Küber ja IT on osa raviteenusest

Sellest, kui teadlikud on arstid ohtudest kübermaailmas ning millised on keskuste ja haiglate juhtide infoturbesse panustamise valikud, sõltub kokkuvõttes ka raviteenuse kvaliteet.

Kati Juuse: rõõmu toovad abi saanud ja tänulikud patsiendid

Saku Tervisekeskuse perearsti Kati Juuse sõnul on perearst patsiendi terviseinfo hoomaja, haldaja ja selgitaja, kes saab patsienti suunata ja talle vajalikke samme soovitada. Vastutus tehtud otsuste eest lasub kindlasti patsiendil endal ja seda tuleb tal perearstina aeg-ajalt neile meelde tuletada.

Perearstide päev: tugevatest perearstidest saagu sajandi terviseuuendus

19. mail oli rahvusvaheline perearstide päev. Terviseminister Riina Sikkuti sõnul võiks Eesti terviseuuenduse üks edulugu olla just kvaliteetne ja hästi toimiv perearstisüsteem, mille kättesaadavuse nimel peab riik mõistagi korralikult pingutama.

Mida võtsime kaasa välisvisiidilt Soome?

Esmatasandi arengukava koostamise raames toimus tänavu 14.–15. märtsil välisvisiit Soome, mille korraldasid Madis Tiik, Siim Nahkur ja Tiina Unukainen. 14. märtsil külastasime Helsingis riiklike digiteenuste arendusettevõtet Digifinland ja meditsiinikirjastust Duodecim. 15. märtsil tutvusime Lappeenrantas Lõuna-Karjala tervishoiupiirkonna ehk EKSOTE sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna koostööga.

E-konsultatsioonist eriarsti ja perearsti vaatevinklist

E-konsultatsioon on suurepärane võimalus selleks, et perearst saaks kiiresti eriarsti hinnangu patsiendi tervisehäda kohta. Lisaks suurendab e-konsultatsiooni kasutamine kontaktvastuvõtu võimalusi keerulisematele patsientidele. E-konsultatsiooni kasutamise positiivsetest mõjudest nii eriarsti kui ka perearsti vaatenurgast kirjutasid allergoloog-immunoloog Krista Ress ja perearst Reet Laidoja.

Südamekahin lapsel kui proovikivi esmatasandi arstile

Kahin südamel on sage leid nii imikutel, väikelastel kui noorukitel. Ühtlasi on see ka kõige sagedasem kardioloogi vastuvõtule suunamise põhjus.

Düslipideemia ravi pärast ägedat müokardiinfarkti

Tänapäevaste seisukohtade järgi tuleb ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientidel düslipideemia saada kontrolli alla võimalikult kiiresti juba esimeste nädalatega ja ravi tuleb jätkata kogu elu (1).

2. tüüpi diabeet ja subkliiniline südamepuudulikkus

Südamepuudulikkuse tekkerisk on kaasuva diabeedi korral 2–4 korda suurem kui tavapopulatsioonil (1). Südamepuudulikkuse levimust diabeetikute hulgas hinnatakse kuni 22%-ni ja selle sagedus kasvab (1, 2).

Synbase aitab perearstidel kiirelt leida vastuse kliinilisele küsimusele

Alates aprillist on perearstidele kättesaadav uus tervisekassa rahastatav teabehalduse otsusetoe teenus, mis aitab kiiremini teha kvaliteetseid raviotsuseid.

HIV-infektsioonist, testimisest ja preventsioonist

Parim, mida iga arst saab HIV-infektsiooni leviku tõkestamiseks teha, on testimine. Samas ei tohi unustada ka profülaktika olulisust. Peamine probleem Eestis praegu on jätkuvalt vähene testimine, millest tingituna jõutakse arstile liiga hilja, alles sümptomite tekkimisel, hilineb ARV-ravi alustamine ja seetõttu nakkuse levik ei vähene (2).

Geneetilise uurimisega seotud eetilised küsimused

Geenianalüüse, mis hõlmavad nii sünnieelseid kui ka sünnijärgseid uuringuid, on Eesti diagnostilise kliinilise laborianalüüsi kontekstis kasutatud juba aastakümneid (1). Esimesed pärilikkusaine ehk DNA analüüsid keskendusid kromosoomide uurimisele mikroskoopilise vaatluse kaudu. Hiljem said tänu teaduse progressile võimalikuks molekulaardiagnostilised uuringud ehk geenide järjestuse uuringud, mida võib ka kitsamas tähenduses geeniuuringuteks nimetada.

Atoopiline dermatiit ja akne – pikaajalist ravi vajavad nahahaigused

3. mail toimus veebiseminar, kus käsitleti kahe nahahaiguse, atoopilise dermatiidi ja akne ravi ning sellest tekkida võivaid tagasilööke. Teemat avas nahaarst ja dermatoveneroloogia kaasprofessor dr Maire Karelson (Tartu Ülikooli Kliinikum) ning seminari modereeris perearst dr Helen Alter (Järveotsa Perearstikeskus).

A-grupi streptokoki tekitatud haigusi on pärast pandeemiat väga palju

Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on eelmise aasta lõpust saati jälgitav A-grupi streptokokkide tekitatud invasiivsete haigusjuhtude sagenemine. Hoiatused on välja andnud nii Maailma Terviseorganisatsioon WHO (1), Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (2) kui ka Ameerika Ühendriikide Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (CDC) (3). Samasugust A-grupi streptokokkide põhjustatud haiguste, sealhulgas invasiivsete haigusjuhtude sagenemist on näha ka Eestis.

