Apteekritel on oluline roll esmatasandi tervishoius

Esmatasandi tervishoiu arengukava koostamine aastani 2035 on jõudnud teise etappi, kus aruteludes osalevad lisaks perearstidele ka teised esmatasandi tervishoiuspetsialistid, k.a apteekrid.

Kristiina Sepa doktoritöö eesmärk oli kaardistada tänapäevase apteegiteenuse osad

Tartu Ülikooli farmatseutilise ettevõtluse nooremlektor Kristiina Sepp kaitses 31. märtsil doktoritöö teemal „Kompetentsipõhine ja inim­keskne apteegiteenus – arendamine ja rakendamine Eestis“. Doktoritöö juhendajad olid kaasprofessor Daisy Volmer ja professor Ain Raal Tartu Ülikoolist ning kaasprofessor Afonso Miguel das Neves Cavaco Lissaboni Ülikoolist.

Apteegikülastajate ootused ravimialasele nõustamisele

Tänapäevane tervishoid peab olema kvaliteetne, kättesaadav ning vastama elanikkonna ootustele ja vajadustele, sõltumata sotsiaal-majanduslikust taustast. Inimesed ootavad järjest enam tuge, kuidas ise oma tervise eest hoolt kanda. Apteegid oma laialdaste asukohtadega on kõige kättesaadavamad ja ligipääsetavamad tervishoiu­asutused, kuhu ilma aega ette broneerimata sisse võib astuda ja tervise- ning ravimialast nõu küsida.

Ravimite tarneraskused on harva riigispetsiifilised

Ravimitootja ülesandeks on ravimite tootmismahtude planeerimine, toimeainete kättesaadavus, tootmine ja sellega seotud riskide maandamine, et tagada ravimi turustamine vastavalt nõudlusele. Ravimi tarneraskusega on tegemist, kui tarned ei vasta ravivajadusele – nõudlus on suurem, kui tootja suudab tagada.

Hädaabinumber 112 – elu teisel pool telefonitoru

Vastutus, mida kannan päästekorraldajana, on suur. Niipea kui vastan kõnele, algab sekundite mäng, et välja selgitada, mis, kus ja kellega juhtus. Sellest sõltub, kui kiiresti hädasolijani jõuab pääste, politsei või kiirabi.

Sipelgapuukoor: teadusliku tõenduse ülevaade

Apteekides ja looduspoodides on müügil sipelgapuukoor, mida rahvaravi- ja alternatiiv­meditsiinigruppides aktiivselt kõige raviks soovitatakse. Kui palju selle kohta aga tegelikult teada on?

Käsimüügi valuvaigistid – millal soovitada ja millal mitte?

Valu on organismi kaitserefleks vastuseks olemasolevale või potentsiaalsele kudede kahjustusele ja see avaldub ebameeldiva sensoorse ja emotsionaalse aistinguna. Valu on alati subjektiivne ning seetõttu peab uskuma patsiendi kirjeldust valu iseloomu ja tugevuse kohta.

Ülevaade mürgistusinfoliini 16662 tööst

Eesti mürgistusteabekeskus tegeleb mürgistuste esmaabi juhendamise, juhtumite triažeerimise ning mürgistusravi ja mürkkainete kohta info jagamisega, seda peaasjalikult infoliini 16662 kaudu, aga ka koolituste abil ja pidevalt uueneval kodulehel 16662.ee.

Kesknärvisüsteemi ravimid ja liiklusohutus

Autojuhtimine on enamiku täiskasvanute jaoks oluline ülesanne ja tegevus. Kahjuks on teatud kindlaid väljakirjutatud ravimiklasse seostatud sõiduhäiretega, mida võib põhjustada visuaalsete, kognitiivsete ja/või motoorsete võimete mõjutamine. Sagedamini tuvastati leiud kesknärvisüsteemi ravimitest bensodiasepiinide, teatud uinutite, erinevate antidepressantide, opioidsete ja mitte­steroidsete analgeetikumide, krambivastaste ravimite, antipsühhootikumide, parkinsonismivastaste ainete ja skeletilihaste lõõgastajate puhul. (1)

Magneesiumi tähtsus organismis ja selle manustamisviisid 

Magneesium on organismi jaoks oluline element, mis võtab organismi ainevahetuses osa väga paljudest protsessidest. Selle vaegus avaldub tõsiste häiretena organismi töös, mõjutades otseselt meie elukvaliteeti ja tervist.

Rauavaegusaneemia meestel

Rauavaegusaneemia on sagedasim toitumuslik aneemia, mis esineb 2–5 protsendil täiskasvanud meestest (1). Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kriteeriumite alusel defineeritakse aneemiat meestel kui hemoglobiini väärtust alla 130 g/l. Meestel soovitatakse rauadefitsiitset aneemiat uurida kiireloomuliselt, kuivõrd selle sagedasim põhjus on veritsus seedetraktist, mis võib viidata pahaloomulisele protsessile.

Transkraniaalne magnetstimulatsioon depressiooni ravis

Transkraniaalsel magnetstimulatsioonil (ingl transcranial magnetic stimulation, TMS) on mitmeid kasutusvaldkondi, teadusuuringutest kliinilise rakendamiseni.

Pikaajaline prootonpumba inhibiitorite kasutamine

Prootonpumba inhibiitorid (PPI-d ehk „maokaitse“) on maohappe teket pärssivad (antisekretoorsed) ravimid. PPI-d seonduvad pöördumatult mao parietaalraku membraani pinnal asetseva vesinik-kaalium ATP-aasi (H+/K+-ATP-aasi ehk prootonpumba) ensüümiga.

Viljatus ning selle ravivõimalused

Viljatu on inimene siis, kui vaatamata regulaarsele seksuaalelule ja kaitsmata seksuaalvahekorrale ei teki 12 kuu jooksul rasedust. Iga ovulatoorse tsükli ajal on naisel rasestumise tõenäosus umbes 20–25% (> 40-aastastel umbes 5%).

Noppeid konverentsilt „Lapse kõht“

Veebruari keskel toimus Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses lapse kõhutervise teemaline konverents. Konverentsil kõlas mitmeid huvitavaid ettekandeid, siinne artikkel teeb ülevaate kahest teemast.

Uudised