Ruth Kalda: digiretsepti edasiarendustel on ruumi ravisoostumuse parandamisel

TÜ peremeditsiini kliiniku juhataja Ruth Kalda näeb tulevikus digiretsepti osana terviklahendusest e-tervise süsteemis. Prof Kalda nägemuses on digiretsepti edasiarendustel palju ära teha näiteks ravisoostumuse osas.

Tanel Ross: e-saatekirjadele üleminek võiks toimuda kolme aasta jooksul

Haigekassa on tellinud e-saatekirjade detailse analüüsi, mis peaks valmima oktoobri lõpus ning välja tooma senise süsteemi head ja vead. Analüüs peaks näitama kätte praeguse süsteemi head-vead ning andma eeldused alustamaks projekti, mille tulemusena saaks minna e-saatekirjade palju ulatuslikumale kasutusele lähema kolme aasta perspektiivis.