15:12 Haiglad nõustusid riikliku lepitaja palgapakkumisega

Haiglate Liit esitas täna riiklikule lepitajale põhimõttelise nõusoleku sõlmida kollektiivleping tervishoiutöötajate kutseliitudega riikliku lepitaja tingimustel. Samas tõdeti, et leppe saavutamiseks on vaja jätkata läbirääkimisi. Selleks koguneb Haiglate Liidu juhatust koos riikliku lepitaja, Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa esindajaga arutama eelarvevõimaluste üksikasju 6. novembril korraldataval erakorralisel koosolekul.