Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Soome Reumatoloogia Seltsi ühiskoosolek

12.–13. septembril toimus Helsingis Eesti ja Soome reumatoloogia seltside ühiskoosolek. Kõne alla võeti reumatoidartriidi ravi käsitlemata vajadused, süsteemse erütematoosse luupuse uued kriteeriumid, borrelioos, osteoporoos, müopaatiad ja nendega seotud haigusjuhud. Eelmine samalaadne ühiskoosolek toimus Tallinnas 2015. aastal.

Euroopa kardioloogide seltsi kongressil esitleti viit uut ravijuhendit

Euroopa kardioloogide seltsi (European Society of Cardiology, ESC) kongress toimus tänavu 31.08.–4.09. Pariisis koos kardioloogia maailmakongressiga (World Congress of Cardiology). Tõmbamaks tähelepanu südame- ja veresoonkonna­haiguste levimusele, käsitlusele ja ravile maailma eri nurkades oli kongressi peateema kardiovaskulaarne tervis globaalsel tasandil.

Vähihaige hirmud

Surm on meie kõigi jaoks vältimatu. On oluline, et inimene suudaks surma võimalusele avatult vastu astuda − see suhtumine vabastab energia edasi elamiseks.

Haigusjuht: kolme pahaloomulise kasvaja tervistav ravi ühel inimesel

24. mail 2019 toimus Tartus Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi korraldatud onkoloogiakonverents „Tervistav vähiravi”. Artiklis kirjeldatakse konverentsil esitletud haigusjuhtu, kus mehel oli elu jooksul diagnoositud ja tervistava eesmärgiga ravitud kolme erinevat pahaloomulist kasvajat.

Psoriaasiuudised


Eakad ja ravijuhendid – millal juhendeid järgida?

Ravijuhendite osatähtsus meditsiinis on pigem suurenemas kui vähenemas. Aeg-ajalt võib eeskujulik ravi­juhendi järgmine osutuda eakat patsienti pigem ohustavaks. Otsus, kas ja millal ravijuhendit järgida, on üks arstikunsti väljendusi.

Vererõhu langetamine kroonilise neeruhaiguse korral

Hüpertensioon on neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel sage kaasuv haigus. Neer on vastuvõtlik kahjustustele ja kui neerufunktsioon on juba häiritud, võib edasise neerukahjustuse oht olla kõrgenenud vererõhk. Kui kõrgenenud vererõhk on tuvastatud, saavutatakse vererõhu eesmärgid tavaliselt elustiiliga seotud muutustega. Näiteks naatriumipiirangu ja kehakaalu langusega koos farmakoloogilise raviga.

Kroonilise urtikaaria uued ravisoovitused

Möödunud aastal võeti vastu urtikaaria ravijuhend (The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria). Artikkel annab ülevaate haigusest ning sellest, millised on olulisemad muudatused võrreldes eelmise juhendiga.

Krooniline lümfotsüütleukeemia muutuste tuules

Kroonilise lümfotsüütleukeemia ravis on suurte muutuste aeg. Seni olid raviskeemi valikul määravaks patsiendi vanus, üldseisund ja kaasuvate haiguste olemasolu. Nüüdsest aga tuleb lisaks arvestada haiguse bioloogilise olemusega (riskifaktorite leid, MRD staatus), mis muuhulgas eeldab Eestis uute laboratoorsete meetodite juurutamist. Keemiaravi osakaal ravis kindlasti väheneb, kuid vähemalt esialgu täielikult ei kao.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ägenemine

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ägenemist defineeritakse kui ägedat seisundit kaebuste süvenemisega, mis on tugevamad kui igapäevaselt varieeruvad hingamiskaebused, ja mis põhjustab ravi täiendamist.

Pikaaegne antitrombootiline üksik-, kaksik- või kolmikravi

Artikkel annab põgusa ja mittetäieliku ülevaate erinevatest kardiovaskulaarhaiguste stsenaariumitest, mille tõttu võib patsiendi raviskeemis olla üks või mitu anti­trombootilist ravimit.

Uudised


Tööga seotud peavalu

Peavalu on väga sagedane kaebus (1). Epidemioloogilised uuringud näitavad, et eluaegne peavalude levimus ulatub 90%-ni elanikkonnast (2). Sagedasemad peavalud on esmased, nagu migreen, pingetüüpi peavalu ja trigeminaalsed autonoomsed peavalud (3). Need peavaluvormid esinevad kõige sagedamini noores täiskasvanueas. Ühtlasi on tegemist tööealise rahvastikugrupiga.

Unehäire – närvihaiguse sümptom ja põhjus

Neurodegeneratiivsete haigustega kaasnev une-ärkvel­olekurütmi düsregulatsioon ja une fragmenteerumine võivad olla närvihaiguse varaseks sümptomiks. Neurodegeneratsiooni võimendavaiks tegureiks võivad olla nii primaarsed unehäired kui ka uinutid.

ENMG – kuidas sellest aru saada?

Elektroneuromüograafia (ENMG) on kõige sagedasem perifeerse närvisüsteemi seisundi hindamiseks kasutatav uuring, mille võimalused ei hõlma vaid fokaalsete ja generaliseerunud neuromuskulaarsete haiguste diagnoosimist, vaid ka prognoosi ja ravi tõhususe hindamist. Kõige sagedamini tehakse uuring kaheosalisena. Kõigepealt uuritakse nõrkade elektrivooluimpulsside abil närvide tööd (neurograafia). Seejärel hinnatakse närve ning peenikese nõelelektroodi abil täiendavalt ka lihast (müograafia).

Margot Bergmann: kõikide võimalike teenuste hoidmine üldhaiglas ei ole ratsionaalne

Suve hakul Põlva haigla juhina tööle asunud Margot Bergmann ütles intervjuus Lege Artisele, et tuleb teha otsuseid, milliseid erialasid peaks haiglas hoidma ja mis võiksid liikuda teistesse haiglatesse. Bergmann soovib suurendada Põlva haigla mõju taastus- ja järelravihaiglana. Parandama peaks ka eriarstide kättesaadavust. Intervjuus Lege Artisele andis Bergmann aimu, kuidas see on õnnestunud, ning rääkis ka järgmise aasta plaanidest.

Töötame üleriigilise digiregistratuuri arendamiseks koos edasi

Alates 9. augustist 2019 saab patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikidesse Eesti piirkondlikesse, kesk- ja üldhaiglatesse. Üleriigilisest digiregistratuurist võiks saada patsientidele mugav broneerimissüsteem, raviasutustele aga võimalikult kasulik lahendus oma töö korraldamisel.