16:08 Eesti võtab suuna personaalmeditsiinile

Eesti personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekt loob võimalused personaalmeditsiini kasutuselevõtmiseks ning sellega seotud tervishoiuteenuste ja ettevõtluse arendamiseks.