Kümme aastat vaidlemist, aga mitte ainult ...

  • Diana Ingerainen
Märtsi alguses sai meditsiiniportaal Med24 kümneaastaseks. Pilk minevikku näitab, et nii mõnigi teema on jäänud muutumatuks. 2008. aastal ilmus seal Perearsti intervjuu „Diana Ingerainen: esmatasandi meditsiin ei ole Eestis prioriteet“, kus toonane Tallinna Perearstide Seltsi juht arutles esmatasandi arstiabi seisu üle Eestis. Uurisime nüüd, kuidas on tema silmis olukord kümne aasta jooksul muutunud.

Triin Perkson: noorte kaasamine on justkui seemne muldapanek tuleviku tarbeks

Eesti Perearstide Seltsi värske liige peremeditsiini eriala resident Triin Perkson tunneb heameelt selle üle, et seltsi juhatusse kaastakse ka noori, kuna alles perearstiellu astunud arstid oskavad pakkuda kõrvaltvaataja pilku, mis on organisatsiooni jaoks sama väärtuslik kui seesolija vaade. 

Riskipatsientide pilootprojekt on võimalus muuta perearstide kvaliteedisüsteemi

Maailmapanga riskipatsientide pilootprojekti esimene aasta on möödas ning tänavu jätkatakse juba rohkemate osalejatega. Projekti eestkõneleja, Järveotsa perearstikeskuse perearst Diana Ingerainen tõi esimest aastat kokkuvõtvas intervjuus välja, et kui suudetaks lahendada kitsaskohad, siis võiks pilootprojektist sündida perearstide kvaliteedisüsteemi uuendatud variant.

Noored perearstid soovivad patsientidele parimat arstiabi

Eesti Noorte Perearstide Esindusele on jäänud mulje, et riik on leidnud viisi, kuidas ehitada uus Viljandi haigla ilma riigieelarvelisi vahendeid kasutamata, kuid perearstiabi kättesaadavuse, järjepidevuse ja kvaliteedi sisulise arendamise arvelt.    

Riskigruppide vaktsineerimine

Perearstidel on suur roll patsientide vaktsineerimisel, mistõttu on oluline, et kõik perearstid oskaksid ära tunda riskigruppi kuuluvaid inimesi ning neid vaktsineerimise osas nõustada. Käesolev artikkel annab ülevaate riskigruppide vaktsineerimissoovitustest, mis võiksid perearsti praksises sagedast kasutust leida. Artiklis käsitletud vaktsiinide loetelu ei ole kindlasti ammendav, vaid välja toodud on peamised riskigruppidele näidustatud vaktsiinid. 

Meningiit on haigus, mis vajab kiiret sekkumist

Kuigi kesknärvisüsteemi infektsioonid on oluliselt harvemad teiste organsüsteemide infektsioonidest, on nad tõsisemad, raskema kulu ja suurema suremusega. Isegi pärast raviga kontrolli alla saamist võivad nad jätta lühema- või pikemaajalisi probleeme peavalude, keskendumishäirete või püsiva puude näol.

Laste lööbega nakkused

Lööbe ja palavikuga kulgevate nakkuste diagnoosimine võib osutuda küllalt keerukaks, kuna erinevate lööbenakkuste kliiniline pilt võib olla sarnane ning haigused ise võivad kulgeda atüüpiliselt. Haiguse kulg võib olla kergest kuni raske eluohtlikuni, mistõttu perearsti ülesanne on kiiresti otsustada empiirilise ravi alustamise ja haiglaravi, aga ka patsiendi isoleerimise vajadus.     

Vaevusteta hemorroidid ravi ei vaja

RKH 10 redaktsioon annab koodi I84 vastuseks hemorroidid ehk pärasoole veenilaiendid. Tahaksin alguses kohe selle vea ära parandada ja öelda, et hemorroidid ei ole veenilaiendid. Hemorroidid ehk anaalsed padjandid (ingl k anal cushions) on olemas igal inimesel, see kude areneb välja juba üsasiseselt. Hemorroidid on füsioloogilised struktuurid, mis on vajalikud anaalkanali kaitseks, toimivad tihendava koena ja aitavad saavutada kontinentsi. 

Hematuuria käsitlus esmatasandil

Hematuuria on esmatasandi meditsiinis sage probleem, millel võib olla nii hea- kui pahaloomulisi põhjusi. Eri riikide hematuuria ravijuhendid erinevad üksteisest võrdlemisi palju nii diagnoosikriteeriumide kui ka vajalike täpsustavate uuringute osas. Käesoleva artikli eesmärk on kirjeldada ühte võimalikku Eesti oludesse sobivat käsitlusjuhist, mille on heaks kiitnud Eesti uroloogid ja nefroloogid.

Beeta-adrenoblokaatorid: millal, miks ja kuidas?

Alates kasutuselevõtust 1964. aastal, mil stenokardia ravis hakati kasutama propranolooli, on beeta-adrenoblokaatorid (BB) tõestanud oma efektiivsust mitmete kardiaalsete ja mittekardiaalsete haiguste ravis (14). Praegu on maailmas kasutusel 18 erinevat BB-d, millest atsebutoloolil, karteoloolil, nadoloolil, oksprenoloolil, penputoolil, pindoloolil ja tseliproloolil ei ole Eestis müügiluba. 

