Keerame uue lehekülje

Maria Viik: perearstikeskus ei ole saatekirjavabrik

Kvaliteedita perearstiabi – kas võimalik?


Õdede retseptiõigus jätab kaudse vastutuse ka perearstile

Glükohemoglobiin diagnostilise testina – millega peab arvestama?


Kommenteerib endokrinoloog Anu Ambos


Migreen


Vastuoluline köha

Digitaalarhiivindusest ja meditsiinidokumentide säilitamisest


Rahulolu perearstide ja perearstisüsteemiga

Katrin Martinson: Eesti Perearstide Selts on saanud enim sõnavõtvaks ja arvestatavamaks arstide erialaorganisatsiooniks