Kellele on vaja esmatasandi arengukava?

Sel kevadel on kahel laupäeval olnud võimalus astuda sillale Esna jõel, tõmmata korraks hinge pärast tõhusat tööpäeva esmatasandi arengukava ettevalmistamisel ja vaadata, kuidas jälle üks kevad sammhaaval ligemale hiilib, kuidas päevad valgemaks lähevad, lumi sulab, suurvesi vallutab luhad ning taevas muutub üha kõrgemaks – ja mõelda sellele, mida tulevik Eesti perearstidele toob. Sest sellesse samasse jõkke me ju kaks korda järjest astuda ei saa. Ja tegelikkus selle praeguse jõe ümber on enam kui kummaline.

Eeva Protas: perearstide töökorraldus võiks olla dünaamiline ja tööampsudega

Eeva Protas on oma peremeditsiini residentuuri kolmandal aastal ametis Nõmme Tervisekeskuses Meditiim, kus ta vahetult enne koroonapandeemiat residentuuri alustas. Kaheksa kuud selles keskuses, seejärel erialatsüklite kaupa teistes terviseasutustes, ja nüüd rõõmuga teist kuud Meditiimis tagasi.

Esimesel arengukava strateegiaseminaril seati esmatasandi tervishoiu tulevikusihte

Järgmise kahe aasta jooksul on plaanis luua uus esmatasandi tervishoiu arengukava. Koostatavas arengukavas on fookuses patsient ning teda toetav võrgustik. Arengukava koostamise protsessi raames toimuvad piirkondlikud seminarid ja töötoad, kus osalevad ka erialased sidusrühmad ja kohalike omavalitsuste esindajad. Arengukava koostamise protsessi juhib Eesti Perearstide Selts koostöös sotsiaalministeeriumiga.

Ägedate tasakaaluhäirete nüüdisaegne käsitlus peab oluliseks mitmeid aspekte

Artikli eesmärk on tuua välja nüüdisaegsed seisukohad tasakaaluhäirete põhjuste diagnoosimisel, kuna traditsiooniline lähenemine tasakaaluhäire sümptomi defineerimise kaudu (olgu see inglise keeles kas vertigo, dizziness või light-headedness) võib viia eksliku diagnoosini (1).

Blefariit ehk lauserva põletik

Blefariit ehk lauserva põletik on üks sagedasemaid silmahaiguseid, mis esineb kuni 37%-l silmaarsti vastuvõtule pöördunud patsientidest. Haiguse esinemise sagedus suureneb patsientide vanuse kasvades. (1)

Kahtlased sünnimärgid ja melanoom

Sünnimärk ehk neevus on enamasti selgete piiridega healoomuline nahakasvaja. Inimese nahal võib olla eri liiki sünnimärke (pruune, punaseid, mustjaid), kuid kõige sagedamini mõeldakse sünnimärgi all melanotsüütneevust, mis sisaldab pruuni pigmenti.

Ettevalmistus koloskoopiaks

Edukas koloskoopia eeldab jämesoole piisavat ettevalmistust, et tagada limaskesta parim nähtavus. Soole ettevalmistuse tõhusus on uuringu ohutuse, diagnostilise täpsuse, kvaliteedi, keerukuse ja kiirusega seotud oluline tegur.

Ülevaade kuivnahksuse põhjustest ja ravist

Kuivnahksus on sagedasemaid dermatoloogilisi diagnoose ja paljude naha-, sise- ja neuroloogiliste haigustega kaasnev sümptom. Kuiva naha käsitluses mängib olulist rolli naha baashooldus, samas puuduvad praeguseni tõenduspõhised algoritmid kuivnahksuse diagnostikaks ja raviks (1).

Oleme unustanud, et rohkem kui pool südame-veresoonkonnahaigustest on ennetatavad

Südame-veresoonkonnahaigused (SVH) on Eestis endiselt surmapõhjustest esikohal. Nende tõttu sureb igal aastal kaks korda rohkem inimesi kui pahaloomuliste kasvajate tõttu (1). SVH-d on efektiivselt ennetatavad tervisliku elustiili ja vajadusel ennetava raviga, ligikaudu 75% ennetusest on meie enda kätes (2). Seda tuleks patsientidele kogu aeg meelde tuletada.

