Uudised


Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing

  • Gätlin Roots
  • Triinu Niiberg-Pikksööt
  • Katrina Laks
  • Marge Vaikjärv
  • Kristi Tamela
  • Telli ajakiri
MTÜ Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing loodi ametlikult 2019. aasta märtsis. Idee patsientidele suunatud ning neid koondava ühingu loomiseks tekkis Eesti Peavalu Seltsi, Connected Health klastri ja Novartise korraldatud terviseinnovatsiooni üritusel “Migraine Innovation Challenge and Hack” 2018. aasta novembris.

Patsiendi nõustamine kognitiivse psühholoogia vaatenurgast

Nõustamise mõistet saab defineerida mitmeti, kuid lõpuks taandub see siiski teatud viisil suhtlemisele patsiendi ja nõustaja vahel. Suhtlemisviis võibki olla veidi erinev, kuid olenemata taustateooriast kuulub nõustaja kompetentsi terve rida teadmisi, oskusi, toetavaid hoiakuid ja uskumusi ning ka motivatsioonikomponent, mis võimaldab nõustamissituatsioonis efektiivselt toime tulla.

Arsti kohustused Eesti kohtupraktikas

„Ainult see arst ei eksi, kes mitte midagi ei tee,“ sõnas radioloog Martin Reim eelmisel aastal Lege Artisele antud intervjuus. Nii see ilmselt tõesti on ning see ütlus kehtib igal elualal. Arsti töö on aga eriti vastutusrikas. Iga eksimus võib otseselt mõjutada patsiendi tervist ning samas tuua nii arstile kui ka tervishoiuasutusele kaasa kahju hüvitamise nõude ja äärmuslikul juhul ka kriminaalvastutuse.

Valus ja ilus raamat „Me armastame elu“

Metastaseerunud rinna­vähiga naiste toetuseks valminud raamat on esimene selle raske haigusega kokku puutunud inimeste kogemustest kõnelev tekstide kogum.

Kas kehaline aktiivsus parandab KOK-iga haige elukvaliteeti?

Regulaarne mõõdukas kehaline aktiivsus (kõndimine, jalgrattasõit) on tervisele igas vanuses kasulik. KOK-i puhul on kasutusel mitmeid toimivaid treeningu­mudeleid. Ülevaade keskendub KOK-iga haige kehalisele aktiivsusele ning erinevatele treeninguvormidele, et igapäevaeluga toime tulla.

Antikoagulatsiooni taasalustamine kodade virvendusarütmiaga patsiendil ajuinsuldi järgselt

Kodade virvendusarütmia (KVA) on kardioemboolilise ajuinfarkti oluline riskifaktor, mille tõttu on trombemboolia riskifaktoritega KVA-ga patsientidele näidustatud suukaudne antikoagulantravi. Kui ajuinfarkt on tekkinud antikoaguleerimata patsiendil või antikoagulantravi foonil, on ebaselge, millal peaks raviga (taas)alustama. Veelgi ebaselgem on, millal võiks alustada antikoagulantraviga patsientidel, kellel on esinenud koljusisene verejooks.

Uus diabeedi ja kardiovaskulaarsete riskide käsitlusjuhend

Euroopa Kardioloogide Selts (ESC) andis koos Euroopa Diabeediuuringute Assotsiatsiooniga (EASD) 2019. aasta septembris kolmandat korda välja juhendi diabetes mellitus’e (suhkurtõbi, DM) ja eeldiabeediga patsientide kardiovaskulaarsete riskide vähendamiseks ning kaasuvate südame-veresoonkonnahaiguste parimaks nüüdisaegseks käsitlemiseks.

Täppismeditsiinis ei ole keskmist patsienti

Onkoloogia arengusuunad keskenduvad üha enam aspektile, et iga kasvaja on ainulaadne – nii peaks seda olema ka ravi. Üks lähenemisviis ei sobi enam kõigile ning vähigenoomi testide abil püütakse leida just see ravim, mis annab parima tulemuse vastavalt avastatud geenimuutusele.

Haigusjuht: kutseastma

Hingamisteed on töökeskkonna mõjude sagedaseks sihtmärgiks. Töökeskkonnast põhjustatud hingamisteede haigused võivad olla mitmesugused ning olenevad hingamisteedesse sattuvast materjalist, ekspositsiooni pikkusest, ekspositsiooni tüübist ja keha vastusest ekspositsioonile. Suurt rolli mängivad vastavate ainete keemilis-füüsikalised omadused (1) (vaata tabel 1).

