26.05. Krista Kruuv-Käo: personaalmeditsiin annab võimaluse luua uut teadmust

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse personaalmeditsiini arengusuuna juht Krista Kruuv-Käo selgitas, et personaalmeditsiin avab meile võimaluse luua uut teadmust ja tõenduspõhisust.

Eesti võtab suuna personaalmeditsiinile

Eesti personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekt loob võimalused personaalmeditsiini kasutuselevõtmiseks ning sellega seotud tervishoiuteenuste ja ettevõtluse arendamiseks.