ning kuidas suhtuvad patsiendid sellesse, et diagnoosimine, ravi ja jälgimine toimuvad peamiselt perearsti juures.    

NOPE: Üks päev Taani perearstikeskuses

Juunikuus osalesin järjekordsel WONCA Euroopa konverentsil Taanis. Selle raames oli mul suurepärane võimalus külastada ühte Taani perearstikeskust. Kuigi Euroopa eri riikide esmatasandi meditsiini süsteemidega on võimalik tutvust teha ka kodunt lahkumata, siis omal nahal seda kogeda on oluliselt meeldejäävam elamus. Lisaks sain konverentsil tutvuda eri riikidest pärit perearstide ja residentidega ning võrrelda omavahel eri riikide esmatasanditervishoidu.

Psoriaas ehk soomussammaspool halvendab elukvaliteeti oluliselt

Psoriaas on krooniline autoimmuunne nahka, liigeseid ja küüsi haarav haigus, mille all kannatab Euroopas ja Põhja-Ameerikas umbes 2% elanikkonnast. Probleem on ka psoriaatikutel esinevad kaasuvad haigused, nagu kardiovaskulaarsed haigused, metaboolne sündroom, depressioon, aga ka mittealkohoolne rasvmaks, Crohni tõbi.

B12-vitamiini vaegus võib viia tundlikkushäireteni

Kobalamiini ehk B12-vitamiini puuduse märgid ilmnevad hiilivalt, haarates perifeerseid närve, seljaaju tagumisi kolumne, väike- ja suuraju. Esmasümptom võib olla valu ja paresteesiate ning teiste tundlikkushäiretena avalduv perifeerne neuropaatia, millele ravi hilinemise korral võivad järgneda ataksia, koordinatsioonihäired ja kognitiivne langus kuni (pseudo)dementsuseni välja.


Koronaarinterventsioonid eakatel

Õigeaegne revaskulariseerimine ägeda koronaarsündroomi ajal võib vältida südamepuudulikkuse süvenemist ja võimaldada eakal patsiendil veel pikalt iseseisvalt hakkama saada.

Diabeetiku jalad vajavad erilist tähelepanu

Umbes 70%-l diabeedihaigetest tekib diabeetilise jala sündroom, mille all mõistetakse närvide ja veresoonte kahjustusest tekkinud jalaprobleeme diabeetikuil. Ka pisikestest haavadest või villidest, mis tekivad näiteks jalanõude hõõrumisest, võib diabeetikul areneda suur haavand, kui õigele haavahooldusele ning ravile ei pöörata tähelepanu.

DIABEEDI ERI: Olulist 2.tüüpi diabeedi ravijuhendist!

Käesoleval aastal anti välja  2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhis. Olulisi pidepunkte ravijuhisest leiate alljärgnevalt.    

DIABEEDI ERI: Olulised muutused antidiabeetilises ravis

Septembri lõpus Eesti Endokrinoloogia Seltsi ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös korraldatud diabeedikonverentsil tutvustati uut 2. tüüpi diabeedi ravijuhendit ning sellega kõrvuti räägiti hetkeolukorrast diabetoloogias ehk sellest, missugune on tänapäevane 2. tüüpi diabeediga patsiendi jälgimine ja ravi ning millised on olulised ohud.    

DIABEEDI ERI: Diabeedi ravi ja kardiovaskulaarne risk

Südame-veresoonkonnahaiguste risk on olnud suhkurtõve valdkonda puudutavate uuringute huviorbiidis ligi 40 aastat ja tähelepanu keskpunktis on selle ajal jooksul olnud eri aspektid.    

DIABEEDI ERI: Antidiabeetilise ravi valik ja ravikombinatsioonid. Kuidas on muutunud meie arusaamine diabeedi ravist?

Meditsiiniajakirja Eesti Arst 2016. aasta augustinumbris avaldati uus 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend (1). Sellele eelnev ravijuhend avaldati 2008. aastal (2) ning kaheksa aasta jooksul on 2. tüüpi diabeedi ravimite valikus ja ravi eesmärkides toimunud muudatusi.    

DIABEEDI ERI: Varajane kombinatsioonravi - tänapäevase antidiabeetilise ravi põhijoon

2. tüüpi diabeet on multifaktoriaalse geneesiga krooniline haigus, mis oma progresseeruva kulu tõttu vajab järk-järgulist ravi tõhustamist, et säilitada hea glükeemiline kontroll (1, 2).    

DIABEEDI ERI: Kuidas vältida hüpoglükeemiat?

Hirm hüpoglükeemia tekke ees suhkurtõvehaigetel on üks peamisi tegureid, mis takistab nende ravimisel hea glükeemilise kontrolli saavutamist.    

DIABEEDI ERI: Eakat patsienti ravi tasa ja targu!

Eakad patsiendid saavad Ida-Tallinna keskhaigla endokrinoloogi dr Tatjana Toomsoo kinnitusel multifaktoriaalsest ravist rohkem kasu kui nooremad. Hoiduma peaks üleravimisest, ravi valikul tuleks arvestada patsiendi eeldatavat eluiga, kaasuvaid haigusi ning funktsionaalset ja tervislikku seisundit.    

DIABEEDI ERI: 2.tüüpi diabeediga haigete jälgimine Järveotsa Perearstikeskuses - mida oleme õppinud?

Enamik 2. tüüpi diabeediga patsiente on perearsti jälgimisel. Seda, milline on meie keskuses nende jälgimis- ja ravitaktika, vaatasime 2015. aasta andmete alusel. Võrdluseks on olemas ka kaks aastat varasemad andmed.    

DIABEEDI ERI: Diabeedikonverentsi ülevaade: muutused diabeediravis

Tallinnas toimus 30. septembril diabeedikonverents, mille raames tutvustati uut 2. tüüpi diabeedi ravijuhendit, anti ülevaade suukaudsetest ja süsteravimitest ning ravimitega potentsiaalselt kaasnevast hüpoglükeemiast. Lisaks käsitleti diabeedi riskifaktoreid ja haiguse ennetuses olulisi aspekte.    

Anafülaksia käsitluse põhialgoritm