Kolmas aasta organisatsiooni Scandiatransplant assotsieerunud liikmena: oleme Euroopa keskmisel tasemel, kuid arenguruumi on veel küllaga

Alates 2017. aasta oktoobrist on Tartu Ülikooli Kliinikumi transplantatsiooni­keskus Scandiatransplanti (rahvusvaheline elundivahetusorganisatsioon, mis ühendab Islandi, Norra, Rootsi, Soome ja Taani kõiki elundisiirdamiskeskuseid) assotsieerunud liige. Scandiatransplanti liikmesriikides elab kokku 28,9 miljonit inimest, seega on tõenäosus sobiva doonori leidmiseks õigel ajahetkel 20 korda suurem kui Eestis üksinda. Seni on uutes oludes toimetatud kaks aastat ja 10 kuud ning aeg on teha esimesi kokkuvõtteid.

Uudised


Vahur Valvere: viimane riiklik vähistrateegia lõppes Eestis pea viis aastat tagasi ja rahvatervise arengukava ei ole suutnud vähistrateegia funktsioone üle võtta


Krooniline südamepuudulikkus ja ravimid

Arvestades elanikkonna vananemist, on krooniline südamepuudulikkus (KSP) järjest sagenev haigusseisund arstide igapäevapraktikas ning aina enam on patsiente, kellel on lisaks kaasuvad kroonilised haigused, mis teevad ravimite koostoimete ja ravimite kardiaalsete kõrvaltoimete tõttu nende käsitlemise üha keerukamaks.

Ülekaalu mõju viljakusele ja viljatusravile

Viljatust defineeritakse kui ebaõnnestunud rasestumist regulaarse ja kaitsmata suguelu korral vähemalt 12 kuu jooksul. Ülekaal on teadaolev modifitseeritav naiste viljatust põhjustav riskifaktor, mis mõjutab lisaks naise tervisele ka lapse terviseriske raseduse ajal, vastsündinuna ning kardiometaboolseid riske hilisemas elus. Seetõttu on rasedust planeerivate naiste ülekaalulisusega tegelemine olulise tähtsusega (1).

Kardioanesteesia ajalugu ja tänapäev

Artikli eesmärk on kajastada kardioanesteesia arengut, rõhutades selle eriala noorust ja asjaolu, et tegemist on väljapaistva näitega meditsiinis, kuidas erialade koostöö aitas muuta elujõuliseks kardiokirurgia ja luua anestesioloogia subspetsialiteedi kardioanesteesia näol.

Haigusjuht: ulatusliku torakaalaordi aneurüsmi kaheetapiline ravi aordikaare hübriidproteesi ning endovaskulaarse stentproteesimisega

Haigusjuhu ülevaade kirjeldab 69aastase meespatsiendi käsitlust pärast üleneva rinnaaordi kihistumise ning alaneva rinnaaordi aneurüsmi diagnoosimist. Frozen Elephant Trunk on Stanford A tüüpi aordidissektsiooni ning -aneurüsmi raviks kasutatav meetod, mille käigus asendatakse ülenev aort, aordikaar ja alaneva aordi algusosa hübriidproteesiga. See raviviis hõlbustab teises etapis planeeritavaid endovaskulaarseid operatsioone torakaalaordil. Sellist kaheetapilist ravi kasutati ka antud patsiendi puhul.

Astma ägenemise käsitlus

Artikkel annab ülevaate astma ägenemise põhjustest, diagnoosimisest ja ambulatoorsetest ravivõimalustest.

Koroonaviiruse levimuse uuringust Eestis

Et koroonakriisi juhtimiseks oleks võimalik teha Eesti andmetele tuginevaid tõenduspõhiseid otsuseid ning koostada ka eriolukorrast väljumise strateegia, tegid Tartu Ülikooli teadlased üsna kriisi alguses valitsusele ettepaneku vastava uuringu läbiviimiseks. Samuti sooviti uuringu abil teada saada täpsemaid andmeid haigust mõjutavate tegurite kohta. Valitsus nõustus uuringut rahastama ning ajavahemikus 23.04.–22.06.2020 viidi Eesti täiskasvanud elanike hulgas läbi neli koroonaviiruse läbilõikeuuringut.

Ükski arst ei taha olla korruptant

Kuna korruptsioonivastase seaduse (KVS) tähenduses mahub ametiisiku määratluse alla ka tervishoiutöötaja (1), on üksjagu segadust tekitanud küsimus, millistes olukordades peaksid tervishoiutöötajad end raviotsuste ja raviga seotud toimingute tegemisest taandama. Artiklis proovitaksegi sellele küsimusele vastata ning anda ülevaade, mida plaanitakse Eestis selle probleemi lahendamiseks ette võtta.

Tehnoloogiapõhine kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste neurorehabilitatsioon ajukahjustusega lastel

Artikkel on ülevaade 29. jaanuaril 2020 Tartu Ülikoolis kaitstud arstiteaduse filosoofiadoktori väitekirjast „Kaasaegsete kognitiivsete sekkumistehnikate loomine pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ajukahjustusega lastel“. Töö eesmärk oli uute tehnoloogiapõhiste meetodite kasutuselevõtmine neurorehabilitatsioonis, mis on suunatud neuroloogiliste häiretega lastele, kellel esineb kas pea­trauma, epilepsia või tikkide diagnoos ning kognitiivsed ja sotsiaalsed häired.

Ameerika Diabeedi Assotsiatsiooni 80. aastakoosolek 12.–16. juunil 2020

Seekordne ADA aastakoosolek pidi toimuma Chicagos, kuid nagu paljude teiste rahvusvaheliste ürituste puhul sel aastal, segas koroonapandeemia vahele ja koosolek toimus virtuaalselt.