Magistritöö: infotehnoloogia kasutamine aitaks tõsta vähiravi kvaliteeti

Infotehnoloogia (IT) võimalusi kasutatakse küll laialdaselt tervishoiuteenuste osutamise protsessides ja selle abil salvestatakse hulgaliselt meditsiiniandmeid, kuid olemasolevate andmete sidumisel ning usaldusväärse ja ühtse informatsiooni loomisel, mis tagaks kvaliteetse ravi, on IT kasutamine tagasihoidlik, leiab oma uurimuses vähiravile keskendunud värske magistritöö autor.