IT-ohud meie ümber on reaalsed

Me pole esimene ega viimane perearstikeskus, kes küberrünnaku ohvriks langes.

Marget Moppel: viimase viie aastaga on minu nimistu kahanenud 1200 peale

Perearst Marget Moppel töötab ääremaal. Värskelt on valminud Antsla tervisekeskus, kus dr Moppel töötab koos kahe teise perearstiga. Töötingimused on head, kõik nad saavad välja võtta puhkused, käia konverentsidel-koolitustel. Praegu on Antsla perearstidel ideaalne aeg. Aga samas toob Marget Moppel välja, et nende piirkonna elanike arv väheneb ning nimistud vananevad. Tulevikus jagub Antslas tööd arvatavasti ainult ühele arstile.

Töö jätkamine või pensionile jäämine? Eesti perearstide hoiakud

Artikkel on kokkuvõte peremeditsiini residentuuris tehtud uurimistööst, mille eesmärk oli hinnata Eestis töötavate perearstide arvamusi praksisest loobumise / pensionile mineku kohta. Töö juhendaja oli professor Ruth Kalda.

Võimalikud probleemid ja lahendused arsti ja välismaalasest patsiendi suhtluses

Artikkel käsitleb seda, millised raskused võivad esineda välismaalasest patsiendi ja arsti koostöös ning millised tavad, aga ka võimalikud lahendused on olemas selle lihtsustamiseks.

Aasta arst Mall Lepiksoo kutsub noori arste maale elutööd tegema

Aasta arstiks valitud Väike-Maarja perearst Mall Lepiksoo ootab noori arste maale elutööd tegema ning loodab, et suureks abiks on inkubatsiooniprogramm ja motiveeriv kaugusetasu.

Insuldijärgne taastusravi

Insult on haigus, mis ei teki tavaliselt järsku. Insult on elustiilihaigus – inimene kas ei tea, kuidas oma tervist paremini hoida, või ta lihtsalt ei soovi seda teha. Samuti on insult ebapiisavalt kompenseeritud krooniliste haiguste järgne seisund – arst kas pole patsienti hästi nõustanud ja jälginud või on inimene arsti nõuandeid eiranud. Artikkel annab ülevaate olulisemates aspektidest insuldijärgses taastusravis.

Erakorralised allergilised nahareaktsioonid ja nende käsitlus

Nahareaktsioonide põhjused on vanusest sõltuvalt erinevad. Kui lastel on need enamasti seotud toiduallergiaga, siis täiskasvanutel põhiliselt nahaga kontaktis olevate ainetega, s.o kontaktallergeenidega ja nahaärritajatega. Nii lastel kui täiskasvanutel võivad ägedaid nahalööbeid tekitada ravimid, putukahammustused, nõelamised, aga ka päike, kuumus või külm ning kontakt aeroallergeenidega.

Hüperhidroos ehk liighigistamine – tihti tähelepanuta jääv haigus

Hüperhidroos ehk liighigistamine on haigus, mille korral eritub higi rohkem kui kehatemperatuuri hoidmiseks kindlas keskkonnas on vaja. Liigne higistamine põhjustab sageli psühholoogilisi ja sotsiaalseid probleeme, häirides elukvaliteeti. Tegemist on levinud haigusega. Seetõttu on haigusliku higistamise äratundmine ja ravimine ülimalt oluline. Artiklis on plaanis käsitleda lähemalt hüperhidroosi diagnostikat, primaarse ja sekundaarse vormi eristamisvõimalusi ja ravi.

2. tüüpi diabeedi tänapäevased ravivõimalused

Viimastel aastatel on diabeetikute ravivõimalused oluliselt paranenud ja juurde on tulnud erinevaid ravimigruppe, mis teeb diabeedi ohjamise palju efektiivsemaks ja lihtsamaks. Samuti on muutumas ravimite kasutamise reeglistik, selle eesmärk on lähtuda kaasuvatest haigustest ja iga patsiendi vajadustest, tema ravisoostumusest, aga ka manustamisviisist, kõrvatoimetest, kättesaadavusest ja hinnast.

