Tallinna Haigla puhul arvestatakse ka välismaalastega

Tallinna Haigla puhul tuleb arvestada ka lähivälismaa, Soome ja Venemaa, elanike nõudlust Tallinnas pakutavate tervishoiuteenuste järele, samuti sisse-väljarände suundumisi ja demograafilist situatsiooni, teatas Raepress.

Märt Põlluveer: arst peab valima ameti ja alternatiivmeditsiini vahel

Erakorralise meditsiini arst Märt Põlluveer rääkis "Vikerhommikus", et valikuvabadus tegeleda alternatiivmeditsiiniga peab igaühele jääma, kuid sel juhul ei tohi seda teha arst, eksitades inimesi oma ametinimetuse ja valge kitliga.