Eelvisiidi kasutamine suurendab perearstikeskuse töö efektiivsust 25%

Esmatasandi terviseteenuste kättesaadavus, perearstikeskuste tööjõupuudus ning ülekoormusest tingitud probleemid on tuttavad teemad, mis lähiaastatel pigem võimenduvad. Seetõttu peame oma ressurssi võimalikult targalt juhtima ning kasvava töövoo reguleerimiseks kasutusse võtma uued lahendused, mis ühtlustavad arstide tööprotsesse ja -korraldust ning pakuvad seeläbi patsiendile arstiabi senisest tõhusamalt.

Autoimmuunsed villilised haigused

Villiliste nahahaiguste kliinilised tunnused on villid, vedelikuga täitunud epidermaalsed õõnsused, mis tekivad rakkude ühenduste katkemisel ehk akantolüüsil. Kuni 10 mm vedelikukogumikud on villikesed ning suuremad on villid ehk bullad. Autoimmuunsete villiliste haiguste (AVH) korral tekivad epidermise, dermoepidermaalse ühenduse (DEÜ) ja/või limaskestade adhesioonimolekulide vastu autoantikehad.

Botuliinteraapia – oluline verstapost spastilisuse kompleksses ravis

Insuldi ravi korralduslikest aspektidest, raviteekonna printsiipidest ning primaarsest ja sekundaarsest ennetusest on viimastel aastatel erialade koostöös palju räägitud. Artikli kirjutamise ajendiks sai asjalolu, et aeg-ajalt jõuab siiski taastusravile patsiente, kelle käsitluses on olnud puudujääke. Ikkagi esineb juhtumeid, kus meie patsiendid ei jõua ravile õigel ajal või on neid spastilisuse ravivõimalustest vähe informeeritud. Teame ju sedagi, et tõhus koostöö on eduka ravi võti ning alati saab paremini.

Soole ettevalmistus koloskoopiaks

Koloskoopia on diagnostiline või terapeutiline jämesoole ning terminaalse iileumi endoskoopiline uuring. Koloskoopiale peab alati eelnema kvaliteetne ettevalmistus, mis on koloskoopia lahutamatu osa ning milleta ei saa koloskoopiat teha.

Astma ägenemine ning selle märkamine ja ravi perearstikeskuses

Astma on heterogeenne haigus, mida tavaliselt iseloomustab krooniline hingamisteede põletik. Selline põletik väljendub hingamisteede sümptomitena, need on vilistav hingamine, õhupuudus, pigistustunne rinnus ja köha, mis varieeruvad ajas ja intensiivsuses ning seda koos väljahingatava õhuvoolu muutuva takistusega – nii defineerib astmat rahvusvaheline astma tegevusjuhis GINA (Global Initiative for Asthma) 2023 (1).

Urotraktivähkide jälgimine

Urotraktiks nimetatakse organsüsteemi, mille ülesandeks on organismis uriini moodustamine ning väljutamine. Anatoomiliselt eristatakse urotrakti ülemist ning alumist osa. Ülemise osa moodustavad neerud ning ureeter, alumise kusepõis ning ureetra.

Prostataspetsiifiline antigeen – kellelt, millal ja miks?

Prostataspetsiifiline antigeen (PSA) on eesnäärme epiteelrakkudes ja eesnäärmevähi rakkudes toodetav kallikreiinisarnane seriinproteaas. Viimane on ensüüm, mille ühesanne on lõhkuda valkude peptiidsidemeid.

Ülevaade spordimeditsiiniliste terviseuuringute korraldusest Eestis

Kehaline aktiivsus ja sportimine on üks oluline tervise edendamise ja haiguste ennetamise meede. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega või ilma oluliste sümptomiteta kulgevate terviseprobleemidega treenimisel võivad tekkida rasked tervisekahjustused. Seetõttu soovitatakse regulaarselt treenivatel isikutel perioodiliselt tervist kontrollida. Spordimeditsiiniliste terviseuuringute (SMTU) kõige laiem eesmärk on kaitsta sportlase tervist ja tagada seeläbi tervisele ohutu treenimine.

Kaltsiumpürofosfaadi ladestumise haigus

Kaltsiumpürofosfaadi ladestumise haigus (CPPD) on kolmas kõige levinum põletikuline artriit. CPPD kuulub kristallartropaatiate rühma ja on põhjustatud kaltsiumpürofosfaadikristallide (CPP) ladestumisest liigestesse ja periartikulaarsetesse kudedesse, tekitades nendes põletikku ja degeneratiivseid muutusi.

Süsteemne vaade patsiendile kui sild perede ja perearstide vahel

Perekonna mõju nii pereliikmete vaimsele kui füüsilisele tervisele on suur ning tähenduslik. Toetades ja jõustades perekonna rolli üksikisikute raviprotsessis ning ennetustegevustes, saab tervishoiusüsteem muutuda tervikuna oluliselt tulemuslikumaks.

Soovite tellida ajakirja Perearst?

Perearst – eelistatuim meditsiiniväljaanne perearstide seas.

Deliirium on 2/3-l juhtudest aladiagnoositud

Aprillis toimunud Tallinna Perearstide Seltsi ja Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi ühisel kevadkonverentsil arutleti, millised seisundid vajavad perearsti ja millised pigem erakorralise meditsiini sekkumist. Üks käsitletavatest teemadest oli deliirium.

Noorpsühhiaatrite ja noorneuroloogide ühisseminar „Tõlkes kaduma läinud: funktsionaalsed ja psühhosomaatilised häired erialade piirimail“

Eesti Psühhiaatrite Seltsi noorpsühhiaatrite sektsiooni liikmed koostöös noorneuroloogidega võtsid märtsi alguses Jõgevamaal toimunud talveseminaril lähema vaatluse alla need patsiendid, kes on justkui kõigi ja mitte kellegi patsiendid, kelle kaebused võivad kuuluda erinevate erialade valdkonda ja kellega on arstid pahatihti kimpus.