Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja lisati lisdeksamfetamiindimesülaat

2. aprillil avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisa 1 muudatus, millega lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja lisdeksamfetamiindimesülaat.

Eesti Arstide Päevad 2015 avab sessioon arstide autonoomiast

Eesti Arstide Päevad (EAP) on suurim iga-aastane arstide konverents Eestis, kus käsitletakse tõenduspõhise meditsiini ja tervishoiu probleeme. Põnevaid mõttevahetusi ja uusi ideid diskussioonidest oodatakse ka tänavuselt konverentsilt, kinnitab konverentsi programmijuht Kadri Margus.

Arstide Päevadel tutvustavad tunnustatud Soome arstiteadlased kaasaegseid maouuringuid

Arstide päevade sessioon „Terve magu terveks eluks“ tutvustab maovaevustega patsientide uurimise kaasaegseid väheinvasiivseid meetodeid. Teema olulisust selgitab sessiooni üks korraldajaid professor Ants Peetsalu.