Suure kardiovaskulaarse riskiga patsientide käsitlus

Suure kardiovaskulaarse riskiga patsiendid on iga aastaga järjest paremini kontrollitud ja jälgitud. Seda soosib perearsti kvaliteeditasu süsteem ja ka ravimite valik on lai ning kättesaadavus hea. Ravijuhised peaksid julgustama suure kardiovaskulaarse riskiga patsientidel tõenduspõhiselt kasutama veegi paremaid ravivõimalusi. 

Allergia diagnostikavõimalused Eestis

Allergoloogi põhiline tööriist põhjusallergeeni kindlakstegemisel on nahatorketestid, kuid väga suureks abiks on ka laboratoorne diagnostika. Huupi teste teha ei ole mõtet, eelnema peaks põhjalik anamneesi kogumine, kliinilise leiu hindamine ja toiduallergia korral on eriti oluline testi tulemuste interpreteerimine.

Astma ja rasedus

Astma on üks levinumatest kroonilistest haigustest rasedatel ning selle levimus üldpopulatsioonis on viimastel kümnenditel kasvanud. Astma levimus rasedatel kõigub erinevate uuringute alusel keskmiselt 4–8% vahemikus. Astma rasedal võib olla seotud kõrvalekallete riski suurenemisega perinataalperioodis ning selle kulg raseduse ajal võib olla muutlik. Astma ravi optimeerimine on oluline nii ema kui lapse tervise aspektist (1). Hästi kontrollitud astma ei suurenda riske ema või lapse tervisele (2).

Rinosinusiidi diagnostika ja ravi

Kroonilisel rinosinusiidil on suur mõju elukvaliteedile. Selle sotsiaalmajanduslik koormus ühiskonnale on võrreldav teiste krooniliste haigustega nagu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, astma ja diabeet. Täpne haiguslevimus pole tulenevalt eri uuringutes kasutatud erinevatest diagnoosikriteeriumitest täpselt teada. Küsitlusuuringute järgi on levimus USA-s 14–16% ja Euroopas 6,9–27,1%. 

Lapse uni ja sellega seotud häired

Uni on areneva närvisüsteemi põhiline tegevus. Enne teise eluaasta täitumist magab laps üle poole ajast ööpäevas, teise ja viienda eluaasta vahel poole ajast ja edasi umbes 40% ajast kuni teismeliseea lõpuni. Unel on tohutu suur tähtsus nii eluspüsimiseks kui elutähtsate funktsioonide tagamiseks ja arenguks. Artikkel kirjeldab lapseea une füsioloogiat ning olulisi unega seotud häireid ja nende käsitluspõhimõtteid. 

Lapse kõne arengus on peamine roll ikkagi lapsevanematel

Linnu-Lydia Mae on pikaaegsete kogemustega logopeed, kes töötab Tondi Põhikoolis hooldus- ja toimetulekuõppekaval õppivate lastega, kellest paljud on autismispektri häirega. Linnu Mae sõnul meeldib talle vaheldus ja seetõttu töötabki ta raskete diagnoosidega lastega. Intervjuus ajakirjale Perearst tõi Linnu Mae välja mõningad aspektid, millele lastega töötavad inimesed võiksid tähelepanu pöörata. Samuti rõhutas ta, et logopeed ei ole kõneterapeut, vaid kommunikatsioonispetsialist, ning kommunikatsioon ei koosne teatavasti ainuüksi kõnest.

Anne Kleinberg: depressioonis laps vajab aega ja süvenemist

Lastepsühhiaater Anne Kleinberg rääkis lapse- ja noorukiea depressiooni avaldumisest, tekkepõhjustest ja ravivõimalustest, rõhutades, et depressiooniravis peab laps olema võrdväärne partner. Kleinberg nentis, et abivajadus on Eestis suurem kui võimalused, mistõttu peaks lastepsühhiaatria rahastus olema prioriteet. 

Perearstide ja peremeditsiini residentide kogemused alkoholisõltuvusega patsiendi ravimisel

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on alkoholi liigtarvitamine oluline varajase haigestumise ja surma riskifaktor. Teadaolevalt on alkoholi liigtarvitamine seotud üle 200 haigusega, sealhulgas rinnavähi, neuroloogiliste haiguste, maksatsirroosi ja psühhiaatriliste haiguste tekkega (1). 

Günekoloogia eriala e-konsultatsioon

Käesoleva aasta algusest on perearstidel võimalus paluda e-konsultatsiooni ka sünnitusabi ja günekoloogia erialal naistearstide käest. Sünnitusabi ja günekoloogia on väga lai eriala, mille eripära on nii esmatasandi kui ka erimeditsiini teenuste pakkumine. Laiale erialale omaselt on ka günekoloogias ja sünnitusabis mitmeid alamerialasid ning arstid on sageli spetsialiseerunud kitsamale valdkonnale.

Venekeelne resümee


Uudised


Sisuturundus: Kardiovaskulaarhaigus on oluline tegur hüper-glükeemia ravimi valikul 2. tüüpi diabeediga patsiendil

Tartu Ülikooli Kliinikumi endokrinoloogi Triin Egliti sõnul tuleb 2. tüüpi diabeedi ravi planeerimisel arvestada kardiovaskulaarset riski ja kardiovaskulaarhaiguse olemasolu. 

Sisuturundus: Uus kombineeritud süsteravi 2. tüüpi diabeedi haigetele

Eesti ravimiturule on jõudmas basaalinsuliini ja GLP-1 agonisti kombinatsioonpreparaadid. Käesolevas artiklis tuleb juttu glargiin-insuliini (100 TÜ/ml) ja liksisenatiidi kombinatsioonist nimega Suliqua.