15:20 Sotsiaalministeerium kuulutas välja hanke tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamiseks

Sotsiaalministeerium kuulutas välja riigihanke, millega soovitakse teha erinevaid töid tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamiseks. Näiteks tellitakse hankega ettevalmistustööd kvaliteedisüsteemi arendamiseks ja kvaliteediindikaatorite rakendamissüsteemi väljatöötamine, ettevalmistustööd õendusalaste tõenduspõhiste tegevusjuhendite väljatöötamiseks, ja prognoos töötavate apteekrite arvu ja vanuselise koosseisu muutumisest aastani 2032.