Kes teab vastuseid kõikidele küsimustele?

Perearstide juurde jõuavad kõik patsientide lahendamata küsimused. Ühtpidi on see nagu tunnustus – kas perearst on see, kes teab vastuseid kõikidele küsimustele? Teine pool on, et ka lahendamata küsimustest tekkiv etteheide ja frustratsioon kulmineerub perearsti suunas. Perearstiabi nimetatakse arstiabisüsteemi vundamendiks, aga vundament peab kandma kogu maja raskust.

Ingrid Alt: kuni su küla veel elab, elad sina ka

Järvamaa perearst ja Järvamaa Perearstide Seltsi juht Ingrid Alt rääkis Järvamaa ja maapiirkondade perearstide olukorrast ning tõi välja olulisemad murekohad, mis vajavad lahendamist, et perearstid oleksid motiveeritud ja neil oleks hea maal töötada.

Perearstid vaatavad tagasi lõppevale aastale

Küsisime erinevate Eesti kohtade perearstidelt kaks küsimust: millised olid lõppeval aastal nende jaoks olulisimad teemad ja millised on nende ootused uuele aastale.

Haigekassa kampaania „Tervisemurega alusta perearstist“

Haigekassa kampaania „Tervisemurega alusta perearstist“ eesmärk oli suurendada inimeste teadlikkust perearstiabist ning sellest, kuhu erinevate tervisemuredega pöörduda.

Perearstide üheksa mõtet poliitikutele: kuidas muuta tervishoid inimkeskseks

Perearstide selts saatis avaliku pöördumise, milles on üheksa mõtet poliitikutele, kuidas muuta tervishoid inimkesksemaks.

Tallinna Perearstide Selts kuulutas välja 2018. aasta tegija ja ämbri!

Tallinna Perearstide Seltsil on traditsiooniks saanud valida sündmus või inimene, kes on peremeditsiini valdkonda enim mõjutanud või lõppevast aastast meelde jäänud. 29. novembril kuulutas Tallinna Perearstide selts välja 2018. aasta tiitlisaajad.

Praksiste akrediteerimise süsteem: mida toob 2019. aasta?

Tänavu uuendas Eesti Perearstide Selts (EPS) kvaliteedijuhist, mis jõudis maikuise Perearsti vahel ka kõikide lugejateni. Digitaalselt on juhend leitav nii seltsi kui haigekassa kodulehelt. Kvaliteedijuhend on tulevikku suunatud ja seetõttu on vaja meie kvaliteedi hindamise süsteemis teha teatud muudatusi. Artikkel annab ülevaate praksiste akrediteerimise ehk perearstikeskuste kvaliteedi hindamise süsteemi järgmise aasta nõuetest.

Aeg muutusteks: Eesti 2. tüüpi diabeedi ravijuhend

Novembri alguses toimunud seminaril „Aeg muutusteks? Eesti 2. tüüpi diabeedi ravijuhis uute teadmiste valguses“ tutvustati uut 2. tüüpi diabeedi rahvusvahelist konsensusdokumenti ning diskuteeriti Eesti ravijuhendi muutmise vajalikkuse üle. Seisukohti vahetasid endokrinoloog prof Vallo Volke, kardioloog prof Margus Viigimaa ning nefroloog dr Madis Ilmoja.

Leetrite puhang Saaremaal 2018. aastal

  • Kuulo Kutsar
  • Inge Balin
  • Irina Filippova
  • Irina Dontsenko
  • Telli ajakiri
Viimasel aastakümnel on leetrite levik maailmas intensiivistunud. Seda on soodustanud laste ja noorukite leetrite vastu vaktsineerimisega hõlmatuse vähenemine ning sellega kaasnev immuunsuseta ja vastuvõtlike inimrühmade kujunemine. Nendesse riskirühmadesse lisanduvad leetreid mittepõdenud ja omal ajal vaktsineerimata jäänud või sellest keeldunud leetrivastase immuunsuseta täiskasvanud.

D-vitamiini tarvitamine on oktoobrist aprillini enamikul inimestel vajalik

Sügisel ja talvel muutub taas aktuaalseks teemaks D-vitamiin. Selles artiklis kordan üle D-vitamiini tähtsamad põhitõed ning toon välja ka D-vitamiini tarbimise soovitused Eesti uusimatele toitumissoovitustele tuginedes.

Atoopilisse dermatiiti haigestumus on viimaste aastakümnete jooksul suurenenud

Atoopiline dermatiit (AD, ka atoopiline ekseem) on levinud krooniline põletikuline nahahaigus, mida iseloomustab naha tugev sügelemine, relapseeruv kulg ja muutunud reaktiivsus erinevate keskkonnategurite suhtes. Lisaks tüüpilisele kliinilisele pildile võib AD-patsientidel esineda ka teisi iseloomulikke haigusega seotud nahalööbeid ning samuti võivad haaratud olla silmad. AD ravi nurgakivid on ägestavate faktorite vältimine, naha regulaarne kreemitamine baaskreemidega ning ägenemiste ravi.

Düslipideemia mittemedikamentoosne ravi

Südame- ja veresoonkonnahaigused põhjustavad Euroopas üle nelja miljoni surmajuhu aastas. Teatud riskifaktorite, eelkõige diabeedi ja ülekaalulisuse esinemissagedus on püsiva tõusutendentsiga. Riskikäitumise vähendamisega oleks võimalik ennetada vähemalt 80% südame- ja veresoonkonnahaigustest ning isegi kuni 40% pahaloomulistest kasvajatest. 2016. aastal avaldatud ESC/EAS-i düslipideemia ravijuhisele tugineva artikli eesmärk on anda ülevaade düslipideemia mittemedikamentoossest ravist ning seeläbi südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamisest ja ravist.

