WHO 4 soovitust Eestile terviseteenuste tugevdamiseks

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO)  hindamisaruandes „Paremad mittenakkushaiguste tulemid: väljakutsed ja võimalused tervisesüsteemis“ soovitatakse Eestile paremat koostööd sektorite vahel, erinevaid teenusepakkumise mudeleid ning e-tervise süsteemi edasi arendamist.

Määruse kavand: välisriigi lühema residentuuri korvaks töökogemus

Uue määruse kavandi järgi saaks juhul, kui kolmandast riigist Eestisse tööle tulla sooviva arsti residentuur on olnud Eesti õppekavaga võrreldes lühem, seda asendada koduriigis töötamisega.