09:25 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja lisati lisdeksamfetamiindimesülaat

2. aprillil avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisa 1 muudatus, millega lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja lisdeksamfetamiindimesülaat.

Rahvusvaheline ekspert: tervishoiu rahastamises jalutab Eesti kaljult alla (2)

Terviseekspert Anne Stæhr Johansen on nõustanud Maailma Terviseorganisatsiooni ning Maailmapanka, samuti andnud eksperdina nõu 20 riigile. Eesti tervisevaldkonnale on vaja strateegilist juhtimist, rohkem tervishoiutöötajaid ning suuremat tähelepanu registritele, ütles ta intervjuus Eesti Arstile.