Keskkonnatekkesed kopsuhaigused

Pneumokonioosid on ühed raskemad kutsekopsuhaigused, mis tekivad mitteorgaanilise tolmu sissehingamisel töökohal. Need on siiani suur rahvatervise risk, eriti arengumaades. Hiinas ja Indias on 20 miljonit töötajat eksponeeritud erinevatele tolmudele. (6)

Raseduse planeerimine aitab hoida ema ja loote tervist

Embrüo areng algab munaraku viljastumisega, mis toimub vahetult pärast ovulatsiooni. Rasedusele viitavad sümptomid võivad tekkida alles 2–3 nädalat pärast viljastumist, kui jääb ära ka esimene menstruatsioon. Umbes samal ajal muutuvad positiivseks ka kõige sagedamini kasutatavad rasedustestid. Seega rasedus algab juba enne, kui naine sellest ise veel teadlik on.

Diabeetilise polüneuropaatia diagnoosimine ja selle ravi

Vaatamata pikaajalistele teadusuuringutele on diabeetilise polüneuropaatia patogenees ikka veel täieliku selguseta. Lähtutakse sellest, et diabeedi tõttu häirub mitmete ainevahetusprotsesside käigus metaboolne tasakaal, mis viib kokkuvõttes niinimetatud AGE (Advanced Glycation End Products) kuhjumiseni.

Südame-veresoonkonnahaiguseid aitab ennetada ja avastada eelkõige riskipõhine lähenemine

Südame-veresoonkonnahaiguste sõeluuringute katsetamine ei ole maailmas häid tulemusi toonud. Palju tõhusam on riskipõhine lähenemine, mis arvestaks muuhulgas ka geneetilist soodumust. Mida nooremana oma riskidest teadlikuks saada, seda parem, rääkis kardioloog Margus Viigimaa.

Cor pulmonale

Cor pulmonale (kopssüda) on kliiniline seisund, kus südame paremat vatsakest (PV) mõjutab rõhu ülekoormus, mis kutsub esile muutused PV funktsioonis ja morfoloogias. Cor pulmonale’t võib defineerida kui muutust südame parema vatsakese struktuuris (nt hüpertroofia või dilatatsioon) ja funktsioonis, mille põhjus on esmaselt hingamissüsteemis tekkinud muutused ja nende tagajärjel tekkinud pulmonaalhüpertensioon.

Miks me ei tohiks unustada D-vitamiini?

D-vitamiin on tõenäoliselt kõige populaarsem vitamiin. Kui aastakümneid tagasi oli õpikutes kirjas, et D-vitamiini defitsiidi sümptomid on luumurrud ja pikkade toruluude kõverdumine lastel, siis juba paarkümmend aastat on teada, et D-vitamiini defitsiidiga seostub kasvajate areng, immuunsüsteemi seisukord, põletikuliste haiguste kulg, lihastoonus, mälu ning veel mõndagi.

Depressioon meestel – mida märgata ja kuidas aidata?

Psüühikahäirete esinemissagedus kasvab kõikjal maailmas. Erinevate pikemaajaliste levimusuuringute prognooside kohaselt on oodata vaimse tervise probleemide jätkuvat suurenemist ühiskonnas, kõige enam kasvab meeleolu- ja ärevushäirete levimus.

Uudised

Balti Ateroskleroosi Ühingu VIII kongressil said sõna oma ala spetsialistid

Eelmise aasta lõpus Eestis toimunud Balti Ateroskleroosi Ühingu VIII kongress tõi kokku sadu oma ala spetsialiste 29 riigist. Seekordsel kongressil keskenduti teadustööle ateroskleroosi uurimisel ning ateroskleroosi bioloogilisele ravile.

Naise tervise XVI konverents „Aegumatu naine“

Märtsi alguses Tallinnas Viru konverentsikeskuses toimunud naise tervise konverentsil käsitleti naistega seotud teemasid nii emotsioonide, psüühika kui ka rakutasandil ning jagati tervisega seotud uusi suundumusi, teadmisi ja ka lootusi.

Haigusjuht: tsöliaakia diagnoosimine täiskasvanueas

51-aastane naisterahvas kutsuti perearsti vastuvõtule seoses rauavaegusaneemiaga, et selgitada välja aneemia võimalikud põhjused.