Üks aasta USA uutest hüpertensioonijuhistest

Aasta on möödas Ameerika Südameassotsiatsiooni ja mitmete teiste erialaorganisatsioonide koostöö tulemusena valminud täiskasvanute hüpertensiooni ravijuhise ilmumisest USA-s. Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa rääkis, milliseid diskussioone on seoses juhendiga esile kerkinud.

Spirograafia perearstipraksises

Spirograafia tegemise võimalus perearstikeskuses aitaks parandada olukorda, kus astma ja KOK-i diagnoosiga patsientidest suur osa on perearsti jälgimise alt väljas. Praegu on spirograafiaaparaadi olemasolu perearstikeskuses vabatahtlik, kuid vajadus selle järele on selgelt olemas, kuna perearstil on õigus alustada astma ravi. Nii saaks patsient kodulähedases keskuses oma probleemile kiiremat abi ning samuti aitaks see välistada patsientide liigset suunamist eriarstile.

KOK-i ravist perearstile

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) on sage, ärahoitav ja ravitav haigus, mille korral esinevad püsivalt hingamiskaebused ja takistus õhu liikumisele põhjustatuna hingamisteede ja/või alveoolide häirest, mis on tingitud kontaktist kahjulike tolmudega või gaasidega (1).

Meningokokknakkustest ja nende ennetamisest

Meningokokid (Neisseria meningitidis) on gramnegatiivsed aeroobsed või fakultatiivselt anaeroobsed väliskeskkonna tingimuste suhtes väga tundlikud diplokokid, mis on patogeensed ainult inimestele. Tegemist on bakteritega, mis jagunevad serogruppidesse oma polüsahhariidkapsli alusel ning haigestumisi põhjustavad peamiselt N. meningitidis’e viie serogrupi esindajad: A, B, C, Y ja W135. Euroopas (sh Eestis) põhjustavad peamiselt haigestumisi B- ja C-serogrupi meningokokid.

Põlvevalu käsitlus

Põlvevalu on inimesi enim häiriv liigeseprobleem erinevates vanusegruppides. Peamised põlvega seonduvad sümptomid, mille korral tuleks probleemile tähelepanu osutada, on valu, turse ja liikuvuse piiratus, soojem liiges ning põlve ebastabiilsuse, kinnijäämise episoodid.

Kilpnäärmeprobleemid lapse- ja noorukieas

Artikkel annab ülevaate hüpotüreoosi, subkliinilise hüpotüreoosi, hüpertüreoosi ja kilpnäärmesõlmede olemusest, diagnoosimisest ja ravist.

Hüpoglükeemia – mitte ainult diabeedi korral

Hüpoglükeemia ehk madal veresuhkru tase on sageli seostatav diabeediga või diabeedi raviks kasutatavate preparaatidega, aga siiski mitte alati. Leidub mitmeid teisi hüpoglükeemia vähem ja rohkem huvitavaid põhjuseid, mis võivad esineda ka diabeediga patsientidel ja mida tuleks seetõttu meeles pidada.

2. tüüpi diabeedi hüperglükeemia ravi konsensusraport

Ameerika Diabeedi Assotsiatsiooni (American Diabetes Association, ADA) ja Euroopa Diabeediuuringute Liidu (European Association for the Study of Diabetes, EASD) 2. tüübi diabeedi hüperglükeemia ravi konsensusraport ilmus tänavu 4. oktoobril ja seda esitleti EASD konverentsil Berliinis. Eelmine raport ilmus 2015. aastal.

Uus Euroopa hüpertensiooni ravijuhis

Selle kuu Perearsti vahelt leiate ESC/ESH arteriaalse hüpertensiooni ravijuhise. Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa, kes kuulus ravijuhise töörühma, tõi välja juhise olulisemad aspektid.

Uudised

Soov teha inimesele head võib mõnikord põhjustada hoopis kahju

Augusti lõpus toimus Kopenhaagenis kuues rahvusvaheline konverents haiguste ülediagnoosimise ennetamisest. Konverentsi kava oli äärmiselt tihe, sisaldades erinevaid loenguid, seminare, töötubasid ja teadustööde ettekandeid ülediagnoosimisest, üleravimisest ja liigsete uuringute tegemisest ning sellega kaasnevatest kahjudest nii indiviidile kui ka ühiskonnale.

Noored arstid arutlesid Eesti eriarstiõppe parandamise üle

Oktoobri lõpus toimus Tartus rahvusvaheline meditsiiniharidusele keskendunud konverents „Becoming a medical specialist in Europe in the 21th century“ („Eriarstiks kasvamine 21. sajandi Euroopas“). Konverentsi eesmärk oli tutvustada residentuuri haridusliku sisu olemust ning aidata kaasa selle sihipärasele arendamisele. Konverentsil osalesid nii Eesti arstid, arstitudengid, õppejõud, ametnikud kui ka külalised 20 Euroopa riigist.

Haigusjuht: teisene podagra

Podagra on sagedasim põletikuline liigesehaigus perearstipraktikas, mille raviga saadakse tavaliselt esmatasandil hakkama. Keerulisematel juhtudel on meil võimalus küsida nõu e-konsultatsiooniga erialaspetsialistidelt või tuleb patsient suunata haiglaravile.

Haigusjuht: poolküpse liha söömisest alguse saanud kadalipp

2018. aasta oktoobri alguses helistab 67-aastane mees korduvalt perearstikeskusse ja paneb vastuvõtule aja, korduvalt aga ütleb ka aja ära, sest ei olevat võimeline perearsti juurde tulema. EMO-sse keeldub minemast. Tegemist haritud inimese ja ettevõtjaga.