Uudised


Euroopa sünnitusabi ja günekoloogia 26. kongress Pariisis

Euroopa naistearstide ühendus (European  Board and College of Obstetrics and Gynaecology ehk EBCOG on Euroopa eriarstide ühenduse (Union Européenne des Médecins Spécialistes ehk UEMS) allüksus ning sinna kuulub 36 riiki. EBCOGi kongress toimub keskmiselt kord kahe aasta jooksul ning hõlmab endas laia teemadevalikuga teoreetilisi loenguid ning praktilisi töötubasid sünnitusabi ja günekoloogia vallas.    

Eesti leukeemia- ja lümfoomihaigete liit

Eesti leukeemia- ja lümfoomihaigete liit sai alguse 2005. aastal, võitlemaks tänapäevase ravi kättesaadavuse eest Eestis. Peatselt see eesmärk saavutati ning praeguseks on silme ees uued sihid. Enim teeb muret möödunudaastase töövõimereformiga päevakorda kerkinud puude ja töövõime tõestamise probleem, millele lahendust paraku niipea ei paista.    

Tööstressi levik ja selle leevendamine töönõustamisega

Eestis viimastel aastatel tehtud uuringud näitavad väsimuse, kurnatuse, ärrituse ja stressi ulatuslikku levikut. Täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuringu andmetel tundsid üleväsimust üsna tihti ja peaaegu alati viimase 12 kuu jooksul pooled vastanutest ning peaaegu talumatut või tavalisest suuremat stressi viimasel kuul märkis ligi veerand vastanutest. Rohkem kui varem masendunud, õnnetu või depressioonis olevana märkis end üle viiendiku vastanutest (4). Depressioonitunnuseid, mis saavad tihti alguse kroonilisest stressist, üleväsimusest ja läbipõlemisest, märkis 2018. aastal MTÜ Peaasi tehtud uuringu järgi üle poole töötajatest (5).     

Parasiitmüoomisõlm

Emaka leiomüoomid on emaka healoomulised silelihaskoekasvajad, mis tekivad naistel tavapäraselt keskmises ja hilises reproduktiiveas ning on põhiliseks hüsterektoomia põhjuseks.     

Millised rasestumisvastased meetodid on Eestis populaarsed ja mis mõjutab nende kasutamist?

Soovimatu raseduse eest on end vaja kaitsta peaaegu 30 aastat – see on märkimisväärne aeg naise ja pere elust. Rasestumisvastaste meetodite (edaspidi RVM) kasutamine on muutunud aastatega üha olulisemaks, mõjutades nii naise ja perekonna heaolu kui ka ühiskonda tervikuna. Artikkel annab ülevaate magistritööst, mille tarbeks uuriti, kui paljud rasedust vältida soovivad naised kasutavad kas mittetõhusaid meetodeid või ei kasuta neid üldse ning milliseid barjäärid RVM-ide kasutamist takistavad.    

Metaboolne sündroom ja mehe reproduktiivhaigused

Metaboolne sündroom on haiguste „kvartett“, mida iseloomustab ülekaalulisus, kõrgvererõhktõbi, vererasvade ainevahetuse häire ning kõrgenenud veresuhkurutase. On teada, et metaboolne sündroom suurendab diabeedi ja südamehaiguste tekke riski. Metaboolne sündroom mõjutab ka reproduktiivhaiguste kujunemist. Artiklist saab ülevaate, milline otsene või kaudne mõju on metaboolsel sündroomil mehe reproduktiivtervisele.     

Müokardiit: mitme näoga haigus

Müokardiit on väga erineva kliinilise pildiga haigus, mille aluseks on südamelihase põletik. Enamasti on haiguse vallandavaks faktoriks äge viirusinfektsioon, mis nakatab ka müokardi. Tihti paraneb müokardiit toetava raviga. Mõnel juhul võib aga tekkida krooniline müokardiit, milles on oluline osa autoimmuunsel reaktsioonil.    

