Kiirabi proviisor: vaktsineerimise korraldamine oli suur katsumus

Tallinna Kiirabi apteegi juhataja Karin Alamaa-Aas tunnistas, et COVID-19 vastu vaktsineerimise korraldamine oli tema jaoks suur katsumus. Ta leiab, et vaktsineerimata inimesel pole võimalik kiirabis töötada.

Olulist COVID-19 vaktsiinidest

Ravimite (sh vaktsiinide) kohta esitatud ja hinnatud efektiivsuse, ohutuse ja kvaliteedi andmed on koondatud ravimi omaduste kokkuvõttesse. Ka kogu praeguseks teadaolev informatsioon COVID-19 vaktsiinide kohta on kirjas vaktsiinide ravimiteabes.

Valmivat ravimipoliitika dokumenti tabas kriitikalaviin

Ravimivaldkonnaga seotud organisatsioonid leiavad, et nende ettepanekutega pole uue ravimipoliitika dokumendi koostamisel piisavalt arvestatud. Nende hinnangul on praeguses versioonis palju vahtu ja vähe sisu.

Ravimite valmistamine apteegis

Ravimite valmistamine apteegis on apteegiteenuse osa lisaks ravimite väljastamisele ja sellega kaasnevale nõustamisele ravimite õige ja ohutu kasutamise ning säilitamise asjus. Ekstemporaalsete ravimite valmistamine on hädavajalik sellistel juhtudel, kui patsiendile sobiv ravim või vajalikus annuses ravimpreparaat puudub.

Ekstemporaalsete ravimite valmistamise kaasajastamisest

Farmaatsia valdkonna kõrgkoolid ja erialaliidud on alustanud arutelu ja eeltööd ekstemporaalsete ravimite retseptuuri ja apteekides ravimite valmistamise korralduse kaasajastamiseks.

Noorte seksuaaltervise teenused

Esimesed noorte nõustamiskeskused loodi Eestis taasiseseisvumise järgsetel aastatel. Keskuste eesmärk on olnud läbi aastate sama: parandada seksuaaltervist, pakkudes noortele sobivaid seksuaaltervise teenuseid, mis on hästi kättesaadavad, hinnanguvabad ja multidistsiplinaarse iseloomuga.

Meeste reproduktiivtrakti põletikud

Meeste sugutrakti põletikud on oluline reproduktiivmeditsiini probleem, mis mõjutab otseselt eri vanuses mehi ning kaudselt meeste partnereid ja perekondi. Peamised mehe reproduktiivtrakti põletikud on uretriit, balaniit, prostatiit ning orhiit ja epididümiit.

Ravimindutseeritud hüperglükeemia ja diabeet

Diabeet on krooniline haigus, mille levimus elanikkonnas kasvab aasta-aastalt. Rahvusvahelise Diabeediföderatsiooni (IDF) andmetel oli 2019. aastal maailmas 463 miljonit diabeeti põdevat inimest, 2045. aastaks prognoositakse selle arvu kasvu 700 miljonile.

Uus 2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi juhend – mis on muutunud viie aastaga?

Eelmine 2. tüüpi diabeedi (edaspidi DM2) ravijuhend ilmus 2016. aastal. Tegemist oli konsensusdokumendiga, mis põhines ekspertide arvamusel. 2021. aastal ilmunud ravijuhend on valminud teise metoodika järgi (vastavalt Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatule) ja on seetõttu eelmisest mõnevõrra erinev.

D-vitamiinist aastal 2021

D-vitamiin on tõenäoliselt kõige populaarsem vitamiin. Kui aastakümneid tagasi oli õpikutes kirjas, et D-vitamiini defitsiidi sümptomid on luumurrud ja pikkade toruluude kõverdumine lastel, siis juba paarkümmend aastat on teada, et D-vitamiini defitsiidiga seostub kasvajate areng, immuunsüsteemi seisukord, põletikuliste haiguste kulg, lihastoonus, mälu ning veel mõndagi.

Depressioonil on mitu nägu

Vaimse tervise rohelise raamatu järgi kogeb aastas vaimse tervise probleemi iga viies, kogu elu jooksul iga teine inimene maailmas. Kuna vaimse tervise tegurid on niivõrd laiaulatuslikud, ei ole nende probleemidega tegelemine mitte ainult tervishoiu valdkonda kuuluv, vaid kogu ühiskonda hõlmav küsimus, mis mõjutab inimeste heaolu eri valdkondades.

Põhjuseid pearingluse tekkeks võib olla mitmeid

Pearinglus ehk vertiigo on väga levinud sümptom, millega patsiendid abi saamiseks arsti poole pöörduvad. Tihti kasutavad patsiendid oma enesetunde kirjeldamiseks hoopis aga üldist sõna “tasakaaluprobleemid”, mis võib tähendada nii pearinglust kui tasakaalu puudumist, aga ka kõikumistunnet, ebakindlust, uimasust või kukkumistunnet. Mainitud sümptomid võivad aga tekkida kõik väga erinevatest põhjustest.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused

Koos sügise saabumisega on oodata ülemiste hingamisteede viirusnakkuste suuremat levikut. Kuigi sesoonsed viirushaigused on meie kliimas tavalised ja enamasti kulgevad kergelt, võivad nende sümptomid olla küllaltki häirivad. Seetõttu pöörduvad patsiendid sageli apteeki, küsimaks nõu ning leidmaks sobivaid vahendeid haigustunnuste leevendamiseks.

Dermatoloogilised probleemid eakatel

Keskmise oodatava eluea kasvuga on suurenenud eakate patsientide osakaal ning kasvutendents jätkub. Vananedes tekivad mitmed muutused nii nahas kui ka teistes organites ning paljud dermatoloogilised probleemid mõjutavad negatiivselt eakate elukvaliteeti. Eakate patsientide korral tuleb raviviiside valikul arvestada võimalike kaasuvate haiguste ja nende raviga (1).

Haavaravi konverents 2021

Maikuus toimunud haavaravi veebikonverentsil anti ülevaade nii haavade hoolduse ja ravi põhitõdedest kui ka uutest suundadest ravis. Korrati üle haavade paranemise faasid ja räägiti, kuidas neid hinnata, et määrata parim võimalik ravi. Aktuaalsed teemad olid seekord levinuimad vead haavaravis, tüsistunud operatsioonihaavad ning põletused, külmetused ja söövitused nahal.