USA diabeediliidu 78. aastakoosolek oli pühendatud kliinilistele teemadele

22.–26. juunil 2018 toimus Ameerikas Orlandos USA diabeediliidu (ADA) 78. aastakoosolek. Sel aastal ei tutvustatud ADA-l ühegi paljude osalejatega pikaajalise ravimiuuringu tulemusi. Konverents oli pühendatud kliinilistele teemadele ning lisaks tutvustati uut ADA/EASD 2. tüüpi diabeedi ravijuhendit, kuhu oli võimalik teha kuni 01. juulini 2018 veel parandusettepanekuid ja mille lõplik esitlus toimub selle aasta oktoobris Euroopa diabeediuuringute liidu (EASD) kongressil Berliinis.

Ülevaade 7. Balti Ateroskleroosi Ühingu kongressist

6.–7. aprillil toimus Tallinnas 7. Balti Ateroskleroosi Ühingu kongress. Kõrgetasemeline kongress andis laialdase ülevaate kardiovaskulaarsete riskifaktorite (peamiselt düslipideemia, diabeedi ja hüpertensiooni) käsitlusest. Lisaks ekspertide suulistele ettekannetele oli kongressil ka märkimisväärne hulk posterettekandeid, mis lisasid kongressile teaduslikku sisu.

Uudised


Eesti Naistearstide Selts: noortenõustamise teenuse kvaliteedi tähtsust ei tohi alahinnata

Eesti Naistearstide Seltsi (ENS) juht dr Made Laanpere rõõmustas Lege Artisele intervjuud andes, et kvaliteedinäitajate poolest kuulub Eesti sünnitusabi maailma tippude sekka. Meeldiv on tõdeda, et üha vähem esineb meil noorte nakatumist HIV-sse, samuti on vähenenud abortide arv alaealiste hulgas. See näitab naistearstide head tööd ja õigeid tervishoiupoliitilisi otsuseid ning saavutatud taset tuleb hoida.

Tööstressist ja selle reguleerimisest meedikute töös

Tervishoiusektor on üks enim tööstressi tekitavatate töötingimuste ja -keskkonnaga tegevusvaldkondi. Euroopa vanemtööinspektorite komitee (SLIC) uuringu järgi on meditsiinitöötajatel peamisteks tööstressi faktoriteks vaimselt intensiivne töö ajasurve tingimustes, suur emotsionaalne koormus patsientide ja nende sugulastega töötamisel ning tööle iseloomulikud rasked juhtumid ja traumaatilised sündmused (4).

Haigusjuht: äge HIV-nakkuse sündroom

HIV-infektsiooni varane avastamine on oluline selleks, et patsiendil saaks võimalikult varakult alustada antiretroviirusravi ning seeläbi vältida immuunpuudulikkuse ning sellega seotud haiguste väljakujunemist, lisaks vähendada immuunaktivatsioonist tingitud kardiovaskulaarsete haiguste ning neerukahjustuse riski. Äärmiselt oluline on teada, et ravi on haiguse ennetus, ravi saav HIViga patsient ei ole teistele inimestele üldjuhul nakkusohtlik.

Keeruline haigus porfüüria

Porfüüria diagnoosimine võtab kaua aega tihti just ebamääraste sümptomite tõttu, kuid kuna porfüüria ägedad vormid võivad olla eluohtlikud, siis on oluline õigeaegne diagnoosimine ja ravi alustamine.

Koloskoopia kvaliteedi tähtsus jämesoolevähi sõeluuringus

Artiklis tutvustatakse ja kirjeldatakse kvaliteedikriteeriumeid, mida sõelkoloskoopial saab hinnata. Enamik neist registreeritakse Eestis 2016. aastal alustatud jämesoolevähi sõeluuringul. Praeguseni ei ole aga saadud infot täies mahus analüüsitud, kuid kindlasti tuleks sellega algust teha.

Migreeni ravi erakorralises meditsiinis

Migreen on primaarsete peavalude hulka kuuluv haigus. Tegemist on kõige sagedasema neuroloogilise haigusega, mida põeb 17,6% naistest ja 5,7% meestest (1). WHO peab tugevaid migreenihoogusid üheks kõige halvavamaks haigusseisundiks, mida on võimalik võrrelda dementsuse, tetrapleegia ja aktiivse psühhoosiga (2).

