12:16 Tööandjad panustavad üha rohkem töötajate tervisesse

Arusaam töötervishoiu olulisusest on aastate taguse olukorraga võrreldes väga suure sammu edasi teinud, seda nii inimeste teadlikkuse osas kui ka kvaliteedi osas. Qvalitas Arstikeskuses käis eelmisel aastal töötervishoiu kontrollis 43 000 inimest, see on praktiliselt 10% tööjõulisest elanikkonnast. Arstikeskus teeb umbes kolmandiku töötervishoiu kontrollidest Eestis.

Maailmapank ja WHO andsid hinnangu Eesti tervisesüsteemile

Täna tutvustatakse kahte möödunud aastal koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega läbiviidud uuringut krooniliste haiguste käsitlusest Eesti tervisesüsteemis. Uuringuraportid püüavad vastata küsimustele, milline on hetkeolukord ja kuidas meie tervisesüsteemi edasi arendada.