Lastepsühhiaatriline abi on nüüd kättesaadav ka väiksemates linnades

Septembri jooksul avati Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ raames piirkondlikud vaimse tervise nõustamismeeskonnad Võrus, Põlvas, Valgas, Narvas ja Kohtla-Järvel. Meeskonnad aitavad parandada ambulatoorsete vaimse tervise teenuste kättesaadavust lastele ja noortele.

Soome ravimiekspert: üks retsept sajast viib ravimite raske koostoimeni, mida oleks võimalik vältida

Soome ja Rootsi meedikute seas enim kasutatud ravimite koostoimete andmebaasi SFINX üks asutajatest ning ravimite infosüsteemide Soome riiklik ekspert Dr Kari Laine kinnitab, et ravimite koostoimest tingitud kõrvaltoimeid saab vältida, kuna on olemas piisavad meetmed nii elektroonsete andmebaaside kui ka kliiniliste otsuste tugisüsteemide näol.