Kolmiknärvi neuralgia on üks sagedasim näovalu põhjus

Rahvusvahelise peavalude klassifikatsiooni värske, 3. väljaanne (ingl. k International Classification of Headache Disorders, 3rd edition – ICHD-3) avaldati Rahvusvahelise Peavalu Seltsi (ingl. k International Headache Society – IHS) ametlikus teadusajakirjas Cephalalgia 2018. a alguses (1). Klassifikatsiooni kohaselt kuulub klassikaline kolmiknärvi neuralgia (KNN) kolmandasse peatükki. Tegemist on ühe sagedasema näovalude põhjustajaga, mis mõjutab olulisel määral inimeste elukvaliteeti. KNN diferentsiaaldiagnoos sisaldab esmaste peavalude peatükki kuuluvaid teatud trigeminaalseid autonoomseid peavalusid (ingl. k trigeminal autonomic cephalalgias – TAC) ning mõnel juhul esmast lõikavat peavalu (ELP). Kuna mõneti sarnastel pea- ja näovaludel võivad olla sekundaarsed põhjused, mille hulka kuuluvad eeskätt kolmiknärvi neuropaatia, ninakõrvalkoobaste patoloogia, teatud stomatoloogilised haigused, temporomandibulaarliigeste patoloogia, siis kuuluvad esmased KNN juhud neurovisualiseerimisele.

Sisuturundus: DYNAGITO uuring: kombinatsioonravi saavatel patsientidel esines vähem keskmise kuni mõõduka raskusega ägenemisi

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) on haigus, mida iseloomustab progresseeruv õhuvoolutakistus hingamisteedes (obstruktsioon). Eesti Kopsuarstide Seltsi 1.-2. juunil toimunud aastakoosolekul keskenduti KOKiga seotud ettekannetes KOKi ägenemise mõjudele ning hiljuti avaldatud uuringule DYNAGITO, milles uuriti erinevate raviskeemide efektiivsust KOKi ägenemise ärahoidmisel.

Südamekahjustusega onkoloogilise haige taastusravi

Südamekahjustusega onkoloogiline haige on taastusravi seisukohalt keerukas patsient, kuna ravi planeerimisel tuleb arvestada nii südamehaigele iseloomulikke kui ka onkoloogilise haiguse või selle raviga seotud probleeme. Seetõttu vajab patsient esmalt põhjalikku seisundi hindamist, et teha kindlaks nii südamekahjustuse iseloom ja ulatus kui ka kaasuvad haigused ning funktsioonihäired.

Haigusjuht: kiiritus- ja keemiaravi hiline kardiotoksiline toime

  • Eno-Martin Lotman
  • Riina Vettus
  • Andrei Šamarin
  • Maire Tiivel
  • Telli ajakiri
Onkospetsiifilise ravi tulemusena võivad patsiendil aastaid hiljem avalduda kardioloogilised hilistüsistused, seetõttu on oluline preventiivne lähenemine onkoteraapia planeerimisel, onkoloogilisest haigusest paranenud patsientide järelkontroll ning kardioprotektiivse ravi kasutamine.

Süsteemravi ja selle kardiotoksilisus

Kasvajate senisest varasem diagnoosimine, täpsem levikuulatuse hindamine ning ravi on kaasa toonud vähisuremuse märkimisväärse vähenemise. Ent praeguse süsteemraviga (keemia-, sihtmärk- ning immuunraviga) tekkida võivad kõrvaltoimed, sh mõju südamele, on olulised elukvaliteedi languse ning suremuse põhjused neil, kes selle haigusega elavad või on haiguse seljatanud. Seetõttu on oluline mõista kasvajavastaste preparaatide mehhanisme ning riske, et ennetada ja õigeaegselt ravida võimalikke kõrvaltoimeid.

Pille Sillaste: valu- ja palliatiivravi valdkonda on vaja arendada

Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravikeskuse juhataja Pille Sillaste ütles Lege Artisele, et lihtne inimlikkus – uurida patsientidelt nende soove, küsida, mida nood ise tahavad või kus igatsevad näiteks oma elu lõppu veeta – ei võta tegelikult üldse palju aega, ometi ei ole see Eestis kombeks. Inimlikkuse vähesus, nentis kogenud arst, ei ole paraku meie palliatiivravi ainus probleem.

Uus proovikivi – onkokardioloogia

Viimastel aastakümnetel on südamehaigete käsitlus ja ravimeetodid üsna palju muutunud – meil on kasutada hulgaliselt ravimeid, protseduure, millega patsientide prognoosi parandada ja elu pikendada. Mõneti on aja jooksul muutunud ka patsientide kardiaalsed probleemid ning kardiolooge ootavad ees uued proovikivid.