Anonüümne HIVi nõustamine ja testimine Eestis

Anonüümsete kabinettide roll HIV-i nakatunute avastamisel Eestis on olnud märkimisväärne, sealhulgas ka haavatavate rahvastikurühmadeni jõudmine. Uues riiklikus HIV-i tegevuskavas aastateks 2017–2025 on HIVi testimisel endiselt prioriteetseks meetmeks anonüümse ja vabatahtliku HIVi testimise ja nõustamise pakkumine, samuti kogukonnapõhine testimine ja nõustamine. Tervishoiuasutustes on küll testimine sagenenud, kuid arenguruumi on omajagu.    

Tsöliaakia ja viljakus

Et tsöliaakia korral on põhiliselt kahjustatud peensoole limaskest, siis pole haigus seotud munajuhade sulguse, suguteede põletike ega ka otseselt ovulatsiooni toimumisega. Kuna tsöliaakia mõjutab toitainete imendumise häirete tõttu paljude organismi funktsioonide toimimist, arvatakse, et ka reproduktiivfunktsioon võib olla tsöliaakia puhul mõnevõrra häiritud.     

Põletikulist soolehaigust põetakse üha rohkem

Põletikulise soolehaiguse all peetakse silmas haavandilist koliiti (HK) ja Crohni tõbe (CT), mõnel patsiendil on leitud nii haavandilisele jämesoolepõletikule kui ka Crohni tõvele iseloomulikke jooni (1). Tegemist on seedetrakti eri osade kroonilise põletikuga, mille etioloogia pole tänapäevani lõpuni selge (2). Nende haiguste äratundmise oskus muutub aina tähtsamaks, kuna põletikulise soolehaiguse levimus on kasvamas igal pool maailmas (3).    

Hirm protseduuride ees hoiab kolorektaalvähiga patsiente arstide eest varjus

Kolorektaalvähk (KRV) on vastuoluline haigus – õigeaegselt avastatuna võib see olla täiesti ravitav, kuid paraku võib tee vähi avastamiseni olla pikk ja konarlik, selle kestel vähk aga piltlikult öeldes käed rüpes ei oota ega vaata. Ühelt poolt on mitmed vähile viitavad sümptomid patsiendil ammu olemas, kuid teiselt pool on teadmatus ja mõnes mõttes ka hoolimatus iseenda suhtes need, mis takistavad seisundit täpsustamast. Ühelt poolt on kogu diagnostika olemas ja kättesaadav üle kogu Eesti, kuid teisalt hoiab hirm protseduuride ees patsienti kaua omaette arstide eest varjus.     

Raine Pilli: Eestis puudub süsteemne vaimse tervise käsitlus

Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku juhataja Raine Pilli sõnul on psühhiaatria eriala viimastel aastakümnetel palju muutunud nii sisulise lähenemise kui ka personali poolest. Institutsionaliseeritud psühhiaatria tugines arstile ja ravimitele, suurele statsionaarse ravi osakaalule. Kaasaegne psühhiaatria on aga vaid üks osa vaimse tervise ja igapäevase toimetuleku toetamisest ning eelistatud peaks olema ambulatoorne ning võimalikult vähe inimest tema tavakeskkonnast eemaldav ravi. Paljude psüühikahäirete puhul on põhirõhk tegelikult mujal – mitte arstlikul ravil, vaid sotsiaalravil, nagu sotsiaalhoolekandemeetmed, töö kohandamine jms. Selle muutusega ei ole me Eesti riigis aga piisavalt hästi hakkama saanud ja seetõttu puudub meil süsteemne vaimse tervise käsitlus.    

Jämesoolevähi sõeluuring aitab ennetada sageli esinevat vähki

Jämesoolevähi ennetusprogramm on praeguseks käigus olnud poolteist aastat. Sõeluuringuga alustati 2016. aasta juulikuust ning pooleteise aasta jooksul on kutse sõeluuringus osalemiseks saanud 1955., 1956. ja 1957. aastal sündinud inimesed. Sel aastal oodatakse sõeluuringule 1954. ja 1958. aastal sündinud ravikindlustatuid ning n-ö teise ringiga alustavad 1956. aastal sündinud. Uuringukutse saadetakse sihtrühma kuuluvatele 60–69aastastele inimestele iga kahe aasta tagant nii digitaalselt patsiendiportaali kui ka paberil rahvastikuregistripõhisele postiaadressile.