Kõik erakonnad toetavad hambaravi kättesaadavuse parandamist

Praegu toetavad kõik erakonnad hambaravi kättesaadavuse parandamist täiskasvanutele – pakutakse välja erinevate piirmääradega kulude hüvitamist (RE 100 eurot enim abivajavatele rühmadele aastas, KE ja SDE 200 eurot kolme aasta kohta), ajutist kriisiprogrammi väiksema sissetulekuga inimestele (IRL), hambaravi tasuta teenuseks muutmist (EKRE) ehk kindlustatutele hambaravi hüvitamist (VE programmis, kuid mitte valimisplatvormis).