Haiglate liit jätaks tervisekeskustest osa kohustuslikke teenuseid välja

Esmatasandi tervisekeskuste määruse eelnõu tööversiooni järgi peab tervisekeskuses lisaks üldarstiabiteenusele pakkuma ka koduõendus-, ämmaemandus- ja füsioteraapiateenust, kuid haiglate liit leiab, et viimased kolm ei peaks olema keskuses alati kohustuslikud.