Neljas OSAK Eesti turul: edoksabaan

Tänavu jaanuaris lisandus edoksabaan Eestis soodusravimite nimekirja. Edoksabaan on otsene faktori Xa inhibiitor, mille kasutamise näidustused on insuldi ja süsteemse emboolia ennetamine mittevalvulaarse kodade virvendusarütmiaga (KVA) patsientidel, süvaveenitromboosi (SVT) ja kopsuarteri trombemboolia (KATE) ravi ning korduva SVT ja KATE ennetamine. Erinevalt teistest otsese toimega suukaudsetest antikoagulantidest (OSAK) ei ole edoksabaanil näidustust kasutamiseks põlve- ja puusaliigese proteesimise korral.

Immuunravi kasutamine onkoloogias

Immuunteraapia on kujunenud vähiravi oluliseks osaks ning on parandanud paljude hematoloogiliste ja soliidtuumorite puhul patsientide prognoosi. Peamine edu põhjus on immuunmoduleerivad antikehad (ingl checkpoint inhibitors) ja kimäärse antigeeni retseptoriga (ingl chimeric antigen receptors, CAR) T-lümfotsüüdid. Artikkel annab ülevaate viimase aja olulistest tulemustest ja käimasolevatest uuringutest, mis on paljuski keskendunud ravimikombinatsioonidele ja perioperatiivsele kasutusele. CAR-T-rakuteraapia efektiivsus ja ohutus on kinnitunud akuutse lümfo­blastilise leukeemia (ALL) ja difuusse B suurerakulise lümfoomi (DLBCL ) ravis ning palju rakuteraapiauuringuid on käimas.

Psoriaasi ravis kasutatavad bioloogilised preparaadid

Psoriaas on krooniline ägenemiste ja remissioonidega kulgev nahahaigus, mille ravi võib olla pikk ja sageli vähese efektiivsusega. Laialt kasutusel olevad ravi­meetodid (lokaalsed raviprotseduurid, süsteemne immunosupresseeriv ning naharakkude jagunemist ja diferentseerumist moduleeriv ravi) on paljudel juhtudel vaid ajutise efektiga, soovimatute kõrvaltoimetega ning patsiendile ebamugavad.

Bioloogilised ravimid ja biosimilar’id reumatoloogias 

Reumatoloogias kasutatava bioloogilise ravi eesmärk on täpsem ehk sihtmärgistatud põletikuvastane toime, kus ravimina organismi viidud antikehad seonduvad kas rakupinnal oleva retseptori või ringlevate tsütokiinidega ning seeläbi pidurdavad põletikuprotsessi (1).

Haigusjuht: jämesoolevähi bioloogiline ravi

Kui veel 30 aastat tagasi tunti metastaatilise kolorektaalvähi ravis peamiselt vaid ühte ravimit – 5-fluorouratsiili (5-FU), siis praegu on lisaks keemiaravimitele kasutusel ka mitu erineva toimemehhanismiga bioloogilist ravimit. Artiklis on kirjeldatud meessoost 67aastase patsiendi haiguslugu, kelle ravis kasutati muuhulgas ka mitmeid bioloogilisi ravimeid, sh sihtmärkravi ja immuunravi. Artikli lõpuosast saab lühiülevaate immuunravi harvaesineva, kuid tõsiste tagajärgedega kõrval­toime − hepatiidi − käsitlusest. Tänapäeval ei piirdu metastaatilise kolorektaalvähi puhul bioloogilise ravi võimalused antud haigusjuhus kasutatutega, vaid sõltuvad konkreetse patsiendi kasvaja molekulaarsetest omadustest.

Toomas Toomsoo: arsti suurim viga on hoolimatus

Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Confido tervisekeskuse neuroloog Toomas Toomsoo on veendunud, et arsti ametisse on eksimine sisse kodeeritud. Raviotsust tehes ei tea arst, et otsus võib olla ekslik. Toomsoo sõnul on arsti suurim viga hoopis hoolimatus, seda nii patsiendi kui ka iseenda suhtes.

Esimene samm bioloogiliste ravimite laiema kasutuse poole on tehtud

Möödunud aasta keskel lisati haigekassa soodusravimite nimekirja adalimumab. See tähendab, et arstid saavad seda retseptiga välja kirjutada ning patsiendid jaeapteegist ka osta. Tegemist on esimese monoklonaalse antikehaga, mis on Eestis lisatud soodusravimite nimekirja. Siiani on monokloone kasutatud ainult haiglatingimustes.