Rauavaegusaneemia ravi rauddiglütsinaadiga

Rauavaegus on tavalisimaid mineraalainete puuduseid maailmas, arvatakse, et seda esineb ligi poolel miljardil inimesel.

Erakorralised seisundid pulmonoloogias

Artikli eesmärk on anda ülevaade sagedamini ettetulevatest ja/või kiireloomulist käsitlust vajavatest haigustest ja seisunditest pulmonoloogias, millega esmatasandi arst võib kokku puutuda. Põhirõhk on esmastel uuringutel ja ravimeetoditel ning viidetel, millal võib patsient vajada edasisuunamist.

Krooniline köha ja selle sagedasemad põhjused täiskasvanul

Köha nimetatakse krooniliseks juhul, kui see kestab üle kaheksa nädala (1); alaägedaks 3–8 nädala ja ägedaks kuni kolmenädalase kestuse korral (2). Krooniline köha on tingitud üldjuhul erinevatest haigustest, mis põhjustavad köharefleksi loomulikku ärritust, kuid mõningatel juhtudel tekib see iseseisva sündroomina. Kroonilise köha sündroomi korral esineb köha refleksikaare suurenenud tundlikkus ehk hüpersensitiivsus (3).

Kerge kognitiivne häire

Kerge kognitiivne häire (ingl mild cognitive impairment ehk MCI) ehk KKH on vanusele ja haridustasemele mittevastav subjektiivne ja/või objektiivne vaimsete võimete halvenemine, mida eristab dementsusest isiku suurem funktsionaalne sõltumatus. KKH kriteeriumid hõlmavad subjektiivsete ja objektiivsete kognitiivsete häirete esinemist ning dementsuse puudumist. KKH on seega justkui vahepealne seisund vanema ea normipärase vaimse võimekuse ja dementsuse, eeskätt Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse vahel. KKH diagnoosimise ajaline kriteerium on erinevate allikate järgi sümptomite esinemine viimase 6–12 kuu vältel.

Antikoagulantravi edoksabaaniga (Lixiana) – efektiivne ja ohutu ka vanemaealistele

Trombemboolilised haigused on sagedased hospitaliseerimise ja surma põhjused ning nende esinemissagedus suureneb oluliselt vanusega. Arteriaalses süsteemis suureneb trombemboolia risk enim kodade virvendusarütmiaga patsientidel. Venoosses süsteemis on peamised põhjused süvaveenitromboos ja kopsuarteri trombemboolia. Süvaveenitromboosi esineb keskmiselt üks juht 1000 täiskasvanu kohta aastas, esinemissagedus suureneb alates 45. eluaastast, ulatudes kaheksa juhuni 1000 inimese kohta vanematel kui 85 eluaastat (2, 3).

Supraventrikulaarsed tahhükardiad

Euroopa Kardioloogide Selts publitseeris supraventrikulaarsete tahhükardiate (SVT) ravijuhendi 2019. aastal (1) ning artikkel võtab lühidalt kokku peamised ravijuhendi soovitused. Autor soovitab teema huvilistel täpsemate teadmiste hankimiseks siiski lugeda ravijuhendit.

2019. aasta Euroopa düslipideemiajuhendis on rõhk agressiivsel ravil

Euroopa Kardioloogide Seltsi ja Euroopa Ateroskleroosiühingu äsja avaldatud juhendis (2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias), mille leiab selle kuu Perearsti vahelt, on võetud kokku kõige ajakohasemad tõenduspõhised soovitused düslipideemia diagnoosimiseks ja raviks. See on väga oluline ravijuhend Eesti meditsiini kontekstis, kuna meie inimestel on üks kõige suuremaid vere kolesteroolisisaldusi teiste Euroopa riikide inimestega võrreldes.

Uudised

Noppeid vähikonverentsilt

Novembri lõpus toimunud vähikonverentsil said kokku erinevate erialade spetsialistid ning arutasid uute ravivõimaluste ning laste ja noorukite onkoloogia teemadel.

Haigusjuht: hüpertensioon

45-aastane meespatsient pöördub perearsti vastuvõtule sooviga pikendada mootorsõidukijuhi tervisetõendit. Viimati käinud perearsti vastuvõtul viis aastat tagasi respiratoorse viirusinfektsiooni tõttu.