Tallinna Haigla puhul arvestatakse ka välismaalastega

Tallinna Haigla puhul tuleb arvestada ka lähivälismaa, Soome ja Venemaa, elanike nõudlust Tallinnas pakutavate tervishoiuteenuste järele, samuti sisse-väljarände suundumisi ja demograafilist situatsiooni, teatas Raepress.